Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Rapport. We found 53 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 49-50 Feb. 7, 1686 Resolution Date: Feb. 12, 1686
file 900, folios 67-69
Title: Extract resolutie(s)en resoluties van Chinese boedelmeesters over opvolging bode Lim-Lyenko.
Document type: Rapport
European names: Riebeeck, A; Cops, Jan; Becom, Adraen van; Simonsz, Joseph; Bingam, Martinus
Asian names: Lim-Lijenko; Si-Lokoko
Place names: Batavia; Supia
file 1196, folio 85-85 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Verzoek van chirurgijn Nicolaes Oldenvliet van de fluit Nierop uit Enkhuizen om zijn vrouw over te laten komen.
Document type: Rapport
Ship names: Nierop
European names: Oldenvliet, Nicolaes; Riebeeck, A. V; Camphuys, Johannes; Letten, Peternella
Place names: Enkhuizen; India
file 1196, folio 93-96 Feb. 9, 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Brief van de Bataviase kerkenraad aan de synodes van Noord- en Zuid Holland.
Document type: Rapport
European names: Riebeeck, A. V; Francisco; Sluijs, van der; Voogt, Joannes de; Hochepilo, Isaac
Place names: Zeeland; Amboina; Amsterdam; Batavia; Banda;
file 1196, folio 105-105 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Robbert Sonderland van het schip St. Nicolas.
Document type: Rapport
Ship names: St. Nicolas
European names: Sonderland, Robbert
file 1196, folio 115-116 Feb. 22, 1686 Resolution Date: Feb. 22, 1686
file 900, folios 83-87
Title: Rapport over de slechte gesteldheid van het jacht de Tijger, van Javaanse makelij zijnde.
Document type: Rapport
Ship names: Tijger
file 1196, folio 235-236 Apr. 17, 1686 Resolution Date: Apr. 1686
Title: Rapport van de Directeur-Generaal inzake de achterstallige pachten van de in 1685 ingebrachte rijst.
Document type: Rapport
file 1196, folio 389-397 May. 3, 1686 Resolution Date: May. 1686
file 900, folios 193-197
Title: Rapport door Anthoni Hurdt en Rijcklof van Goens aan de Hoge Regering over de condities waarop de vrije vaart na en van Sumatra's westkust zou kunnen worden toegestaan.
Document type: Rapport
European names: Hurdt, Anthoni; Goens, Rijcklof van
Place names: Sumatra's Westkust
file 1196, folio 421-428 May. 21, 1686 Resolution Date: May. 1686
file 900, folios 193-197
Title: Brief van Marten Pit aan de Hoge Regering betreffende de verkiezingen van Nicolaus Schagen tot Directeur van Bengalen, en Laurens Pit tot Gouverneur te Coromandel.
Document type: Rapport
European names: Pit, Marten; Schagen, Nicolaus
Place names: Bengalen; Coromandel
file 1196, folio 1059-1071 Resolution Date: Dec. 1686
file 900, folios 551-552
Title: Rapport van diverse koopman schappen over gelevert goederen
Document type: Rapport
file 1196, folio 1075-1078 Dec. 21, 1686 Resolution Date: Dec. 22, 1686
file 900, folios 573-581, 583
Title: Rapport van diversen koopman schappen betreffende by de ontlading der schepen gevale
Document type: Rapport
file 1197, folio 35-39, 42 Oct. 24, 1718 Resolution Date: Oct. 25, 1718
file 944, folios 554-560
Title: Rapport betreffende de contanten met diverse schepen van de Kaap aangebracht.
Document type: Rapport
Place names: Kaap
file 1197, folio 229-230, 236 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rapport betreffende de tekort bevondene goederen bij het openen van diverse vaten en kisten in de kleine winkel.
Document type: Rapport
Ship names: Spiering; Generale Vreede; Schellenberg; Margaretha; Barneveld; Doornik; Horstendaal; Westerdijkshoorn
European names: Sermento, Maria; Valck, Hendrik; Schuer, van der; B, Houtuijn
Place names: Nederlands-India; Patria; Batavia; Casteel; Amsterdam; Delft; Zeeland; Enkhuizen; Limburg
file 1197, folio 231-232, 238 Jun. 30, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rapport betreffende de tekort bevondene goederen bij het openen van diverse vaten en kisten in de kleine winkel.
Document type: Rapport
Ship names: Barnevelt; Luchtenburg; Vrieswijk; Huis ten Donk; Raadhuijs
European names: Castelijn, Frans; Limburg
Place names: Nederlands-India; Patria; Amsterdam; Zeeland; Limburg; Delft; Enkhuizen; Rotterdam; Batavia; Casteel
file 1197, folio 369-379, 372 Oct. 4, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Rapport uit het ambachtskwartier betreffende de onbekwame houtwerken van Cirebon.
Document type: Rapport
Place names: Cirebon
file 1197, folio 391-391 Oct. 1, 1718 Resolution Date: Oct. 7, 1718
file 944, folios 519-527
Title: Generale lijst van alle 25 schepen en 2398 manschappen op de rede en Onrust per 1 october 1718.
Document type: Rapport
Place names: Onrust
file 1197, folio 507-509 1720 Resolution Date: Sep. 3, 1720
file 948, folios 206-217
Title: Korte conduite staten van van Frans van Zeyl van Amsterdam, Hendrik Beene van Enkhuizen, Abraham Smith van Amsterdam, David de Sitter van Rotterdam en Cornelis van Sorgen van Dordrecht.
Document type: Rapport
European names: Zeyl, Frans van; Beene, Hendrik; Smith, Abraham; Sitter, David de; Sorgen, Cornelis van
Place names: Amsterdam; Enkhuizen; Amsterdam; Rotterdam; Dordrecht
file 1198, folio 69-72 Oct. 31, 1718 Resolution Date: Nov. 4, 1718
file 944, folios 572-575
Title: Rapport van een kwaliteits- en gewichtscontrole op foelie uit Banda.
Document type: Rapport
Place names: Banda
file 1198, folio 91-100 Nov. 7, 1718 Resolution Date: Nov. 7, 1718
file 944, folios 576-578
Title: Rapport inzake de handgeweren op de 16 gereed liggende retourschepen.
Document type: Rapport
file 1198, folio 173-177, 180 Nov. 5, 1718 Resolution Date: Nov. 11, 1718
file 944, folios 579-583
Title: Rapport over de opnaam van goederen en de boeken van het ambachtskwartier.
Document type: Rapport
file 1198, folio 447-498 Sep. 1717 Resolution Date: Dec. 2, 1718
Title: Zaken betreffende de Westkust van Sumatra. Diverse ingekomen papieren wegens een onderzoek naar het tekort komende in de kas; tekort komende goederen; slaven.
Document type: Rapport
Place names: Westkust van Sumatra