Mencari Surat-Surat

Indeks dari ribuan surat diplomatik tersebut dapat ditelusur dengan menuliskan sebuah atau beberapa bidang penelusuran. Oeh karena semua surat mempunyai sumber lokasi, alamat yang dituju, serta nama penguasa yang menulis surat bersangkutan, maka mencari dengan menggunakan sebuah atau beberapa bidang telusur tersebut biasanya akan memberikan hasil baik. Untuk menyaring lebih lanjut hasil yang diperoleh, maka dapat digunakan bingkai waktu. Seleksi dapat juga memberikan lebih dari satu hasil. Setiap temuan dapat diklik, dengan menyesuaikan halaman yang ditelusur pada posisi surat yang terdapat dalam hasil pemindaian jilid asli dalam Catatan Harian Kastel Batavia tersebut. 


Anda mencari hal tentang: Penguasa is Sangaji Lesi. Kami menemukan 23 hasil. sembunyikan hasil pencarian

Disisipkan pada Deskripsi Rujukan arsip
16 Des. 1753
Sumber: Batavia
Tujuan: Lamakera, Solor
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 55-56 
25 Okt. 1754
Sumber: Lamakera, Solor
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3571, folio 125-127 
31 Des. 1754
Sumber: Batavia
Tujuan: Lamakera, Solor
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 73-76 
25 Okt. 1755
Sumber: Lamakera, Solor
Tujuan: Batavia
Penguasa: Sangaji Lesi
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3571, folio 239-241 
31 Des. 1757
Sumber: Batavia
Tujuan: Solor
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 141-142 
2 Feb. 1762
Sumber: Batavia
Tujuan: Lamakera, Solor
Penguasa: Sangaji Lesi
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 17-20 
5 Nov. 1763
Sumber: Lamakera, Solor
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 128-129 
13 Des. 1764
Tangal asli: Sep. 28, 1764
Sumber: Lamakera, Solor
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 282-288 
19 Nov. 1766
Tangal asli: Sep. 25, 1766
Sumber: Lamakera, Solor
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 563-564 
15 Jan. 1767
Sumber: Batavia
Tujuan: Solor
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 409-412 
12 Nov. 1767
Sumber: Lamakera, Solor
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 630-631 
29 Okt. 1768
Tangal asli: Jul. 14, 1768
Sumber: Lamakera, Solor
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3574, folio 132-133 
16 Des. 1768
Sumber: Batavia
Tujuan: Lamakera, Solor
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 495-498 
24 Okt. 1769
Tangal asli: Aug. 25, 1769
Sumber: Lamakera, Solor
Tujuan: Batavia
Penguasa: Sangaji Lesi
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3574, folio 266-267 
30 Des. 1769
Sumber: Batavia
Tujuan: Solor
Penguasa: Sangaji Lesi Mau
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 527-530 
5 Nov. 1770
Sumber: Lamakera, Solor
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3574, folio 421-422 
31 Des. 1770
Sumber: Batavia
Tujuan: Solor
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 543-546 
11 Nov. 1771
Tangal asli: Sep. 5, 1771
Sumber: Solor
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3574, folio 563-563 
8 Okt. 1772
Sumber: Solor
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3575, folio 45-46 
31 Des. 1772
Sumber: Batavia
Tujuan: Lohayong, Solor
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3585, folio 65-68