Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Torant, Jacob. We found 4 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 189-190 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Memorie van ontvangen geschenken van Sultan Ratoe en zijn rijksbestuurder Pangerang de Patty tot Palembang aan de Hoge Regering.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Torant, Jacob
Asian names: Sultan Ratoe; Pangerang de Patty
Place names: Palembang
file 1197, folio 191-192 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Project wedergeschenken aan Sulthan Ratoe en zijn rijksbestuurder Pangerang de Paty te Palembangh.
Document type: Project wedergeschenken
European names: Torant, Jacob
Asian names: Sultan Ratoe; Pangerang de Patty
Place names: Palembang
file 1199, folio 83-88 Apr. 6, 1720 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Memorie over de diverse extraordinaire processen de welke bij de Raad van Justitie des Casteels Batavia zijn afgedaan
Document type: Memorie
European names: Karstensz, Jan; Laurensz, Andries; Caab, Hans de; Batavia, Coulop van; Cranendonk, Clara; Hofman, Coenraat Frederik; Abrahamsz, Abraham; Torant, Jacob; Block, Barent; Volckman, Ludolph; Krouse, Johannes de; Boek, Matthijs; Heere, Jan de; Brand, Jan; Nicodemus, Gillis; Hof, Arij 't; Jacobsz, Jacob; Schutten, Gualter
Asian names: Intje Rantam; Khoeteeko; Tan Hienko; Tan Ineko; Balpa Joeding; Draman Oedjon
Place names: Casteels Batavia
file 1199, folio 523-526 May. 7, 1720 Resolution Date: May. 17, 1720
Title: Sententie Pro Fisco Gualter Schutten contra Petrus Vuijst namens Jacob Torant en Barend Blockee
Document type: Sententie
European names: Torant, Jacob; Blockee, Barend; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Doornburg, Willem van; Lespierre, Petrus de; Tolling, Laurens; Egberti, Joan; Durven, Diderik; Alewijn, Abraham; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noodt, Pieter Gijsbert; Massis, Isaac; Gualter Schutten
Place names: India; Batavia