Pencarian Lampiran Resolusi

Di pangkalan data di bawah ini, anda dapat menelusur pangkalan data deskripsi dokumen. Harus dicatat bahwa deskripsi dokumen disajikan dalam ejaan Bahasa Belanda modern, bukan dalam Bahasa Belanda lama. Sebagai contoh: ‘rekest’ dan bukan ‘request’. Pangkalan data ini juga memasukkan tanggal resolusi. Tanggal ini mungkin berbeda daripada tanggal dokumen itu sendiri. Tanggal resolusi mengacu ke tanggal rapat Pemerintahan Agung, dan tanggal Resolusi Umum Kastil Batavia. Lihat Resolusi.


Rujukan arsip Dokumen tanggal Deskripsi
file 1196, folio 1-2 1686 Resolusi tanggal: Jan. 29, 1686
file 900, folios 45-52
Judul : Rekest van Harman Wanderpoel c.s. om ten nutte van de stad een gracht te mogen graven omtrent Poele Gadon (Pulo Gadung)
Jenis dokumen: Rekest
Nama Eropa: Wanderpoel, Harman; Camphuys, Johannes; Mandet, Carel; Jaquelini, Jaques; Verdion, Gode; Hanevan, Christophel
Nama Tempat: India; Poele Gadon; rivier Soutar; rivier Anchiol; rivier Zikias; rivier Bacassie
file 1196, folio 3-4 Mei. 21, 1685 Resolusi tanggal: Jan. 29, 1686
file 900, folios 45-52
Judul : Extract resolutie(s) resolutie College van Schepenen inzake het uitdiepen van de grachten van Batavia.
Jenis dokumen: Rekening
Nama Eropa: Hurdt, Antoni; Riebeeck, A. D
Nama Tempat: Batavia; India
file 1196, folio 5-8 1686 Resolusi tanggal: Feb. 5, 1686
file 900, folios 61-62
Judul : Rekest van de gildebroeders van het schoenmakersgilde.
Jenis dokumen: Rekest
Nama Eropa: Riebeeck, A; Camphuys, Johannes
Nama Tempat: India; Batavia
file 1196, folio 9-10 Mar. 10, 1682 Resolusi tanggal: Feb. 1, 1686
file 900, folios 54-58
Judul : Extract resolutie(s) uit de resoluties van Casteel Orange (Ternate) inzake dienstverband Andries Olofsz. Lofsang.
Jenis dokumen: Extract resolutie(s)
Nama Eropa: Pad, Robbertus; Lobs, Jacobus; Ackersdijk, Jacobus; Boting, Wilhelm; Gerbrandt; Hoorn, Pieter; Boudens, Abraham; Lofzang Olofsz. , Andries;
Nama Tempat: Castele Oranje; Batavia; Ternaten
file 1196, folio 15-18 Mei. 8, 1685 Resolusi tanggal: Jan. 29, 1686
file 900, folios 45-52
Judul : Brief van Joh. van der Haer (Hoge Raad) 's-Gravenhage.
Jenis dokumen: Brief
Nama Eropa: …, Nicolaes; Hillerisberch, Cornelis; Scheven, Pautieus Charles; Buijs; Pauwe, Antony; Ypelaer, David; Tollingh; Paauwe, Cornelia; Leuoeson, Jan; Paauwe, Nicolaes; Haer, Johannes van
Nama Tempat: Amsterdam; Amersfoort
file 1196, folio 19-19 Jan. 31, 1686 Resolusi tanggal: Feb. 1, 1686
file 900, folios 54-58
Judul : Rekest van Gabriël van 't Wedde van Rotterdam om als boekhouder te mogen repatriëren.
Jenis dokumen: Rekest
Ship names: Hendrik Maurits
Nama Eropa: Camphuys, Johannes; Wedde, Gabriël 't
Nama Tempat: Rotterdam; Vaderland
file 1196, folio 21-34 Jan. 31, 1686 Resolusi tanggal: Dec. 27, 1685
file 899, folios 605-607
Judul : Lijst van (particuliere) crediteuren van de Compagnie (onvolledig).
Jenis dokumen: Lijst
Nama Eropa: Voorde, Gerard van de; Hoorn, Maria van der; Haes, Dirck de; Wijlens, Petrus; Peltier, Cornelis; Peltier, Nicolaes; Poleman, Andries; Casteleijn, Cornelis; Caulier, Jaqius; …,Anna; Boegijs, van; Bengalen, Claas van; Burger, Frans der; Strijcke, Adriaan van; Schaa, Jan; Lanoij, Geernardus; Dick, Robbert van; Maria van; Dick, Malreus de; Leijdectrer, Melchior; Nieulandt, Adriaan van; Aapman van Westerbure, Casper; Wiggers Lucasz., Anna; Wiggers Lucasz., Elisabele; Montrauw, Carolus; Geriogh, Gijsbert; Mortier, Pieter; Rietbeeck, Maria van; Verburge, Cornelis; Lan...vadder, Jan; Parve, Joan; Nobel, Constantin; Nijekens, Wijbrant; Cruse, Jeronimus; Bebber Burger, Jan;
file 1196, folio 35-48 Dec. 28, 1685 Resolusi tanggal: Feb. 8, 1686
file 900, folios 63-66
Judul : Advies van raden Rijkloff van Goens en Marten Pit over de jaarlijkse retourschepen van Bengale, Coromandel, Madras, Ceilon, Malabar en Suratte naar Nederland.
