Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Inventaris. We found 4 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 487-488 Jun. 2, 1686 Resolution Date: May. 31, 1686
file 900, folios 250-258
Title: Inventaris van het schip St. Nicolas met de prijzen waarvoor Captain John Eaton de genoemde goederen ter verkoop presenteert.
Document type: Inventaris
Ship names: St. Nicolas
European names: Eaton, John
file 1199, folio 171-174 Apr. 13, 1720 Resolution Date: Apr. 19, 1720
Title: Inventaris Van d'aangehaalde goederen van Palembang
Document type: Inventaris
European names: Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B
Asian names: Soussang van Palembang
Place names: Palembang
file 1199, folio 409-409 Apr. 20, 1720 Resolution Date: May. 3, 1720
Title: Inventaris Van sodanige goederen van den vaandrager Cassimerus van Dorts
Document type: Inventaris
European names: Dorts, Cassimerus van
Place names: Samarang
file 1200, folio 321-326 Jul. 8, 1720 Resolution Date: Jul. 16, 1720
file 948, folios 10-21, 6-9
Title: Inventaris en specificatie van goederen van het Engelse scheepje Brittania Galeij in het Pakhuis bij de Stadszeepoort
Document type: Inventaris
Ship names: Brittania Galeij
European names: Berendregt, Cornelis van; Zwaardecroon, Henric
Place names: Stadszeepoort
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;