Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Swaardecroon, Henric. We found 6 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1201, folio 201-210 Sep. 24, 1720 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Bericht over Tan Samko, Chinees
Document type: Bericht
European names: Swaardecroon, Henric
Asian names: Tan Samko
Notes: written by: Mansdale; adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 211-214 Sep. 24, 1720 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Bericht van d'onderkoopluijden Abraham Pantzer en Gabriel Claten, geweezen dezidenten ten comptoir Mocha
Document type: Bericht
European names: Swaardecroon, Henric; Pantzer, Abraham; Scholten; Claten, Gabriel
Place names: Mocha
file 1201, folio 215-222 Sep. 12, 1720 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Rekest van Bernard Draypon van Batavia voor bevrijding uit de gevangenis en als vrijman te leven
Document type: Rekest
European names: Draypon, Bernard; Swaardecroon, Henric
Place names: Batavia
file 1201, folio 223-226 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Rekest van Francies de Costa over zijn huijsvrouw Flora van de Cust die gedeporteerd is
Document type: Rekest
European names: Costa, Francies de; Swaardecroon, Henric; Cust, Flora van de
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 227-234 Sep. 24, 1720 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Bericht weegens d'amunitien den alhier ten rheede leggende seeven 's Compagnies boodems, staande om van hier direct en over Mocha naar 't patria te navigeeren
Document type: Bericht
Ship names: Loenderveen; de Lakeman; de Johanna; de Soetigheijt; Groenswaard; Borselen; 't huijs Assenburgh
European names: Swaardecroon, Henric; Gallart, J
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 235-240 Sep. 24, 1720 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Rapport van de bevindinge der gewennen trom en wapen goederen van de schepen De Lakeman, de Johanna, Loenderveen, de Soetigheijt, Groenswaard, 't huijs Assenburg en Borselen
Document type: Rapport
Ship names: De Lakeman; Johanna; Soetigheijt; Groenswaard; 't huijs Assenburg; Borselen; Loenderveen
European names: Swaardecroon, Henric; Gallart, J; Rijtgeldt, J
Place names: Batavia