Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Amsterdam. We found 47 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 15-18 May. 8, 1685 Resolution Date: Jan. 29, 1686
file 900, folios 45-52
Title: Brief van Joh. van der Haer (Hoge Raad) 's-Gravenhage.
Document type: Brief
European names: …, Nicolaes; Hillerisberch, Cornelis; Scheven, Pautieus Charles; Buijs; Pauwe, Antony; Ypelaer, David; Tollingh; Paauwe, Cornelia; Leuoeson, Jan; Paauwe, Nicolaes; Haer, Johannes van
Place names: Amsterdam; Amersfoort
file 1196, folio 35-48 Dec. 28, 1685 Resolution Date: Feb. 8, 1686
file 900, folios 63-66
Title: Advies van raden Rijkloff van Goens en Marten Pit over de jaarlijkse retourschepen van Bengale, Coromandel, Madras, Ceilon, Malabar en Suratte naar Nederland.
Document type: Remonstrantie
European names: Goens, Rijkloff van; Pit, Marten
Place names: Bengale; Coromandel; Madras; Ceilon; Malabar; Suratte; Vaderland; Persia; Zeeland; Batavia; Amsterdam; Doorn; Enkhuijsen
file 1196, folio 93-96 Feb. 9, 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Brief van de Bataviase kerkenraad aan de synodes van Noord- en Zuid Holland.
Document type: Rapport
European names: Riebeeck, A. V; Francisco; Sluijs, van der; Voogt, Joannes de; Hochepilo, Isaac
Place names: Zeeland; Amboina; Amsterdam; Batavia; Banda;
file 1196, folio 459-459 1686 Resolution Date: May. 28, 1686
file 900, folios 244-249
Title: Verzoek van Andries Boudewijns van Amsterdam om te mogen repatriëren.
Document type: Verzoek
European names: Boudewijns, Andries
Place names: Amsterdam
file 1196, folio 573-574 Jul. 2, 1686 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Attestatie van Claas Jansz en Enkhuizen onderstuurman, Lieve de Vos van ter Goes constapel, Cornelis Poulusz van Amsterdam opperzeilmaker, Jan Willemsz van Amsterdam opperkuiper, Anthony Spijckers van Delft, Tierye Pietersz van Alkmaar, Hendrick Jacobsz van Amsterdam, Pieter Bamme van Middelburg, Jacob de Clerck van Vlissingen, Jan de Rooy van Amsterdam alle op het schip Sparwoude, ter requisitie van Evert Hendrick de Berttry.
Document type: Attestatie
Ship names: Sparwoude
European names: Jansz, Claes; Vos, Lieve de; Poulusz, Cornelis; Willemsz, Jan; Spijckers, Anthony; Pietersz, Tierye; Jacobsz, Hendrick; Bamme, Pieter; Clerck, Jacob de; Rooy, Jan de; Berttry, Evert Hendrick de
Place names: Enkhuizen; Goes; Amsterdam; Delft; Alkmaar; Middelburg; Vlissingen
file 1196, folio 655-657 Oct. 19, 1685 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Attestatie van opvarenden van de Helder ter requisitie van Gijsbert van Crayesteyn.
Document type: Attestatie
Ship names: Helder
European names: Crayesteyn, Gijsbert van; Haen, Jan de; Trede, Willem Jansz; Temsinck, Frans; Linnes, Cornelis; Bengh, Adloff; Kemels, Melchior
Place names: Amsterdam; Texel; Batavia
file 1196, folio 661-663 Oct. 19, 1685 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Interrogatie van Jan de Haen opperstuurman op de Helder.
Document type: Interrogatie
Ship names: Helder
European names: Crayesteyn, Gijsbert van; Haen, Jan de; Linnes, Cornelis; Kemels, Melchior
Place names: Amsterdam; Batavia
file 1196, folio 665-666, 671 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Rekest van opperstuurman Jan de Haen van Amsterdam aan de Hoge Regering.
Document type: Rekest
Ship names: Prins Willem Hendrik
European names: Haen, Jan de; Camphuys, Johannes; Crayesteyn, Gijsbert van; Swel, Simon van der; Lodewijkse, Harmen
Place names: Amsterdam; Caap de Goa Esperante; Caap
file 1196, folio 885-888 1686 Resolution Date: Oct. 1686
file 900, folios 455-457
Title: Rekest van Henrik Mosschaart van Amsterdam.
Document type: Rekest
European names: Mosschaart, Hendrik
Place names: Amsterdam
file 1196, folio 959-960 Nov. 22, 1686 Resolution Date: Nov. 22, 1686
file 900, folios 537-540
Title: Verzoek van Gerrit Cooper van Amsterdam gewezen schipper van het jacht de Bombai om in ere hersteld te mogen worden.