Jenis dokumen: Remonstrantie
Nama Eropa: Goens, Rijkloff van; Pit, Marten
Nama Tempat: Bengale; Coromandel; Madras; Ceilon; Malabar; Suratte; Vaderland; Persia; Zeeland; Batavia; Amsterdam; Doorn; Enkhuijsen
file 1196, folio 49-50 Feb. 7, 1686 Resolusi tanggal: Feb. 12, 1686
file 900, folios 67-69
Judul : Extract resolutie(s)en resoluties van Chinese boedelmeesters over opvolging bode Lim-Lyenko.
Jenis dokumen: Rapport
Nama Eropa: Riebeeck, A; Cops, Jan; Becom, Adraen van; Simonsz, Joseph; Bingam, Martinus
Nama Asia: Lim-Lijenko; Si-Lokoko
Nama Tempat: Batavia; Supia
file 1196, folio 51-51 1686 Resolusi tanggal: Feb. 12, 1686
file 900, folios 67-69
Judul : Rekest van Chinese Boedelmeesters Quepauqua en Limjako tegen de benoeming van de christen-Chinezen Martinus Bingam en Josua Symonsz als nieuwe boden.
Jenis dokumen: Rekest
Nama Eropa: Riebeeck, M; Camphuijs, Joannes; Bingam, Martinus; Sijmonsz, Josua
Nama Asia: Quepauqua; Limjako; Silocko
Nama Tempat: Nederlants-India
file 1196, folio 55-56 1686 Resolusi tanggal: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Judul : Rekest van Josua Simonz, christen Chinees.
Jenis dokumen: Rekest
Nama Eropa: Camphuys, Joan; Simonsz, Josua;
Nama Tempat: India
file 1196, folio 59-59 1686 Resolusi tanggal: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Judul : Rekest van Joseph Simonz, christen Chinees.
Jenis dokumen: Rekest
Nama Eropa: Cops, Joan; Simonse, Joseph;
Nama Asia: Lim Liancko
file 1196, folio 63-63 Jan. 30, 1686 Resolusi tanggal: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Judul : Rekest van Martinus Bingam (zoon van de overleden Kapitein Bingam), christen Chinees.
Jenis dokumen: Rekest
Nama Eropa: Bingam, Martinus; Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes; Kapitein Bingam;
Nama Tempat: Nederlants-India
file 1196, folio 65-65 Jan. 30, 1686 Resolusi tanggal: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Judul : Rekest van Martinus Bingam, christen Chinees.
Jenis dokumen: Rekest
Nama Eropa: Bingam, Martinus
Nama Tempat: Batavia
file 1196, folio 71-71 1686 Resolusi tanggal: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Judul : Rekest van 25 Chinezen in het hospitaal om geen christen tot deurwaarder van Chinese Boedelmeesters te benoemen.
Jenis dokumen: Extract resolutie(s)
Nama Eropa: Camphuys, Joannes
Nama Tempat: Nederlants-India
file 1196, folio 79-79 1686 Resolusi tanggal: Feb. 12, 1686
file 900, folios 67-69
Judul : Rekest van Cornelis Cnoll inzake zijn huiselijke twisten.
Jenis dokumen: Rekest
Nama Eropa: Camphuys, Joannes; Cnoll, Cornelis; Bitter, Joan
Nama Tempat: India
file 1196, folio 81-84 1686 Resolusi tanggal: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Judul : Rekest van Gerrit de Heere.
Jenis dokumen: Rekest
Ship names: de Tijger; Spierrijck
Nama Eropa: Riebeeck, A. V; Camphuis, Joannes; Heere, Gerrit de; Lucasz, Adriaan; Helsdingen, Pieter van; Schagheu, Nicolaas; Pinck, G
Nama Tempat: India; Malakka
file 1196, folio 85-85 1686 Resolusi tanggal: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Judul : Verzoek van chirurgijn Nicolaes Oldenvliet van de fluit Nierop uit Enkhuizen om zijn vrouw over te laten komen.
Jenis dokumen: Rapport
Ship names: Nierop
Nama Eropa: Oldenvliet, Nicolaes; Riebeeck, A. V; Camphuys, Johannes; Letten, Peternella
Nama Tempat: Enkhuizen; India
file 1196, folio 89-89 Feb. 11, 1686 Resolusi tanggal: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Judul : Extract resolutie(s) resolutie notulen kerkenraad inzake krankenbezoekers Cornelis van Brussel, Joost d'Outercourt, Joannes van Berckel, Coenraat Jansen en Isaac Dias.
Jenis dokumen: Extract resolutie(s)
Nama Eropa: Brussel, Cornelis van; Outercourt, Joost d'; Berckel, Joannes van; Jansen, Coenraat; Dias, Isaac; Danckersz, Jacob
Nama Tempat: Vaderland
file 1196, folio 93-96 Feb. 9, 1686 Resolusi tanggal: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Judul : Brief van de Bataviase kerkenraad aan de synodes van Noord- en Zuid Holland.
Jenis dokumen: Rapport
Nama Eropa: Riebeeck, A. V; Francisco; Sluijs, van der; Voogt, Joannes de; Hochepilo, Isaac
Nama Tempat: Zeeland; Amboina; Amsterdam; Batavia; Banda;