Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Nederlands India. We found 44 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1201, folio 531-532, 534 Resolution Date: Oct. 15, 1720
file 948, folios 324-331
Title: Rekest betreffende de Chinees Hoquanko die verzoekt of hij zijn levenslange banissement bij zijn ouders in China kan uitzitten in plaats van op Caab de Goede Hoop
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Swint Sin Saij; Hoquanko; Onglouwko
Place names: Nederlands India; Caab de Goede Hoop
file 1201, folio 527-528, 530 Resolution Date: Oct. 14, 1720
Title: Rekest betreffende vrijpersoon Abdul Salee van Dima die verzoekt om zijn zoon die al twinting jaar aan de ketting zit, daarvan te ontslaan
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Abdul Salee; Laba
Place names: Nederlands India; Dima
file 1201, folio 519-519, 522 Resolution Date: Oct. 14, 1720
Title: Rekest betreffende de Chinees Djamil die sinds 1717 in de ketting is geslagen omdat hij goud heeft ontvreemd en nu van de ketting ontslagen wenst te worden
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Swoll, Christoffel van
Asian names: Anthoni; Djamil
Place names: Nederlands India
file 1201, folio 517-517 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Rekest betreffende Jan Stols om te repatriëren
Document type: Rekest
Ship names: Raadhuijs
European names: Zwaardecroon, Henric; Stols, Jan
Place names: Nederlands India; Amsterdam; Enkhuizen
file 1201, folio 515-515 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Rekest betreffende Daniel Visvliet die onlangs van de militie tot de penne is gechangeerd maar eigenlijk wil repatriëren naar het Vaderland
Document type: Rekest
Ship names: Barnevelt
European names: Zwaardecroon, Hendric; Visvliet, Daniel
Place names: Nederlands India; Amsterdam; Vaderland
file 1201, folio 509-510, 512 Resolution Date: Oct. 13, 1720
Title: Rekest betreffende Henric Bons die de opvoeding van twee jongens heeft overgenomen na het overlijden van hun vader Isaac Nes
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Bons, Isaac; Nes, Jan van; Nes, Pieter van
Place names: Nederlands India
file 1201, folio 501-501, 504 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Rekest betreffende Abraham Dijkhoff constabelmaat van het schip Loosdregt die wenst ontslagen te worden uit de dienst der Compagnie en met een retourschip als vrijman naar het Patria terug te keren
Document type: Rekest
Ship names: Loosdregt
European names: Dijkhoff, Abraham; Zwaardecroon, Henric
Place names: Nederlands India; Patria
file 1201, folio 499-499 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Rekest betreffende Joeda die sinds vijf jaar aan de ketting wordt gehouden na het begaan van een misdrijf en nu verzoekt om daar uit ontslagen te worden
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Joeda
Place names: Nederlands India; Samarang; Batavia
file 1201, folio 495-496, 498 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Rekest betreffende de Chinees Siau Bieho, die pachter is van het beesthal en niet aan de pachtprijs van de compagnie kan voldoen, wegens een mislukte pacht en de daardoor gedwongen verkoop of verpanding van zijn eigendommen
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Siau Bieho
Place names: Nederlands India
file 1201, folio 489-490, 492 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Rekest betreffende de Chinees Ong Hooko die pachter van de vismarkt is en zijn pachtsom niet kan betalen, aangezien vissers wegblijven wegens de oorlog op Java
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Ong Hooko
Place names: Nederlands India; Bantam; Tanara; Tagal; Java
file 1201, folio 477-479 Sep. 30, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Bericht wegens de tekort aangebragte ijzer mineralen en gereetschappen in het Compagnies ijzermagazijn
Document type: Bericht
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Macaré, Jan; Koeck
Place names: Nederlands India
file 1199, folio 625-628 Jun. 4, 1720 Resolution Date: Jun. 4, 1720
Title: Verklaring Van de scheepen Coomerust en Noordwadingveen
Document type: Verklaring
Ship names: Coomerust; Noordwadingveen
European names: Zwaar de Croon, Henric
Place names: Nederlands-india
file 1199, folio 543-546 May. 21, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Rapport Wegens d' aangenome Thee voor d'comp aan den Directeur General Frans Castelijn
Document type: Rapport
European names: Castelijn, Frans
Place names: Nederlands India
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 539-542 May. 20, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Verklaring over de visitatie en inspectie 't schip Rijssel aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Verklaring
Ship names: Rijssel
European names: Zwaardecroon, Henric
Place names: Nederlands India; Onrust
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 535-538 May. 21, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Rapport van den Sabandaar aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon over vervoer van lijfeigenen een vaartuig tot Palembang
Document type: Rapport
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Coninge van Palembang
Place names: Nederlands India; Palembang
file 1199, folio 485-490 Resolution Date: May. 10, 1720
Title: Rekest betreffende de suppliant Tan Eeng Kong Chinees over schulden aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Tan Eeng Kong
Place names: Nederlands India; Batavia
file 1199, folio 449-452 May. 7, 1720 Resolution Date: May. 7, 1720
Title: Rekest Betreffende de suppliant Nicolaas van den Stadt aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon voor verhoging gagie
Document type: Rekest
European names: Stadt, Nicolaas van den; Zwaardecroon, Henric
Place names: Nederlands India
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 445-447 May. 7, 1720 Resolution Date: May. 7, 1720
Title: Brief aan Henric Zwaar de Croon over inspectie van twee vaartuigen uit Samarang
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Berg, Hans Frederik
Place names: Nederlands India; Batavia; Samarang; Malacca; Ziam
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 433-436 Resolution Date: May. 3, 1720
Title: Rekest betreffende de Jacatra Noediajpa gentief die vraagt om gratie voor een zeereis om zijn familie weer te kunnen herenigen
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Jacatra Noediajpa; Bengadasa; Biraï; Tjebena Moelian; Nilagoeti Noediajpa
Place names: Nederlands India
file 1199, folio 301-304 Dec. 8, 1719 Resolution Date: Apr. 26, 1720
Title: Rekest namens de Heeren Heemraden betreffende de het stuk land genaamd Tenga Pandas, bijgaand een kleine schets van het gebied
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Place names: Nederlands India; Tenga Pandas
Notes: adressed to: Henric Zwaer de Croon, Gouverneur General;