Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Schuer, J.E. We found 15 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 281-284 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie betreffende de ontfangen diplomatieke geschenken in 6 maanden tijds.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, J
Asian names: Radja Baroe; Radja Benglos; Pangerang Depatty; Sabandaar; Depatty Djaja; Onderkoning van Borneo; Radja Sarat
Place names: Nederlands India; Jambi; Palembang; Joahralongong; Borneo; Padang; Batavia; Casteel
file 1199, folio 161-162, 166 Apr. 15, 1720 Title: Publique verkoop der beschadigde goederen uit de kleine winkel
Document type: Verkoop
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Rooj, Paulus de
Place names: Nederlands India; Casteels Batavia
file 1199, folio 171-174 Apr. 13, 1720 Resolution Date: Apr. 19, 1720
Title: Inventaris Van d'aangehaalde goederen van Palembang
Document type: Inventaris
European names: Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B
Asian names: Soussang van Palembang
Place names: Palembang
file 1199, folio 199-202 Apr. 19, 1720 Resolution Date: Apr. 19, 1720
Title: Bericht van de opperkooplieden betreffende de prijs van de gedroogde wortel (Radix China)
Document type: Bericht
European names: Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Castelijn, Frans
Asian names: Oeinwanko
Place names: Palembang; China
Notes: adressed to: Frans Castelijn, Directeur Generale;
file 1199, folio 367-368, 378 Apr. 29, 1720 Resolution Date: Apr. 30, 1720
Title: Memorie van het meerder en minder bedragen van het goud Jongst met de brigantijn de Hoop van Padang al aangebragt
Document type: Memorie
Ship names: de Hoop
European names: Schuer, J.E. van der
Place names: Padang; Casteels Batavia
file 1199, folio 559-559 May. 24, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Aanhangels betreffende de factuur van 't schip Charlois door Van der Schuer
Document type: Aanhangsel
Ship names: Charlois; Nesserak
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E; Houtuijn, B
Place names: Bengalen
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1201, folio 451-454, 456 Oct. 11, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Memorie van over en te kort ontfangen goederen in de negotie pakhuijsen seedert primo maart tot ulto augustus 1720
Document type: Memorie
European names: Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B
Place names: Batavia; Casteels Batavia
file 1201, folio 457-458, 460 Oct. 11, 1720 Title: Memorie van de equipagegoederen die volgens de factura te kort aangebracht zijn, sedert primo maart tot ultima augustus 1720
Document type: Memorie
European names: Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B
Place names: Batavia; Casteels Batavia
file 1201, folio 461-462, 464 Sep. 24, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Memorie van 't ambagts-quartier wegens de te kort bevonden goederen sedert primo maart tot ultimo augustus 1720
Document type: Memorie
European names: Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B
Place names: Batavia's ambagtsquartier; Batavia; Casteels Batavia
file 1201, folio 465-466, 468 Oct. 4, 1720 Title: Tekort, gebrooken en ombequame artillerie voor de Compagnie, aangebragte uit 't Patria sedert primo maart tot ultimo augustus 1720
Document type: Memorie
European names: Domburgh, Diderik van; Sorgen, Adriaen van; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B
Place names: Casteels Batavia; Batavia
file 1201, folio 469-469, 472 Sep. 20, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Memorie van de ongetaxeerde geweren te kort ontfangen in de wapenkamer sedert primo maart verleeden tot ultimo augustus 1720
Document type: Memorie
Ship names: Westhoven; Horstendael
European names: Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Roos, A.L; Rijtgeldt, J
Place names: Samarang; Cochin; Casteels Batavia; Batavia
file 1201, folio 473-476 Sep. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Memorie wegens de tekort aangebragte granen van diverse schepen sedert primo feruarij tot unlto augustus 1720
Document type: Memorie
European names: Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Balkenier
Place names: Batavia
file 1201, folio 477-479 Sep. 30, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Bericht wegens de tekort aangebragte ijzer mineralen en gereetschappen in het Compagnies ijzermagazijn
Document type: Bericht
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Macaré, Jan; Koeck
Place names: Nederlands India
file 1201, folio 481-481, 484 Sep. 27, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Memorie van de tekort en over bevonden medikamenten seederd primo maart desen jaar tot ultimo augustus daar aan
Document type: Memorie
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Lambertz
Place names: Batavia; Casteels Batavia; Bengalen; Persia; de Caab
file 1201, folio 485-488 Sep. 21, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Memorie der gedaane vervulling op de aangebragte drancken in 9 maanden off zeder primo juni 1720 tot ultimo augustus daar aan
Document type: Memorie
European names: Goossens, A; Limburg, N; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Castelijn, Frans
Place names: Casteels Batavia; Batavia