Mencari Surat-Surat

Indeks dari ribuan surat diplomatik tersebut dapat ditelusur dengan menuliskan sebuah atau beberapa bidang penelusuran. Oeh karena semua surat mempunyai sumber lokasi, alamat yang dituju, serta nama penguasa yang menulis surat bersangkutan, maka mencari dengan menggunakan sebuah atau beberapa bidang telusur tersebut biasanya akan memberikan hasil baik. Untuk menyaring lebih lanjut hasil yang diperoleh, maka dapat digunakan bingkai waktu. Seleksi dapat juga memberikan lebih dari satu hasil. Setiap temuan dapat diklik, dengan menyesuaikan halaman yang ditelusur pada posisi surat yang terdapat dalam hasil pemindaian jilid asli dalam Catatan Harian Kastel Batavia tersebut. 


Anda mencari hal tentang: Penguasa is Sultan Muhammad Sahadin. Kami menemukan 53 hasil. sembunyikan hasil pencarian

Disisipkan pada Deskripsi Rujukan arsip
31 Des. 1750
Sumber: Batavia
Tujuan: Bacan
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3586, folio 761-768 
30 Des. 1752
Sumber: Batavia
Tujuan: Bacan
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3586, folio 769-772 
31 Des. 1752
Sumber: Batavia
Tujuan: Bacan
Catatan: No exact date known
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3586, folio 773-780 
31 Des. 1753
Sumber: Batavia
Tujuan: Bacan
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3586, folio 781-784 
27 Juni 1754
Tangal asli: Jul. 18, 1753
Sumber: Bacan
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3571, folio 73-77 
31 Des. 1754
Sumber: Batavia
Tujuan: Bacan
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3586, folio 785-788 
31 Jan. 1756
Sumber: Batavia
Tujuan: Bacan
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3586, folio 789-792 
8 Juni 1756
Tangal asli: Mei. 18, 1756
Sumber: Bacan
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3571, folio 319-323 
30 Agu 1756
Tangal asli: Jun. 7, 1756
Sumber: Bacan
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3571, folio 332-335 
31 Des. 1756
Sumber: Batavia
Tujuan: Bacan
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3586, folio 793-796 
2 Feb. 1757
Sumber: Batavia
Tujuan: Bacan
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3586, folio 797-800 
21 Okt. 1757
Tangal asli: Jul. 6, 1757
Sumber: Bacan
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3571, folio 511-514 
31 Des. 1757
Sumber: Batavia
Tujuan: Bacan
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3586, folio 801-808 
28 Juli 1758
Sumber: Bacan
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3572, folio 43-45 
21 Agu 1758
Sumber: Tidore
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3572, folio 46-48 
31 Agu 1758
Sumber: Bacan
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3572, folio 48-49 
22 Jan. 1759
Sumber: Batavia
Tujuan: Bacan
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3586, folio 809-812 
3 Sep. 1759
Tangal asli: Mei. 28, 1759
Sumber: Bacan
Tujuan: Batavia
Bahasa: Arabic Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3572, folio 135-137 
21 Jan. 1760
Sumber: Batavia
Tujuan: Bacan
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3586, folio 817-820 
2 Feb. 1760
Sumber: Batavia
Tujuan: Bacan
Bahasa: Dutch (Asli) Arabic Malay (Diterjemahkan)
file 3586, folio 813-816