Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.


Archive Reference Document Date Description
file 1200, folio 297-306 Dec. 20, 1720 Resolution Date: Jul. 16, 1720
file 948, folios 10-21, 6-9
Title: Extract uyt diverse missives geschreven, aan haar Hoog Edelheden De Hooge Regeering tot Palembang door onderkoopman Hendrik Verburg over de overgave van het rijk door Sultan Ratoe aan Sultan Anum
Document type: Extract
European names: Verburg, Hendrik
Asian names: Kiay damang Reska Dinata; Sultan Anum; Pangeran Rathoe; Pangerang Djata Wierant; Pangeran Poetro; Kiay Maas Sinapattij Among Dinata; Kiay Maas Tommogong Carta Nagara; Kiay Maas Sina Pattij Nattapradio
Place names: Palembang
file 1201, folio 445-445 Nov. 27, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Extract betreffende het besluit om het bericht af te wachten van de fabrijc en quartierboekhouder, voordat slaaf Pajangan van Bali uit de ketting wordt ontslagen
Document type: Extract
Asian names: Safan Ibrahim; Pajangan van Bali; Ledjo
Place names: Bantam; Bali
file 1199, folio 989-992 Nov. 22, 1720 Resolution Date: Jun. 28, 1720
Title: Extract Uijt het journaal van het Jegt Meenvliet
Document type: Extract
European names: Meenvliet, Jegt
file 1201, folio 769-770 Oct. 29, 1720 Resolution Date: Oct. 29, 1720
file 948, folios 360-363
Title: Verslag van het kopen van goederen op Java
Document type: Verslag
Place names: Batavia; Java
file 1201, folio 771-774 Oct. 29, 1720 Resolution Date: Oct. 29, 1720
file 948, folios 360-363
Title: Request van Claas Root, baas der timmerlieden, om benevens sijn wettige dogter, patria te mogen vertrecken
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Zwaardecroon, Henric; Root, Claas; Lemmens, Dirk
file 1201, folio 741-744 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Bemanning op het schip Vrijburgh en op het jaghtie de Schotse lorrendraaijer
Document type: Lijst
Ship names: Vrijburgh; Horstendaal; de Unie; Meerhuijsen; Meervliet; de Schotse Lorrendraaijer
European names: Blom, Cornelis Cornelisz; Bleeker, Pieter Nanning; Harlingen; Augustijn, Jan; Ginkel, Frans van
Place names: Hoorn; Amsterdam
file 1201, folio 745-748 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Request van Ang Peengko van Batavia, anders ook genoemt Hadje Abdul Gaffoer, om uit de ketting te mogen
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Swaerdecroon, Hendrik
Asian names: Ang Peenko; Hadje Abdul
Place names: Batavia
file 1201, folio 749-752 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Attestatie van Ang Peengko van Batavia, anders ook genoemt Hadje Abdul Gaffoer
Document type: Attestatie
European names: Mansdale; Crul, Nicolaas
Asian names: Abdul Carim; Ang Peenko; Hadje Abdul
Place names: Batavia
file 1201, folio 753-762 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Request van Pan Piangko Chinees over zijn gijseling door Angilla Hendriks
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Zwaardecroon, Henrick; Hendriks, Angilla; Paulus, Cornelis; Andriesz, Jan
Asian names: Pan Piangko; Nio-Kooko
file 1201, folio 763-764 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Verslag van de koning van Cheribon in de ketting gehouden
Document type: Verslag
European names: Zwaardecroon, Henric
Place names: Cheribon
file 1201, folio 765-768 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Verslag van Abraham Moese van Pannakattau
Document type: Verslag
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Moese, Abraham
Place names: Pannakattau
file 1199, folio 941-943 Oct. 24, 1720 Resolution Date: Jun. 25, 1720
Title: Extract Resolutie uit des Casteel Batavia genomen in Rade van India
Document type: Extract resolutie(s)
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1201, folio 733-736 Oct. 24, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Bericht over de handel met de siabandhaar en de naghoda
Document type: Bericht
European names: Castelijn, Frans; Schuer, van der; Houtuijn; Burgh, Jan van den; Hoff, D. van d'
Place names: Batavia
file 1201, folio 725-728 Oct. 23, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Verkoop van de rompen en scheepen Bredenhof en Meervliet
Document type: Verkoop
Ship names: Bredenhoff; Meervliet
European names: Dubbeldekop, Jacob Willem; Mansdale, Jasper van; Abeleven, Arnoldus
Asian names: Opie Baugria
Place names: Batavia
file 1201, folio 729-1732 Oct. 23, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Rapport wegens 't onbequame buskruijt met 't jagt de Leijdstrigt uijt Ternaten aangebragt op den 23 october 1720
Document type: Rapport
Ship names: Leijdstrigt
European names: Castelijn, Frans; Gallard, J
Place names: Batavia; Ternaten
file 1201, folio 653-656 Oct. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Rekest van suppliant Jaffar Ibrahim aan Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekest
European names: Mandale; Zwaar de Croon, Henric; Reguleth, Jacob; Swole, Christoffel van; Freeman, Job; Fijttingh, Gerard Fredrick
Asian names: Ibrahim, Jaffar; Moefa Ibini Anon; Adjie Ibini Moefa;
file 1201, folio 659-659, 662 Oct. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Memorie van't meerder aangereekende op 't versonden Westcustgoud na Cormandel
Document type: Memorie
Ship names: Gamron
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J. H. van der; Houtuyn
Place names: Coromandel; Sumatra; Leyden;
file 1201, folio 663-669 Oct. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Rekening van transport van verschillende schepen
Document type: Rekening
European names: Zwaar de Kroon, Henric
file 1201, folio 675-676, 678 Oct. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Memorie van 't minder aangereekende op de versondene Ducatons na Bengalen en Ziam
Document type: Memorie
Ship names: Ducatons
European names: Castelijn, Frans; Houtuijn; Schuer, J. H. van der
Place names: Bengalen; Ziam
file 1201, folio 679-679, 682 Oct. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Brief van J. D. van d'Hoff en Jan van den Burgh aan Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Brief
European names: Zwaar de Croon, Henric; Oosten, Adriaan van; Burgh, Jan van den; Hoff, van d'
Place names: Samarang