Mencari Surat-Surat

Indeks dari ribuan surat diplomatik tersebut dapat ditelusur dengan menuliskan sebuah atau beberapa bidang penelusuran. Oeh karena semua surat mempunyai sumber lokasi, alamat yang dituju, serta nama penguasa yang menulis surat bersangkutan, maka mencari dengan menggunakan sebuah atau beberapa bidang telusur tersebut biasanya akan memberikan hasil baik. Untuk menyaring lebih lanjut hasil yang diperoleh, maka dapat digunakan bingkai waktu. Seleksi dapat juga memberikan lebih dari satu hasil. Setiap temuan dapat diklik, dengan menyesuaikan halaman yang ditelusur pada posisi surat yang terdapat dalam hasil pemindaian jilid asli dalam Catatan Harian Kastel Batavia tersebut. 


Anda mencari hal tentang: Penguasa is Orang Kaya's of Lamahala. Kami menemukan 12 hasil. sembunyikan hasil pencarian

Disisipkan pada Deskripsi Rujukan arsip
21 Jan. 1765
Sumber: Batavia
Tujuan: Lamahala, Lamakera, Solor
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 361-364 
1 Nov. 1773
Tangal asli: Aug. 13, 1773
Sumber: Solor, Terong
Tujuan: Batavia
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3575, folio 201-202 
31 Des. 1773
Sumber: Batavia
Tujuan: Lamahala, Solor
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3585, folio 73-76 
31 Okt. 1775
Sumber: Solor
Tujuan: Batavia
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3575, folio 433-434 
30 Des. 1775
Sumber: Batavia
Tujuan: Lamahala, Solor
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3585, folio 155-158 
31 Des. 1776
Sumber: Batavia
Tujuan: Lamahala, Solor
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3585, folio 187-190 
31 Des. 1777
Sumber: Batavia
Tujuan: Lamahala, Solor
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3585, folio 235-238 
31 Des. 1778
Sumber: Batavia
Tujuan: Lamahala, Solor
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3585, folio 249-250 
31 Des. 1780
Sumber: Batavia
Tujuan: Lamahala, Solor
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3585, folio 289-292 
31 Des. 1781
Sumber: Batavia
Tujuan: Lamahala, Solor
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3585, folio 341-344 
13 Nov. 1789
Tangal asli: Sep. 24, 1789
Sumber: Lamahala, Solor
Tujuan: Batavia
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3577, folio 267-269 
28 Des. 1789
Sumber: Batavia
Tujuan: Solor
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3585, folio 513-516