Mencari Surat-Surat

Indeks dari ribuan surat diplomatik tersebut dapat ditelusur dengan menuliskan sebuah atau beberapa bidang penelusuran. Oeh karena semua surat mempunyai sumber lokasi, alamat yang dituju, serta nama penguasa yang menulis surat bersangkutan, maka mencari dengan menggunakan sebuah atau beberapa bidang telusur tersebut biasanya akan memberikan hasil baik. Untuk menyaring lebih lanjut hasil yang diperoleh, maka dapat digunakan bingkai waktu. Seleksi dapat juga memberikan lebih dari satu hasil. Setiap temuan dapat diklik, dengan menyesuaikan halaman yang ditelusur pada posisi surat yang terdapat dalam hasil pemindaian jilid asli dalam Catatan Harian Kastel Batavia tersebut. 


Anda mencari hal tentang: Penguasa is Jalaluddin Shah. Kami menemukan 36 hasil. sembunyikan hasil pencarian

Disisipkan pada Deskripsi Rujukan arsip
10 Jan. 1755
Sumber: Inderapura
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3571, folio 148-150 
25 Jan. 1759
Sumber: Inderapura
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3572, folio 83-87 
8 Nov. 1763
Sumber: Ternate
Tujuan: Batavia
Penguasa: Jalaluddin Shah
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 143-145 
12 Nov. 1764
Tangal asli: Jul. 29, 1764
Sumber: Ternate
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 250-254 
8 Feb. 1765
Sumber: Batavia
Tujuan: Ternate
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3587, folio 129-136 
29 Okt. 1765
Tangal asli: Aug. 1, 1765
Sumber: Ternate
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 363-367 
2 Nov. 1765
Tangal asli: Sep. 1, 1765
Sumber: Ternate
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 367-369 
31 Des. 1765
Sumber: Batavia
Tujuan: Ternate
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3587, folio 137-140 
23 Okt. 1766
Tangal asli: Aug. 4, 1766
Sumber: Ternate
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 486-495 
29 Okt. 1766
Tangal asli: Aug. 19, 1766
Sumber: Ternate
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 505-507 
31 Okt. 1766
Tangal asli: Jul. 21, 1766
Sumber: Ternate
Tujuan: Batavia
Penguasa: Jalaluddin Shah
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 507-508 
6 Nov. 1766
Tangal asli: Apr. 19, 1766
Sumber: Ternate
Tujuan: Batavia
Penguasa: Jalaluddin Shah
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 517-518 
15 Jan. 1767
Sumber: Batavia
Tujuan: Ternate
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3587, folio 141-152 
29 Nov. 1767
Tangal asli: Sep. 11, 1767
Sumber: Ternate
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 661-667 
31 Des. 1767
Sumber: Batavia
Tujuan: Ternate
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3587, folio 153-156 
6 Okt. 1768
Tangal asli: Aug. 1, 1768
Sumber: Ternate
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3574, folio 73-85 
31 Des. 1768
Sumber: Batavia
Tujuan: Ternate
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3587, folio 157-164 
23 Okt. 1769
Tangal asli: Jul. 24, 1769
Sumber: Ternate
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3574, folio 227-234 
23 Okt. 1769
Tangal asli: Jul. 25, 1769
Sumber: Ternate
Tujuan: Batavia
Penguasa: Jalaluddin Shah
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3574, folio 235-239 
23 Okt. 1769
Tangal asli: Jul. 28, 1769
Sumber: Ternate
Tujuan: Batavia
Penguasa: Jalaluddin Shah
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3574, folio 239-240