Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Bericht. We found 50 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1201, folio 201-210 Sep. 24, 1720 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Bericht over Tan Samko, Chinees
Document type: Bericht
European names: Swaardecroon, Henric
Asian names: Tan Samko
Notes: written by: Mansdale; adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 211-214 Sep. 24, 1720 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Bericht van d'onderkoopluijden Abraham Pantzer en Gabriel Claten, geweezen dezidenten ten comptoir Mocha
Document type: Bericht
European names: Swaardecroon, Henric; Pantzer, Abraham; Scholten; Claten, Gabriel
Place names: Mocha
file 1201, folio 227-234 Sep. 24, 1720 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Bericht weegens d'amunitien den alhier ten rheede leggende seeven 's Compagnies boodems, staande om van hier direct en over Mocha naar 't patria te navigeeren
Document type: Bericht
Ship names: Loenderveen; de Lakeman; de Johanna; de Soetigheijt; Groenswaard; Borselen; 't huijs Assenburgh
European names: Swaardecroon, Henric; Gallart, J
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 351-358 Oct. 2, 1720 Resolution Date: Oct. 2, 1720
Title: Bericht betreffende de wegens de amunitien van oorloge van agtbare 'sCompagnie bodems staande om van hier direct, en over Mocha na het Patria te navigeeren op den 4te October anno 1720
Document type: Bericht
Ship names: Loenderveen; Lakeman; Johanna; Soetigheyt; Groenswaard; Borselen; Assenburgh; Samaritaan
European names: Zwaardecroon, Henric; Gallart; Loon
Place names: Mocha; Patria
file 1201, folio 421-422 Oct. 8, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Bericht van 't leprosenhuijs op 't eijland Purmerent
Document type: Bericht
European names: Swaerdecroon, Henric; Costa, Frans de; Witbols, Isaack; Hilgers
Asian names: Cust, Flora van de
Place names: Purmerent
file 1201, folio 477-479 Sep. 30, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Bericht wegens de tekort aangebragte ijzer mineralen en gereetschappen in het Compagnies ijzermagazijn
Document type: Bericht
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Macaré, Jan; Koeck
Place names: Nederlands India
file 1201, folio 493-493 Title: Chinese tekst: vrij vertaald: Bericht betreffende de verplichting om in het bezit te zijn van een vergunning om dieren te slachten omdat anders een straf dreigt
Document type: Bericht
Place names: Vaderland
file 1201, folio 601-602, 559-600 Oct. 8, 1720 Title: Bericht van Petrus Vuijst over de zaak van Boping (Te Ounko) aan de Gouverneur Generaal en Raad van India over de bijlagen
Document type: Bericht
European names: Huisman van Hamburg, Hendrik; Becker, Joris; Vuijst, Petrus
Asian names: Te Oenko; Boping
file 1201, folio 733-736 Oct. 24, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Bericht over de handel met de siabandhaar en de naghoda
Document type: Bericht
European names: Castelijn, Frans; Schuer, van der; Houtuijn; Burgh, Jan van den; Hoff, D. van d'
Place names: Batavia
file 1201, folio 737-740 Oct. 10, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Berigt wegens de kaart van de banken van de Bataviase groote rivier
Document type: Bericht
European names: Zwaardecroon, Henric; Hubing, Boudewijn; Backer, H; Bersiers
Place names: Batavia