Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Zeeman. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 673-674 Jul. 24, 1686 Resolution Date: Jul. 27, 1686
file 900, folios 339-341
Title: Eindadvies van Advokaat-fiskaal Gualter Zeeman over de zaak Jan de Haen.
Document type: Bericht
Ship names: Helder
European names: Zeeman; Gualter; Haen, Jan de; Crayesteyn, Gijsbert van; Stel, van de; Camphuys, Johannes
Place names: Cabo
file 1196, folio 689-693 Jul. 31, 1686 Resolution Date: Jul. 27, 1686
file 900, folios 339-341
Title: Attestatie Geertruyd Favorel e.a. ter requisitie van Gualter Zeeman over het wangedrag van twee Engelsen in haar logement.
Document type: Attestatie
European names: Favorel, Geertruyd; Zeeman, Gualter; Reguleth, David; Prins, Hendrik Theunisz; Harweijer, Jan; Roosendaal, Pieter Dirck van; Harmansz, Pieter; Jansz, Gerrit
Place names: Batavia
file 1196, folio 801-804 Sep. 24, 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Advies en bericht van Advocaal-fiscaal Gualter Zeeman aan de Hoge Regering betreffende de dieverij van stoffen door het doorbreken van de muur van 's Compagnies kledenwinkel in de oude loge te Bantam.
Document type: Bericht
European names: Zeeman; Gualter; Johannes Camphuys; Salomon Lesage
Asian names: Abdul Ragma
Place names: Bantam; Bengala; Souratta