Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Rekest. We found 465 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 1-2 1686 Resolution Date: Jan. 29, 1686
file 900, folios 45-52
Title: Rekest van Harman Wanderpoel c.s. om ten nutte van de stad een gracht te mogen graven omtrent Poele Gadon (Pulo Gadung)
Document type: Rekest
European names: Wanderpoel, Harman; Camphuys, Johannes; Mandet, Carel; Jaquelini, Jaques; Verdion, Gode; Hanevan, Christophel
Place names: India; Poele Gadon; rivier Soutar; rivier Anchiol; rivier Zikias; rivier Bacassie
file 1196, folio 5-8 1686 Resolution Date: Feb. 5, 1686
file 900, folios 61-62
Title: Rekest van de gildebroeders van het schoenmakersgilde.
Document type: Rekest
European names: Riebeeck, A; Camphuys, Johannes
Place names: India; Batavia
file 1196, folio 19-19 Jan. 31, 1686 Resolution Date: Feb. 1, 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van Gabriël van 't Wedde van Rotterdam om als boekhouder te mogen repatriëren.
Document type: Rekest
Ship names: Hendrik Maurits
European names: Camphuys, Johannes; Wedde, Gabriël 't
Place names: Rotterdam; Vaderland
file 1196, folio 51-51 1686 Resolution Date: Feb. 12, 1686
file 900, folios 67-69
Title: Rekest van Chinese Boedelmeesters Quepauqua en Limjako tegen de benoeming van de christen-Chinezen Martinus Bingam en Josua Symonsz als nieuwe boden.
Document type: Rekest
European names: Riebeeck, M; Camphuijs, Joannes; Bingam, Martinus; Sijmonsz, Josua
Asian names: Quepauqua; Limjako; Silocko
Place names: Nederlants-India
file 1196, folio 55-56 1686 Resolution Date: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van Josua Simonz, christen Chinees.
Document type: Rekest
European names: Camphuys, Joan; Simonsz, Josua;
Place names: India
file 1196, folio 59-59 1686 Resolution Date: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van Joseph Simonz, christen Chinees.
Document type: Rekest
European names: Cops, Joan; Simonse, Joseph;
Asian names: Lim Liancko
file 1196, folio 63-63 Jan. 30, 1686 Resolution Date: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van Martinus Bingam (zoon van de overleden Kapitein Bingam), christen Chinees.
Document type: Rekest
European names: Bingam, Martinus; Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes; Kapitein Bingam;
Place names: Nederlants-India
file 1196, folio 65-65 Jan. 30, 1686 Resolution Date: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van Martinus Bingam, christen Chinees.
Document type: Rekest
European names: Bingam, Martinus
Place names: Batavia
file 1196, folio 79-79 1686 Resolution Date: Feb. 12, 1686
file 900, folios 67-69
Title: Rekest van Cornelis Cnoll inzake zijn huiselijke twisten.
Document type: Rekest
European names: Camphuys, Joannes; Cnoll, Cornelis; Bitter, Joan
Place names: India
file 1196, folio 81-84 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Gerrit de Heere.
Document type: Rekest
Ship names: de Tijger; Spierrijck
European names: Riebeeck, A. V; Camphuis, Joannes; Heere, Gerrit de; Lucasz, Adriaan; Helsdingen, Pieter van; Schagheu, Nicolaas; Pinck, G
Place names: India; Malakka
file 1196, folio 97-98 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Robbert Hill en Charles Todd op het schip St. Nicolas in 1683 uitgekomen.
Document type: Rekest
Ship names: St. Nicolas
European names: Hill, Robbert; Todd, Charles; Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes
Place names: Nederlants-India; Engelant; Patria; Java's Oostcust; Serbon
file 1196, folio 101-102 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Ingerahan Wollit, Nathaniel Bitrehem, Thomas Flemming etc. van het Engelse schip St. Nicolas.
Document type: Rekest
Ship names: St. Nicolas
European names: Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes; Wollit, Ingeraham; Bitrehem, Nathaniel; Flemming, Thomas; Happel, Ritsert; Bordem, Nicolaes; Bart, Samuel; Eatan, Joan; Langeraar, Jacob;
Place names: Nederlants-India; Engelant; Java; Zeribon; Bengalen
file 1196, folio 117-118 1686 Resolution Date: Feb. 26, 1686
file 900, folios 88-92
Title: Rekest van Jacob Jansz de Roy.
Document type: Rekest
European names: Roy, Jacob Jansz de
file 1196, folio 121-123 1686 Resolution Date: Feb. 26, 1686
file 900, folios 88-92
Title: Rekest van Jacob Langeraar inzake de verkoop van zijn chialoup aan de Engelsen in Cirebon.
Document type: Rekest
European names: Langeraar, Jacob
Place names: Cirebon
file 1196, folio 125-126 1686 Resolution Date: Feb. 26, 1686
file 900, folios 88-92
Title: Rekest van Jan Poveret om te worden benoemd tot binnenregent van het armenhuis.
Document type: Rekest
European names: Poveret, Jan
file 1196, folio 129-132 Jan. 25, 1686 Resolution Date: Feb. 26, 1686
file 900, folios 88-92
Title: Rekest van Andries Jacobsz om te worden benoemd tot binnenregent van het armenhuis.
Document type: Rekest
European names: Jacobsz, Andries
file 1196, folio 133-133 1686 Resolution Date: Feb. 26, 1686
file 900, folios 88-92
Title: Rekest van krankenbezoeker Johannes van Dam aan de diakonie om te worden benoemd tot binnenregent van het armenhuis.
Document type: Rekest
European names: Dam, Johannes, van
file 1196, folio 137-140 1686 Resolution Date: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van Jan Poveret om te worden benoemd tot binnenregent van het armenhuis.
Document type: Rekest
European names: Poveret, Jan
file 1196, folio 147-147 1686 Resolution Date: Mar. 6, 1686
file 900, folios 104-111
Title: Rekest van Anthony Brabander en enkele andere Mardijker officieren om loonsverhoging.
Document type: Rekest
European names: Brabander, Antony
file 1196, folio 151-153 1686 Resolution Date: Mar. 1686
file 900, folios 100-102, 96-99
Title: Rekest van Elisabeth Bargejus weduwe van de predikant Hermanus Busschoff.
Document type: Rekest
European names: Bargejus, Elisabeth; Busschoff, Hermanus