Mencari Surat-Surat

Indeks dari ribuan surat diplomatik tersebut dapat ditelusur dengan menuliskan sebuah atau beberapa bidang penelusuran. Oeh karena semua surat mempunyai sumber lokasi, alamat yang dituju, serta nama penguasa yang menulis surat bersangkutan, maka mencari dengan menggunakan sebuah atau beberapa bidang telusur tersebut biasanya akan memberikan hasil baik. Untuk menyaring lebih lanjut hasil yang diperoleh, maka dapat digunakan bingkai waktu. Seleksi dapat juga memberikan lebih dari satu hasil. Setiap temuan dapat diklik, dengan menyesuaikan halaman yang ditelusur pada posisi surat yang terdapat dalam hasil pemindaian jilid asli dalam Catatan Harian Kastel Batavia tersebut. 


Anda mencari hal tentang: Penguasa is Lords of Savu. Kami menemukan 73 hasil. sembunyikan hasil pencarian

Disisipkan pada Deskripsi Rujukan arsip
2 Feb. 1752
Sumber: Batavia
Tujuan: Savu
Penguasa: Lords of Savu
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 21-22 
2 Feb. 1752
Sumber: Batavia
Tujuan: Savu
Penguasa: Lords of Savu
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 23-26 
21 Des. 1752
Sumber: Batavia
Tujuan: Savu
Penguasa: Lords of Savu
Catatan: Letter sent on 10 February 1753
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 27-28 
20 Okt. 1757
Sumber: Savu
Tujuan: Batavia
Penguasa: Lords of Savu
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3571, folio 485-489 
31 Des. 1757
Sumber: Batavia
Tujuan: Savu
Penguasa: Lords of Savu
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 161-164 
1 Okt. 1758
Tangal asli: Sep. 18, 1758
Sumber: Savu
Tujuan: Batavia
Penguasa: Lords of Savu
Catatan: No exact date known
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3572, folio 53-55 
30 Des. 1758
Sumber: Batavia
Tujuan: Liae, Mania, Mesara, Raijua, Savu
Penguasa: Lords of Savu
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 165-168 
2 Feb. 1760
Sumber: Batavia
Tujuan: Liae, Mania, Mesara, Raijua, Savu, Seba
Penguasa: Lords of Savu
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 203-206 
20 Okt. 1760
Tangal asli: Aug. 27, 1760
Sumber: Savu
Tujuan: Batavia
Penguasa: Lords of Savu
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3572, folio 282-285 
19 Des. 1760
Sumber: Batavia
Tujuan: Liae, Mania, Mesara, Raijua, Savu, Seba
Penguasa: Lords of Savu
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 223-226 
9 Nov. 1761
Tangal asli: Sep. 25, 1761
Sumber: Savu
Tujuan: Batavia
Penguasa: Lords of Savu
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3572, folio 436-440 
31 Des. 1761
Sumber: Batavia
Tujuan: Liae, Mania, Mesara, Raijua, Savu, Seba
Penguasa: Lords of Savu
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 233-238 
5 Nov. 1762
Tangal asli: Sep. 11, 1762
Sumber: Savu
Tujuan: Batavia
Penguasa: Lords of Savu
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 51-56 
31 Jan. 1763
Sumber: Batavia
Tujuan: Liae, Mania, Mesara, Raijua, Savu, Seba
Penguasa: Lords of Savu
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 297-300 
5 Nov. 1763
Tangal asli: Aug. 3, 1763
Sumber: Liae, Mania, Mesara, Savu, Seba, Timu
Tujuan: Batavia
Catatan: Letter from all regents on and near Sawu
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 115-117 
11 Feb. 1764
Sumber: Batavia
Tujuan: Liae, Mania, Mesara, Raijua, Savu, Seba
Penguasa: Lords of Savu
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 315-318 
13 Des. 1764
Tangal asli: Aug. 5, 1764
Sumber: Savu
Tujuan: Batavia
Penguasa: Lords of Savu
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 293-298 
21 Jan. 1765
Sumber: Batavia
Tujuan: Liae, Mania, Mesara, Raijua, Savu, Seba
Penguasa: Lords of Savu
Bahasa: Dutch (Asli) Malay (Diterjemahkan)
file 3589, folio 347-352 
29 Nov. 1765
Tangal asli: Sep. 5, 1765
Sumber: Liae, Mania, Mesara, Savu, Seba, Timu
Tujuan: Batavia
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 383-387 
19 Nov. 1766
Tangal asli: Jul. 13, 1766
Sumber: Liae, Mania, Mesara, Savu, Seba, Timu
Tujuan: Batavia
Bahasa: Malay (Asli) Dutch (Diterjemahkan)
file 3573, folio 558-561