Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Houtuijn, J. We found 6 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 281-284 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie betreffende de ontfangen diplomatieke geschenken in 6 maanden tijds.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, J
Asian names: Radja Baroe; Radja Benglos; Pangerang Depatty; Sabandaar; Depatty Djaja; Onderkoning van Borneo; Radja Sarat
Place names: Nederlands India; Jambi; Palembang; Joahralongong; Borneo; Padang; Batavia; Casteel
file 1197, folio 285-287, 288 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 1 inzake de aanvulling van dranken aangevoerd door schepen uit patria sedert 1 juni 1718.
Document type: Memorie
Ship names: Amsterdam; Elizabeth; Boekenroode; Hogenes; Valkenisse; Standvastigheid; Berbies; Raad van Cliff; Vrieswijk
European names: Castelijn, Frans; Sely, W.J; Versluijs; Beverse, Janszoon; Van der Scheur, J.E; Houtuijn, J; Goossens, A
Place names: Patria; Amsterdam; Zeelant; Hoorn; Bengalen; Macassen; Banda; Timor; Batavia; Casteel
file 1201, folio 165-168 Sep. 16, 1720 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Memorie van de onderwigten en maten in 6 maanden in de kleine winkel gevallen
Document type: Memorie
European names: Castelijn, Frans; Houtuijn; Schuer, J. van der
Place names: Batavia
Notes: written by: Mansdale; adressed to: Hendric Zwaerdecroon;
file 1201, folio 299-302 Sep. 25, 1720 Resolution Date: Sep. 27, 1720
file 948, folios 290-301
Title: Memorie van transport voor de bevoorrading van de casten van de klene winkel
Document type: Memorie
European names: Castelijn, Frans; Houtuijn; Schuer, J. van der
Place names: Batavia
file 1201, folio 469-469, 472 Sep. 20, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Memorie van de ongetaxeerde geweren te kort ontfangen in de wapenkamer sedert primo maart verleeden tot ultimo augustus 1720
Document type: Memorie
Ship names: Westhoven; Horstendael
European names: Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Roos, A.L; Rijtgeldt, J
Place names: Samarang; Cochin; Casteels Batavia; Batavia
file 1201, folio 675-676, 678 Oct. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Memorie van 't minder aangereekende op de versondene Ducatons na Bengalen en Ziam
Document type: Memorie
Ship names: Ducatons
European names: Castelijn, Frans; Houtuijn; Schuer, J. H. van der
Place names: Bengalen; Ziam