Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Mansdale. We found 61 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 185-185 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Rekest van krankbezoeker Claes Wiltschut van Enkhuizen, die met 't Huys te Hemert voor de Kamer Enkhuizen uitkwam en op Banda diende, om te mogen repatriëren.
Document type: Rekest
Ship names: Huys te Hemert
European names: Wiltschut van Enkhuizen, Claes; Swoll, Christoffel van; Mansdale, J.H
Place names: Enkhuizen; Nederlands India; Vaderland; Banda
file 1197, folio 209-209, 212 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rekest van Augustus Brand bescheiden op de Standvastigheyd om bij het repatriëren van zijn familie twee slaven mee te mogen nemen naar het vaderland.
Document type: Rekest
Ship names: Standvastigheyd
European names: Brand, Augustus; Mansdale, J.H; Swoll, Christoffel van
Place names: Vaderland; Nederlands India; Batavia
file 1197, folio 213-213 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rekest van Abraham Prien lieutenant van de Oostzijdse burgerij om op verzoek van opperchirurgijn Matthijs van Pene in Semarang, het zoontje Matthijs van Pene de Jonge ter opvoeding naar het vaderland te mogen laten gaan.
Document type: Rekest
European names: Prien, Abraham; Pene, Matthijs van; Pene de Jonge, Matthijs van; Mansdale, J.H; Swoll, Christoffel van
Place names: Oostzijde; Vaderland; Semarang; Nederlands India
file 1197, folio 263-265 Oct. 3, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Rekest van Pieter Pietersz om te worden benoemd tot koster van de Kasteelkerk in plaats van zijn overleden vader Pieter van Eymuy.
Document type: Rekest
European names: Mansdales, J.H; Swoll, Christoffel van; Pietersz, Pieter; Eymuy, Pieter van;
Place names: Nederlands India; Batavia; Casteel; Kasteelkerk
file 1197, folio 269-270, 272 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Rekest van David de Sitter van Rotterdam om zijn vrouw en kinderen te mogen laten overkomen naar Batavia.
Document type: Rekest
Ship names: Neptunis
European names: Mansdales, J.H; Swoll, Christoffel van; Sitter, David de
Place names: Nederlands India; Rotterdam; Batavia
file 1199, folio 215-218 Apr. 20, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Verkoop van de afgelegde scheepjes de Jordaan en de Avonturier
Document type: Verkoop
Ship names: Jordaan; Avonturier
European names: Castelijn, Frans; Mansdale, Jasper van;
Place names: Batavia
file 1199, folio 797-798 Jun. 4, 1720 Resolution Date: Jun. 14, 1720
Title: Brief van J. H. Mansdale aan de Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Brief
European names: Mansdale, J. H; Zwaar de Croon, Henric
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 799-802 Jun. 10, 1720 Resolution Date: Jun. 14, 1720
Title: Rekest Betreffende de suppliant Ong Hoo Ko Chinees aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon geschreven door Mansdale
Document type: Rekest
European names: Zwaar de Croon, Henric; Mansdale
Asian names: Ong Hoo Ko
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 811-812 Jun. 17, 1720 Resolution Date: Jun. 18, 1720
Title: Brief van J. H. Mansdale aan de Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Brief
European names: Mansdale, J. H; Zwaar de Croon, Henric
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 883-886 Jun. 18, 1720 Resolution Date: Jun. 18, 1720
Title: Rekest Betreffende de Simeon Hill aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekest
Ship names: Brittania Galleij
European names: Mansdale; Zwaar de Croon, Henric; Hill, Simeon
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 903-906 Jun. 20, 1720 Resolution Date: Jun. 25, 1720
Title: Rekest Betreffende de suppliant Ho Lien Qua Chinees aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Zwaar de Croon, Henric
Asian names: Ho Lienqua
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 953-956 Jun. 25, 1720 Resolution Date: Jun. 25, 1720
Title: Rekest Bettreffende de suppliant Lim Tjoenqua aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaer de Croon
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Zwaar de Croon, Henric
Asian names: Lim Tjoenqua
Notes: adressed to: Henric Zwaer de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 957-960 Jun. 25, 1720 Resolution Date: Jun. 25, 1720
Title: Rekest Bettreffende de suppliant Ni Locqua aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaer de Croon
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Zwaar de Croon, Henric
Asian names: Ni Locqua
Notes: adressed to: Henric Zwaer de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 961-964 Jun. 25, 1720 Resolution Date: Jun. 25, 1720
Title: Rekest Betreffende de suppliant Jan Tsaijqua aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaer de Croon
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Zwaar de Croon, Henric
Asian names: Tsaijqua, Jan
Notes: adressed to: Henric Zwaer de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 971-974 Jun. 25, 1720 Resolution Date: Jun. 25, 1720
Title: Rekest betreffende de suplliant Adriaan de With
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Zwaar de Croon, Henric; With, Adriaan de
Notes: adressed to: Henric Zwaer de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 979-984 Jun. 28, 1720 Resolution Date: Jun. 28, 1720
Title: Rekest Betreffende de suppliant Jonathan Bosson aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Zwaar de Croon, Henric; Hill, Simeon; Bosson, Jonathan
Place names: Cabo de bon Esperance
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 1001-1004 Jun. 28, 1720 Resolution Date: Jun. 28, 1720
Title: Rekest Betreffende de Suppliant Liem Kieh Ko Chinees
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Zwaar de Croon, Henric
Asian names: Liem Kieh Ko
file 1199, folio 1007-1010 Jun. 28, 1720 Resolution Date: Jun. 28, 1720
Title: Rekes Suppliant betreffende Jan Prijn en Jan Haarhuijs aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Zwaar de Croon, Henric; Prijn, Jan; Haarhuijs, Jan
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1200, folio 19-22, 36 Jul. 2, 1720 Resolution Date: Jul. 2, 1720
Title: Rekest van Tsieu Bitia aan de Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Zwaar de Croon, Henric; Hoorn, Jan van
Place names: Li Boenko; Tsieu Bitia
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 23-35 Nov. 8, 1719 Title: Afspraak tussen Tsieu Bitia en Li Boenko
Document type: Afspraak
European names: Mansdale; Briel, Nicolaas
Place names: Li Boenko; Tsieu Bitia
Notes: signed by: Nicolaas Crul;