Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Brief. We found 79 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 15-18 May. 8, 1685 Resolution Date: Jan. 29, 1686
file 900, folios 45-52
Title: Brief van Joh. van der Haer (Hoge Raad) 's-Gravenhage.
Document type: Brief
European names: …, Nicolaes; Hillerisberch, Cornelis; Scheven, Pautieus Charles; Buijs; Pauwe, Antony; Ypelaer, David; Tollingh; Paauwe, Cornelia; Leuoeson, Jan; Paauwe, Nicolaes; Haer, Johannes van
Place names: Amsterdam; Amersfoort
file 1196, folio 211-211 Apr. 3, 1686 Resolution Date: Apr. 1686
Title: Briefje van Abraham van Riebeeck met vraag over enkele kettinggangers.
Document type: Brief
European names: Riebeeck, Abraham
file 1196, folio 299-299 Apr. 23, 1686 Resolution Date: Apr. 23, 1686
file 900, folios 180-186
Title: Briefje van A. van Riebeeck aan Hendrik Dijckman over het loon van de mandadoors van de waterprauwen.
Document type: Brief
European names: Riebeeck, A. van; Dijckman, Hendrik
file 1196, folio 349-351 Dec. 12, 1682 Resolution Date: 1686
Title: Extract resolutie(s) uit de missive van majoor Isaac St. Martin en raad te Banten.
Document type: Brief
European names: st. Martin, Isaac
Place names: Banten
file 1196, folio 369-376 1686 Resolution Date: May. 17, 1686
file 900, folios 218-221
Title: Brief (in Engels en Nederlands) van John Eaton, kapitein van de St. Nicolas.
Document type: Brief
Ship names: St. Nicolas
European names: Eaton, John
file 1196, folio 404-405 May. 24, 1686 Resolution Date: May. 1686
file 900, folios 193-197
Title: Brief (zonder afzender) over Wierana Jentief, schuldenaar van Carel Taelman.
Document type: Brief
European names: Jentief, Wierana; Taelman, Carel
file 1196, folio 561-570 Jun. 28, 1686 Resolution Date: Jun. 1686
file 900, folios 259-262
Title: Brief van GG Joannes Camphuys aan de Raad van Indië inzake het functioneren van raadsleden en de opiumhandel te Bengalen.
Document type: Brief
European names: Camphuys, Joannes
Place names: Indië; Bengalen
file 1196, folio 579-582 Jul. 2, 1686 Resolution Date: Jul. 9, 1686
file 900, folios 316-321
Title: Brief van Anthonie Hurdt aan de Raad van Indië.
Document type: Brief
European names: Hurdt, Anthonie
Place names: Indië
file 1196, folio 677-680 1686 Resolution Date: Jul. 30, 1686
file 900, folios 342-348
Title: Brief van Johanna Marshall aan haar ouders (geadresseerd Johannes de Wilde, Tijgersgracht).
Document type: Brief
European names: Marshall, Johanna; Wilde, Johannes de; Harekman
Place names: Tijgersgracht; Batavia
file 1196, folio 763-764 1686 Resolution Date: Aug. 9, 1686
file 900, folios 366-368
Title: Translaat brief van Kiayi Maas Ranga Titadjiwa te Palembang inzake vijf van zijn Maleiers die door de Nederlanders van zijn gonting zijn gehaald en in arrest gesteld.
Document type: Brief
European names: Camphuys, Joannes
Asian names: Keey Maes Ranga Titadjiwa; Kiayi Maas Ranga Titadjiwa; Sounoang Raxanalla; Jutses Mangindoe; Ligang; Batova; Djatij; Panda
Place names: Palembang
file 1196, folio 789-790 Sep. 20, 1686 Resolution Date: Sep. 20, 1686
file 900, folios 429-435
Title: Brief van Joannes Cops over de suikervoorraad en het afschepen van suiker in Jepara.
Document type: Brief
European names: Cops, Joannes; Camphuys, Joannes; Horen, Joan van; Rijsel, Christiaen van; Dortsman, Anthonij; Schellingh, Carel Hendriksz;
Place names: Japara; Batavia
file 1196, folio 813-815 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Persoonlijke notitie van GG Joannes Camphuys terzake van het groot banket van de koopman Chodenda te Golconda en de daardoor geleden schade.
Document type: Brief
Ship names: Princelant
European names: Camphuys, Joannes; Pit, Laurens; Reede, Hendrick van
Asian names: Chodenda; koning van Golconda
Place names: Seijlon; Cormandel; Golconda; Persien
file 1196, folio 817-820 Sep. 24, 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Brief van Joan van Hoorn aan de Hoge Regering aangaande de zaken te Golconda.
Document type: Brief
Ship names: Princeland
European names: Camphuys, Joannes; Hoorn, Joan van; Goens, Rijkloff van
Asian names: Sichum Siodenda; Golcondase coning; Candel Sanesinel
Place names: Ceylon; Golconda; Cormandel; Masulipatnam
file 1196, folio 975-976 Nov. 22, 1686 Resolution Date: Nov. 22, 1686
file 900, folios 537-540
Title: Vertoogschrift van Ds. Joan Ferreira d'Almeida dat alle meningsverschillen tussen de predikanten aangaande de vertaling van de bijbel in het Portugees zijn afgedaan.
Document type: Brief
European names: Almeida, Joan Ferreira d'
file 1196, folio 981-984 Dec. 6, 1685 Resolution Date: Nov. 1686
file 900, folios 500-504
Title: Persoonlijke brief van Johannes Jacobsz. Dijckhoff uit Rotterdam aan zijn vader Jacob Dijkhof, gewezen opperchirurgijn.
Document type: Brief
European names: Dijckhoff, Johannes Jacobsz; Dijkhof, Jacob
Place names: Rotterdam
file 1196, folio 989-1003 Nov. 27, 1686 Resolution Date: Dec. 2, 1686
file 900, folios 553-554
Title: Brief van de kerkenraad van Batavia aan de Heren 17 over o.a. Ds. Rutherus en de overkomst van Ds. François Valentyn.
Document type: Brief
European names: Valentyn, François; Rutherus
Place names: Batavia
file 1196, folio 1005-1012 Nov. 27, 1686 Resolution Date: Nov. 1686
file 900, folios 500-504
Title: Brief van de kerkenraad van Batavia aan de Synode van Noord-Holland.
Document type: Brief
Place names: Batavia; Noord-Holland
file 1196, folio 1013-1016 Nov. 27, 1686 Resolution Date: Nov. 1686
file 900, folios 500-504
Title: Brief van de kerkenraad van Batavia aan de Synode van Noord-Holland.
Document type: Brief
Place names: Batavia; Noord-Holland
file 1196, folio 1017-1024 Nov. 27, 1686 Resolution Date: Nov. 1686
file 900, folios 500-504
Title: Brief van de kerkenraad van Batavia aan de Classis Amsterdam.
Document type: Brief
Place names: Batavia; Amsterdam
file 1196, folio 1025-1031 Nov. 27, 1686 Resolution Date: Nov. 1686
file 900, folios 500-504
Title: Brief van de kerkenraad van Batavia aan de classis Walcheren.
Document type: Brief
Place names: Batavia; Walcheren