Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Zwaardecroon, Henric. We found 162 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 1-4 Apr. 4, 1720 Resolution Date: Apr. 5, 1720
Title: Rekest Van Susanna Louis aan den Gouverneur Generaal Henric Swaar de Croon betreffende haar zoon Thomas Adriaansz
Document type: Rekest
European names: Louis, Susanna; Zwaardecroon, Henric; Adriaansz, Thomas; Cornelisz, Thomas
Place names: Mallabaar
file 1199, folio 13-16 Resolution Date: Apr. 5, 1720
Title: Rekest Van Directen Poorten aan den Gouverneur Generaal Henrick Swaar de Croon
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Place names: Nederlands India
file 1199, folio 17-17 Apr. 9, 1720 Resolution Date: Apr. 9, 1720
Title: Verslag Betreffende de slaaf Arie van Lambora die vluchtte via Solook, Bima, Sambauwa, Macasser en Mandaer, maar uiteindelijk alsnog aan zijn lijfheer is overgeleverd
Document type: Verslag
European names: Zwaardecroon, Henric; Viagie, Charles de
Asian names: Arie van Lambora
Place names: Borneo; Solook; Bima; Sambauwa; Macasser; Mandaer; Manhilla
file 1199, folio 25-28 Apr. 9, 1720 Title: Rekest van Laurens Mellaert aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon om uit de dienst van de compagnie ontslagen te worden
Document type: Rekest
European names: Mellaert, Laurens; Zwaardecroon, Henric
file 1199, folio 29-30, 36 Resolution Date: Apr. 9, 1720
Title: Rekest van den arakbranders Tsieuw-Bitia c.s. aan den Gouverneur Generaal Hendric Zwaar de Croon betreffende een verhoging van de prijs van arak
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Tsieuw Bitsia; Ong-Waqua; Lim-Somqua, Lim-Tsoequa; Tan-Saijqua
Place names: Oostcust van Java
file 1199, folio 37-40 Resolution Date: Apr. 9, 1720
Title: Rekest van schipper Pedro Rodrigus aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Rodrigus, Pedro
file 1199, folio 68-69 Title: Rekest van Domingo Fransz aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon betreffende familiezaken
Document type: Rekest
European names: Fransz, Domingo; Zwaardecroon, Henric
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 75-78 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Rekest Van Pieter Egidius Bliek aan den Gouverneur Generaal Henric Swaar de Croon om een ontslag van de militie
Document type: Rekest
Ship names: Limburg
European names: Bliek, Pieter Egidius; Zwaardecroon, Henric
Place names: Middelburg
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 79-82 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Rekest Van Soeragan Dawan vrij Balier aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaer de Croon over stuk land
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Soeragan Dawan
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 99-106 Apr. 9, 1720 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Brief van Gualter Schutten secretaris over de zaken binnen de Raad van Justitie onder andere absentie en uitval van leden
Document type: Brief
European names: Zwaardecroon, Henric; Eelten, Willem van; Schutten, Gualter
Place names: India; Nederlands India; Casteels Batavia; Mallabaar
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 108-116 Apr. 10, 1720 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Verklaring over de toestand van de schepen Velserhooft en Mijnden aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Verklaring
Ship names: Velserhooft; Mijnden; De Jordaan
European names: Zwaardecroon, Henric
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 117-120 Apr. 10, 1720 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Verklaring over de toestand van het schip Leijden aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Verklaring
Ship names: Leijden
European names: Zwaardecroon, Henric
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 121-128 Apr. 6, 1720 Title: Rekening en notitie van de reparatie van het stadshuis van Batavia aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekening
European names: Zwaardecroon, Henric; Diodati
Place names: Nederlands India; Casteels Batavia; Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 131-134 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Rekest Van Abraham de Vieq aangaande ontslag uit dienst compagnie aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Vieq, Abraham de
Place names: Batavia; Java's Oostkust
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 137-138 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Rekest voor vermindering diensten, verhoging gagie en verzending naar de cust van Jan de Gaft
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Gaft, Jan de
Place names: Nederlands India; Cormandel
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 139-139 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Rekest den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon om de soldaat Gerardus Lindebom naar Coromandel, Bengalen of Japan te sturen
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Lindeborn, Gerardus
Place names: Colombo; Bengalen; Coromandel; Japan
Notes: written by: G. Lindeborn; adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 141-142 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Rekest Van Cornelis Willegaanom aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon om met zijn vrouw en zoontje te repatriëren
Document type: Rekest
European names: Willegaan, Cornelis; Zwaardecroon, Henric; D'Assonville, Anna
Place names: Haarlem; Coromandel
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ; signed by: Cornelis Willegaan;
file 1199, folio 149-150 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Rekest Van Jo Toongho Chinees om een erfenis van zijn moeder Tan Joentse vast te leggen
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Jo Toongho; Tan Joentse
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 175-181 Apr. 19, 1720 Resolution Date: Apr. 19, 1720
Title: Verslag van de moeizame zeereis met het schip Rijopedorff omtrent Kaap de Goede Hoop door Jelmer Laan
Document type: Verslag
Ship names: Rijopedorff
European names: Zwaardecroon, Henric; Laan, Jelmer
Place names: Kaap de Goede Hoop
Notes: adressed to: Hendric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal; signed by: Jesmer Laan;
file 1199, folio 183-186 Apr. 19, 1720 Resolution Date: Apr. 19, 1720
Title: Verzoek Schrift voor Manuel van Batavia en Catharina van Batavia aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon om hun kinderen uit de slavernij te ontslaan
Document type: Verzoek
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Manuel van Batavia; Catharina van Batavia; Claas; David; Adriana
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;