Mencari Surat-Surat

Indeks dari ribuan surat diplomatik tersebut dapat ditelusur dengan menuliskan sebuah atau beberapa bidang penelusuran. Oeh karena semua surat mempunyai sumber lokasi, alamat yang dituju, serta nama penguasa yang menulis surat bersangkutan, maka mencari dengan menggunakan sebuah atau beberapa bidang telusur tersebut biasanya akan memberikan hasil baik. Untuk menyaring lebih lanjut hasil yang diperoleh, maka dapat digunakan bingkai waktu. Seleksi dapat juga memberikan lebih dari satu hasil. Setiap temuan dapat diklik, dengan menyesuaikan halaman yang ditelusur pada posisi surat yang terdapat dalam hasil pemindaian jilid asli dalam Catatan Harian Kastel Batavia tersebut. 


Anda mencari hal tentang: Catatan is Maubara. Kami menemukan 30 hasil. sembunyikan hasil pencarian

Disisipkan pada Deskripsi Rujukan arsip
20 Okt. 1760
Tangal asli: Jun. 9, 1760
Sumber: Maubara, Timor
Tujuan: Batavia
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3572, folio 285-288 
19 Des. 1760
Sumber: Batavia
Tujuan: Maubara, Timor
Penguasa: Lords of Maubara
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 227-230 
11 Nov. 1761
Tangal asli: Sep. 25, 1761
Sumber: Maubara, Timor
Tujuan: Batavia
Penguasa: Lords of Timor
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3572, folio 413-425 
31 Des. 1761
Sumber: Batavia
Tujuan: Maubara, Timor
Penguasa: Lords of Maubara
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 263-270 
18 Nov. 1762
Tangal asli: Sep. 19, 1762
Sumber: Maubara, Timor
Tujuan: Batavia
Penguasa: Lords of Maubara
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 60-64 
31 Jan. 1763
Sumber: Batavia
Tujuan: Maubara, Timor
Penguasa: Lords of Maubara
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 289-292 
5 Nov. 1763
Tangal asli: Sep. 23, 1763
Tujuan: Batavia
Catatan: Letter from all regents on and near Timor
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 111-113 
11 Feb. 1764
Sumber: Batavia
Tujuan: Maubara, Timor
Penguasa: Lords of Maubara
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 321-322 
13 Des. 1764
Tangal asli: Aug. 10, 1764
Sumber: Maubara, Timor
Tujuan: Batavia
Penguasa: Lords of Maubara
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 262-267 
15 Jan. 1765
Sumber: Batavia
Tujuan: Maubara, Timor
Penguasa: Lords of Maubara
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 391-400 
21 Jan. 1765
Sumber: Batavia
Tujuan: Maubara, Timor
Penguasa: Lords of Maubara
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 353-360 
19 Nov. 1766
Tangal asli: Sep. 25, 1766
Sumber: Maubara
Tujuan: Batavia
Penguasa: Raja Filara
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 561-562 
15 Jan. 1767
Sumber: Batavia
Tujuan: Maubara, Timor
Penguasa: Lords of Maubara
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 417-420 
16 Des. 1768
Sumber: Batavia
Tujuan: Maubara, Timor
Penguasa: Lords of Maubara
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 467-470 
30 Des. 1769
Sumber: Batavia
Tujuan: Maubara, Timor
Penguasa: Lords of Maubara
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 515-518 
11 Nov. 1771
Tangal asli: Sep. 15, 1771
Sumber: Maubara, Timor
Tujuan: Batavia
Penguasa: Lords of Maubara
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3574, folio 556-557 
31 Des. 1771
Sumber: Batavia
Tujuan: Kupang, Maubara, Timor
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3585, folio 33-36 
8 Okt. 1772
Tangal asli: Sep. 5, 1772
Sumber: Maubara, Timor
Tujuan: Batavia
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3575, folio 46-47 
31 Des. 1772
Sumber: Batavia
Tujuan: Kupang, Maubara, Timor
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3585, folio 57-60 
1 Nov. 1773
Tujuan: Batavia
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3575, folio 194-196