Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 9, 1687 Mitsgaders een singulaire[318] en particuliere[319] ditto aan den commandant Crijn de Rande en raad tot Lampong file 2502, folio 66-68
Feb. 9, 1687 Een twee missives, als eene aan den Koning tot Bantam, en de andere aan sijn Majesteyts Pangirans Natta Nagara en Natta Widjaja voerende het gebied over de uytgezette volckeren des Bantamsen Coninxs naar Lampon file 2502, folio 66-68
Feb. 11, 1687 ’t Hoecker de Croonvogel aan het eyland Alkmaar verongelukt file 2502, folio 69
Feb. 11, 1687 Rapport[320] van den assistent Cornelis van Bergen rakende zijn voyagie per ’t jagt Wiltschut naar Sillebaar file 2502, folio 69
Feb. 11, 1687 Inhoud desselffs file 2502, folio 69-70
Feb. 11, 1687 De afgevare chialoup den Eendragt afgelegt file 2502, folio 70
Feb. 12, 1687 Schrijvens[321] van Lampong van den commandant Crijn de Rande en raad per de chialoup de Vlieger file 2502, folio 70
Feb. 12, 1687 Relaas van den Javaan Souta Marta aan Sijn Edelheyt over ’t gebeurde in sijn vaders dorp genaamt Leback Poelus[322] file 2502, folio 71
Feb. 13, 1687 Translaat Maleyts briefje[323] door den Pangeran Diepa Ningrat tot Bantam aan de Ed. Hr. Isaac de St. Martin file 2502, folio 72
Feb. 13, 1687 Het Engels schip de Regenboog uyt Tonquin te deser rhede file 2502, folio 72
Feb. 14, 1687 Schrijven[324] van Jamby met een Chinees vaartuyg file 2502, folio 73
Feb. 14, 1687 ’t Bootje de Duyff naar Banda aangelegt file 2502, folio 73
Feb. 14, 1687 Den capiteyn van het Engels scheepje de Regenboogh toegestaan sig met de sijne bij daag aan lant te verfrisschen, ende hem van water en brandhout te laten versorgen om redenen[325] file 2502, folio 73
Feb. 14, 1687 De Castiliaanse Edellieden uyt de Manilhas transport met Compagnies schepen na Nederlant geweygert file 2502, folio 73
Feb. 14, 1687 Met renvoy aan het Engelse schip de Regenboog file 2502, folio 73
Feb. 14, 1687 Eenige Balyse officieren hun dienst vrijwilligh gepresenteert hebbende om den stropenden Balyers tusschen de Crocot en Grogol te gaan bespringen file 2502, folio 74
Feb. 14, 1687 Bij provisie aan te seggen van sig tot nader ordre te kunnen paraat houden tot den macht file 2502, folio 74
Feb. 15, 1687 De jagjes Javaanse Bode en den Rog van Lampong ter deser rhede file 2502, folio 74
Feb. 15, 1687 Met een briefje[326] van den commandant Crijn de Rande en raad file 2502, folio 74
Feb. 16, 1687 100 Balyers ingesetenen marcheeren ’s morgens na de revier Passangrana, om daar en elders op te speuren een partij uytgeweken slaven en ander geboeffte onder den Balyer Keey Ranga file 2502, folio 75