Document type: Verzoek
Ship names: Bombai
European names: Cooper, Gerrit
Place names: Amsterdam
file 1196, folio 1017-1024 Nov. 27, 1686 Resolution Date: Nov. 1686
file 900, folios 500-504
Title: Brief van de kerkenraad van Batavia aan de Classis Amsterdam.
Document type: Brief
Place names: Batavia; Amsterdam
file 1196, folio 1045-1045 1686 Resolution Date: Dec. 1686
file 900, folios 551-552
Title: Rekest van Marschal van Nantie en Jan Machielsen van Amsterdam.
Document type: Verzoek
European names: Machielsen, Jan;
Asian names: Marchal van Nantie
Place names: Amsterdam
file 1197, folio 1-5, 8 Sep. 7, 1718 Resolution Date: Oct. 21, 1718
file 944, folios 549-551
Title: Consumptierekening en korte sterkte van het schip Groenswaart voor de Kamer Amsterdam.
Document type: Consumptierekening
Ship names: Groenswaard
Place names: Amsterdam
file 1197, folio 51-56, 58 Oct. 24, 1718 Resolution Date: Oct. 25, 1718
file 944, folios 554-560
Title: Consumptierekening en korte sterkte van het schip Wendela voor de Kamer Amsterdam.
Document type: Consumptierekening
Ship names: Wendela
Place names: Amsterdam
file 1197, folio 173-176, 201, 202, 203, 204 Sep. 22, 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Consumptierekening en korte sterkte van het schip de Generaale Vreede voor de Kamer Amsterdam.
Document type: Consumptierekening
Ship names: Generaale Vreede
European names: Regeboogh, Jacob; Gijsbert, Pieter; Zorgen, Anthonij Willem; Winste, Cornelis
Place names: India; Amsterdam; Caabo de Goede Hoop; Bantham; Batavia; Casteel
file 1197, folio 229-230, 236 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rapport betreffende de tekort bevondene goederen bij het openen van diverse vaten en kisten in de kleine winkel.
Document type: Rapport
Ship names: Spiering; Generale Vreede; Schellenberg; Margaretha; Barneveld; Doornik; Horstendaal; Westerdijkshoorn
European names: Sermento, Maria; Valck, Hendrik; Schuer, van der; B, Houtuijn
Place names: Nederlands-India; Patria; Batavia; Casteel; Amsterdam; Delft; Zeeland; Enkhuizen; Limburg
file 1197, folio 231-232, 238 Jun. 30, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rapport betreffende de tekort bevondene goederen bij het openen van diverse vaten en kisten in de kleine winkel.
Document type: Rapport
Ship names: Barnevelt; Luchtenburg; Vrieswijk; Huis ten Donk; Raadhuijs
European names: Castelijn, Frans; Limburg
Place names: Nederlands-India; Patria; Amsterdam; Zeeland; Limburg; Delft; Enkhuizen; Rotterdam; Batavia; Casteel
file 1197, folio 233-234, 240 Aug. 31, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rapport betreffende de tekort bevondene goederen bij het openen van diverse vaten en kisten in de kleine winkel gedurende 6 maanden.
Document type: Memorie
Ship names: Waarde; Spiering; Generale Vreede; Margaretha; Westerdijkshoorn; D'vis; Rijssele; Engewormer; Huis ten Donk; Barnevelt; Kockengen; Neptunis
European names: Castelijn, Frans; Limburg
Place names: Nederlands India; Patria; Amsterdam; Delft; Enkhuizen; Zeeland; Rotterdam; Casteel; Batavia
file 1197, folio 277-280 Oct. 1, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Bericht betreffende de bij de artillerie ontvangen handgranaten van diverse in 1718 aangekomen schepen.
Document type: Bericht
Ship names: Westerdijkshoorn; Lugtenberg; Wijnendaal; Huis ten Donk; Ouwerkerk
European names: Swoll, Christoffel van; Beijt, W.M
Place names: Nederlands India; Patria; Amsterdam; Zeeland; Rotterdam; Hoorn; Enkhuijzen; Batavia; Casteel
file 1197, folio 285-287, 288 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 1 inzake de aanvulling van dranken aangevoerd door schepen uit patria sedert 1 juni 1718.
Document type: Memorie
Ship names: Amsterdam; Elizabeth; Boekenroode; Hogenes; Valkenisse; Standvastigheid; Berbies; Raad van Cliff; Vrieswijk
European names: Castelijn, Frans; Sely, W.J; Versluijs; Beverse, Janszoon; Van der Scheur, J.E; Houtuijn, J; Goossens, A
Place names: Patria; Amsterdam; Zeelant; Hoorn; Bengalen; Macassen; Banda; Timor; Batavia; Casteel