Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Verklaring. We found 75 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 173-173 Mar. 12, 1686 Resolution Date: 1686
Title: Recommendatie voor Anthony Anthonisz van Ds. J. Ferreira d'Almeida.
Document type: Verklaring van bekwaamheid
European names: Almeida, Ferreira d'; Anthonisz, Anthony
file 1196, folio 323-323 May. 25, 1685 Resolution Date: May. 3, 1686
file 900, folios 198-207
Title: Verklaring van goed functioneren van Gerrit Jansz Dreuningh van Scholarchen.
Document type: Verklaring
European names: Dreuningh, Gerrit Jansz
Place names: Scholarchen
file 1196, folio 325-325 Apr. 30, 1686 Resolution Date: May. 3, 1686
file 900, folios 198-207
Title: Tweede verklaring van goed functioneren van Gerrit Jansz Dreuningh van Scholarchen.
Document type: Verklaring
European names: Dreuningh, Gerrit Jansz
Place names: Scholarchen
file 1196, folio 769-769 Aug. 10, 1686 Resolution Date: Aug. 20, 1686
file 900, folios 374-380
Title: Verklaring over het doorzoeken op smokkelwaar van het schip Honsholredijk.
Document type: Verklaring
Ship names: Honsholredijk
Place names: Hoorn
file 1196, folio 835-835 Sep. 28, 1686 Resolution Date: Oct. 1, 1686
file 900, folios 455-457
Title: Verklaring dat de fluit de Oosterblokker geheel onbekwaam is om mee te varen.
Document type: Verklaring
Ship names: Oosterblokker
file 1196, folio 1095-1095 Dec. 28, 1686 Resolution Date: Dec. 1686
file 900, folios 551-552
Title: Verklaring van Jacob van de Voorde opzichter van de rijstpasar.
Document type: Verklaring
European names: Voorde, Jacob van de
file 1197, folio 219-219, 222 Sep. 19, 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Verklaring over de gestorven paarden in 's Compagnies paardenstal van 1 maart tot 31 augustus 1718.
Document type: Verklaring
European names: Christoffel; Mandadoor, Burman; Delbecq, Jean
Place names: Batavia
file 1197, folio 259-259 Sep. 28, 1718 Resolution Date: Sep. 30, 1718
file 944, folios 508-510
Title: Verklaring van bekwaamheid van de fluitschepen Belvliet en Charlois.
Document type: Verklaring van bekwaamheid
Ship names: Belvliet, Charlois
European names: Swoll, Christoffel van; Redock, A; Onhuijs, Jacob; Cappele, B.H.O; Westpalm, N.C; Jense, G.S; Root, Claas; Beene, Hendrik; Sitter, D
Place names: Nederlands India; Batavia
file 1197, folio 273-273, 276 Oct. 2, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Verklaring van bekwaamheid voor het fluitschip 't Huys de Vlotter dat op Onrust ligt.
Document type: Verklaring van bekwaamheid
Ship names: Huys de Vlotter
European names: Swoll, Christoffel van
Place names: Onrust; Nederlands India; Batavia
file 1198, folio 563-567, 562 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 9, 1718
file 944, folios 620-627
Title: Notariële verklaring inzake de nalatenschap en erfgenamen van de inlandse vrije chirurgijn Jan de Alfeitar.
Document type: Verklaring
Asian names: Jan de Alfeitar
file 1198, folio 673-673 Dec. 15, 1718 Resolution Date: Dec. 16, 1718
Title: Verklaring wegens de goede technische staat van de fluit Strijkebolle.
Document type: Verklaring
Ship names: Strijkebolle
file 1198, folio 675-676 Dec. 15, 1718 Resolution Date: Dec. 16, 1718
Title: Verklaring wegens de goede technische staat van de fluit Abbekerck.
Document type: Verklaring
Ship names: Abbekerck
file 1198, folio 677-677 Dec. 15, 1718 Resolution Date: Dec. 16, 1718
Title: Verklaring wegens de goede technische staat van het schip Zuyderbeek.
Document type: Verklaring
Ship names: Zuyderbeek
file 1198, folio 679-679 Dec. 15, 1718 Resolution Date: Dec. 16, 1718
Title: Verklaring wegens de goede technische staat van het schip Ellemeet.
Document type: Verklaring
Ship names: Ellemeet
file 1198, folio 681-681 Dec. 15, 1718 Resolution Date: Dec. 16, 1718
Title: Verklaring wegens de goede technische staat van de fluit de Mossel.
Document type: Verklaring
Ship names: Mossel
file 1198, folio 683-683 Dec. 15, 1718 Resolution Date: Dec. 16, 1718
Title: Verklaring wegens de goede technische staat van de fluit 't Slot van de Capelle.
Document type: Verklaring
Ship names: 't Slot van de Capelle
file 1198, folio 855-856, 860 Dec. 22, 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Verklaring wegens de goede staat van het schip Ten Nisse en de nodige nieuwe fokkemast.
Document type: Verklaring
Ship names: Ten Nisse
file 1198, folio 861-862, 864 Dec. 22, 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Verklaring wegens de goede staat van het schip de Kiefhoek op Onrust en de nodige nieuwe grote mast.
Document type: Verklaring
Ship names: Kiefhoek
Place names: Onrust
file 1198, folio 865-866, 868 Dec. 22, 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Verklaring wegens de goede staat van de fluit Meerhuysen op Onrust dat gekalfaat dient te worden.
Document type: Verklaring
Ship names: Meerhuysen
Place names: Onrust
file 1198, folio 869-870, 872 Dec. 22, 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Verklaring wegens de goede staat van het jahct Wijnendaal op Onrust dat van binnen en buiten gekalfaat moet worden.
Document type: Verklaring
Ship names: Wijnendaal
Place names: Onrust