Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is ���,Anna. We found 11 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 21-34 Jan. 31, 1686 Resolution Date: Dec. 27, 1685
file 899, folios 605-607
Title: Lijst van (particuliere) crediteuren van de Compagnie (onvolledig).
Document type: Lijst
European names: Voorde, Gerard van de; Hoorn, Maria van der; Haes, Dirck de; Wijlens, Petrus; Peltier, Cornelis; Peltier, Nicolaes; Poleman, Andries; Casteleijn, Cornelis; Caulier, Jaqius; …,Anna; Boegijs, van; Bengalen, Claas van; Burger, Frans der; Strijcke, Adriaan van; Schaa, Jan; Lanoij, Geernardus; Dick, Robbert van; Maria van; Dick, Malreus de; Leijdectrer, Melchior; Nieulandt, Adriaan van; Aapman van Westerbure, Casper; Wiggers Lucasz., Anna; Wiggers Lucasz., Elisabele; Montrauw, Carolus; Geriogh, Gijsbert; Mortier, Pieter; Rietbeeck, Maria van; Verburge, Cornelis; Lan...vadder, Jan; Parve, Joan; Nobel, Constantin; Nijekens, Wijbrant; Cruse, Jeronimus; Bebber Burger, Jan;
file 1197, folio 429-429, 432 1718 Resolution Date: Oct. 11, 1718
Title: Rekest van chirurgijn Andries Hummel en burger Jan de Struys om Jan van Banchem, zoon van de op Semarang overleden onderkoopman Jan van Banchem, naar de Kaap te mogen zenden naar Anna van Canchem huisvrouw van burger Hendrik Mulder.
Document type: Rekest
European names: Hummel, Andries; Struys, Jan de; Banchem, Jan van; Canchem, Anna van; Mulder, Hendrik
Place names: Semarang; Kaap
file 1198, folio 329-330, 332 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 22, 1718
file 944, folios 598-604
Title: Rekest van Anna Blauw om vrijgelaten te mogen worden uit het vrouwentuchthuis.
Document type: Rekest
European names: Blauw, Anna
file 1198, folio 515-516, 518 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 1718
file 944, folios 613-617
Title: Rekest van Anna Willemsz om ontslag uit het vrouwentuchthuis.
Document type: Rekest
European names: Willemsz, Anna
Notes: adressed to: Swaerdecroon, Hendrick. Gouverneur Generaal;
file 1198, folio 523-524, 526 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 1718
file 944, folios 613-617
Title: Rekest van Anna Maria Valentijn om ontslag uit het vrouwentuchthuis.
Document type: Rekest
European names: Valentijn, Anna Maria
file 1198, folio 531-533, 534 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 1718
file 944, folios 613-617
Title: Rekest van Anna van der Meulen om ontslag uit het vrouwentuchthuis.
Document type: Rekest
European names: Meulen, Anna van der
file 1199, folio 63-66 Mar. 12, 1720 Title: Copia van sententie Maria Claasz moeder van inlands burger Domingo Fransz de Oude (contra Gualter Schutter secretaris van dezes raads) betreffende familiezaken
Document type: Sententie
European names: Fransz de Oude, Domingo; Claasz, Maria; Fransz, Helena Catharina; Jansz de Jonge, Jacob; Jansz de Oude, Jacob; Fransz, Elizabeth; Nathalia Jansz; Diago, Pieter; Jansz, Janneke; Mendonsa, Jan de; Collé, Anna Catherina; Anthonijsz, Alexander; Gualter Schutter
file 1199, folio 141-142 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Rekest Van Cornelis Willegaanom aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon om met zijn vrouw en zoontje te repatriëren
Document type: Rekest
European names: Willegaan, Cornelis; Zwaardecroon, Henric; D'Assonville, Anna
Place names: Haarlem; Coromandel
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ; signed by: Cornelis Willegaan;
file 1199, folio 347-350 Apr. 25, 1720 Resolution Date: Apr. 30, 1720
Title: Rekest betreffende de suppliant Anna Maria Bouwijn om met een Compagnie schip te vertrekken nu haar man is overleden en ze geen kennissen heeft om voor haar te zorgen
Document type: Rekest
Ship names: Nigtevecht
European names: Zwaardecroon, Henric; Boudewijn, Anna Maria; Bouwijn, Jan Cornelis;
Place names: Bengalen
Notes: adressed to: Henric Zwaer de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1200, folio 57-58 Jul. 2, 1720 Resolution Date: Jul. 2, 1720
Title: Rolle der tugtelingen in het vrouwen tugthuys met aanwijsinge wanneer, door wie, en voor hoeveel jaren, daar in gebannen zijn, sedert den 21 may 1706
Document type: Rolle
European names: Gabrielzoon, Catharina; Blauwpaard, Anna; Janszoon, Tabita
Asian names: Tabanan van Balij
file 1200, folio 371-374 Title: Rekest van Anna Plaria Davais om met haar man Willem Bruijn naar Persien te vertreken
Document type: Rekest
European names: Davias, Anna Plaria; Bruijn, Willem
Place names: Persien
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;