Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Swoll, Christoffel van. We found 13 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 185-185 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Rekest van krankbezoeker Claes Wiltschut van Enkhuizen, die met 't Huys te Hemert voor de Kamer Enkhuizen uitkwam en op Banda diende, om te mogen repatriëren.
Document type: Rekest
Ship names: Huys te Hemert
European names: Wiltschut van Enkhuizen, Claes; Swoll, Christoffel van; Mansdale, J.H
Place names: Enkhuizen; Nederlands India; Vaderland; Banda
file 1197, folio 205-206, 208 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rekest van Jeronimus van Campen om wegens ziekte niet naar Java's Oostkust te worden verzonden.
Document type: Rekest
European names: Swoll, Christoffel van; Campen, Jeronimus van
Place names: Java's Oostkust; Nederlands Indie; Batavia
file 1197, folio 209-209, 212 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rekest van Augustus Brand bescheiden op de Standvastigheyd om bij het repatriëren van zijn familie twee slaven mee te mogen nemen naar het vaderland.
Document type: Rekest
Ship names: Standvastigheyd
European names: Brand, Augustus; Mansdale, J.H; Swoll, Christoffel van
Place names: Vaderland; Nederlands India; Batavia
file 1197, folio 213-213 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rekest van Abraham Prien lieutenant van de Oostzijdse burgerij om op verzoek van opperchirurgijn Matthijs van Pene in Semarang, het zoontje Matthijs van Pene de Jonge ter opvoeding naar het vaderland te mogen laten gaan.
Document type: Rekest
European names: Prien, Abraham; Pene, Matthijs van; Pene de Jonge, Matthijs van; Mansdale, J.H; Swoll, Christoffel van
Place names: Oostzijde; Vaderland; Semarang; Nederlands India
file 1197, folio 259-259 Sep. 28, 1718 Resolution Date: Sep. 30, 1718
file 944, folios 508-510
Title: Verklaring van bekwaamheid van de fluitschepen Belvliet en Charlois.
Document type: Verklaring van bekwaamheid
Ship names: Belvliet, Charlois
European names: Swoll, Christoffel van; Redock, A; Onhuijs, Jacob; Cappele, B.H.O; Westpalm, N.C; Jense, G.S; Root, Claas; Beene, Hendrik; Sitter, D
Place names: Nederlands India; Batavia
file 1197, folio 263-265 Oct. 3, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Rekest van Pieter Pietersz om te worden benoemd tot koster van de Kasteelkerk in plaats van zijn overleden vader Pieter van Eymuy.
Document type: Rekest
European names: Mansdales, J.H; Swoll, Christoffel van; Pietersz, Pieter; Eymuy, Pieter van;
Place names: Nederlands India; Batavia; Casteel; Kasteelkerk
file 1197, folio 269-270, 272 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Rekest van David de Sitter van Rotterdam om zijn vrouw en kinderen te mogen laten overkomen naar Batavia.
Document type: Rekest
Ship names: Neptunis
European names: Mansdales, J.H; Swoll, Christoffel van; Sitter, David de
Place names: Nederlands India; Rotterdam; Batavia
file 1197, folio 273-273, 276 Oct. 2, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Verklaring van bekwaamheid voor het fluitschip 't Huys de Vlotter dat op Onrust ligt.
Document type: Verklaring van bekwaamheid
Ship names: Huys de Vlotter
European names: Swoll, Christoffel van
Place names: Onrust; Nederlands India; Batavia
file 1197, folio 277-280 Oct. 1, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Bericht betreffende de bij de artillerie ontvangen handgranaten van diverse in 1718 aangekomen schepen.
Document type: Bericht
Ship names: Westerdijkshoorn; Lugtenberg; Wijnendaal; Huis ten Donk; Ouwerkerk
European names: Swoll, Christoffel van; Beijt, W.M
Place names: Nederlands India; Patria; Amsterdam; Zeeland; Rotterdam; Hoorn; Enkhuijzen; Batavia; Casteel
file 1197, folio 383-387, 390 Oct. 7, 1718 Resolution Date: Oct. 7, 1718
file 944, folios 519-527
Title: Verzoek van Gouverneur-Generaal Christoffel van Swoll om hem van zijn ambt te ontslaan wegens continuele ziekte.
Document type: Verzoek
European names: Swoll, Christoffel van
file 1200, folio 201-204 Resolution Date: Jul. 9, 1720
Title: Rekest van Louwtfinsaay Chinees om terug te keren naar de Westcust
Document type: Rekest
European names: Swoll, Christoffel van; Zwaardecroon, Henric
Asian names: Louwtfinsaay Chinees
Place names: Westcust
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 245-248 Sep. 27, 1720 Resolution Date: Sep. 27, 1720
file 948, folios 290-301
Title: Rekest van Jaffar Ibrahim, Moor, over de boedel in nalatenschap van de overleden moor Moesa Ibini Amon
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Zwaerdecroon, Henric; Reguleth, Jacob; Swoll, Christoffel van; Freeman, Job
Asian names: Jaffar Ibrahim; Moesa Ibini Amon
file 1201, folio 519-519, 522 Resolution Date: Oct. 14, 1720
Title: Rekest betreffende de Chinees Djamil die sinds 1717 in de ketting is geslagen omdat hij goud heeft ontvreemd en nu van de ketting ontslagen wenst te worden
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Swoll, Christoffel van
Asian names: Anthoni; Djamil
Place names: Nederlands India