Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 9, 1719 Carthago van Malacca met den predikant Godefridus ’t Hoen Hogendorp file 2549, folio 854
Dec. 9, 1719 Lading daarmede aangebragt file 2549, folio 854
Dec. 9, 1719 Den Dam uyt Bengale sonder brieven dog met mondelinge tijding dat het schip Casteel Batavia voor de mondt van de Ganges was verongelukt file 2549, folio 854-855
Dec. 9, 1719 Lading van den Dam file 2549, folio 855-856
Dec. 9, 1719 Engewormer uyt de Straat Sunda met tijding dat de retourschepen op de 6e deser maand in volle zee waren geraakt file 2549, folio 856-857
Dec. 10, 1719 De Vis uyt Bengale met de nevenstaande lading file 2549, folio 857-858
Dec. 11, 1719 Een briefje van Bantam per inlands vaartuyg file 2549, folio 858
Dec. 12, 1719 Witsburg uyt Bengale met de nevenstaande lading file 2549, folio 859-860
Dec. 13, 1719 Een briefje van Samarang per Chinees vaartuyg file 2549, folio 860
Dec. 13, 1719 De patchiallang de Padyplanter van Japara met een briefje uyt het leger van de heer Hans Fredrik Bergman en de crijgsraad file 2549, folio 860-861
Dec. 13, 1719 Bellevliet uyt Bengale met de onderstaande lading file 2549, folio 861-862
Dec. 14, 1719 Westhoven uyt Siam met de nevenstaande lading van sappanhout en thin file 2549, folio 863
Dec. 14, 1719 De patchiallang de Soutmaker van Samarang file 2549, folio 863
Dec. 14, 1719 Gerugten van Tsjacradjaja’s detentie tot Samarang file 2549, folio 863
Dec. 15, 1719 Een brief van Tagal per Chinees vaartuyg file 2549, folio 864
Dec. 15, 1719 Anna Maria uyt Bengale met de nevenstaande lading file 2549, folio 864-865
Dec. 15, 1719 Een brief van Dewa Agong, eerste coning op ’t eyland Baly file 2549, folio 865
Dec. 15, 1719 Insertie van deselve file 2549, folio 865-868
Dec. 16, 1719 d’Unie van Bantam met een lading peper file 2549, folio 868
Dec. 17, 1719 Hogenes uyt Bengale met de jaarlijxs papieren van die directie file 2549, folio 869