Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Houtuijn, J. We found 15 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 753-755 Jun. 20, 1684 Resolution Date: Aug. 9, 1686
file 900, folios 366-368
Title: Extract resolutie(s) missive van Resident Willem Sabelaar te Palembang betreffende het verzoek van Pangeran Diepa om een van zijn dienaren in Batavia uit de ketting te ontslaan.
Document type: Extract resolutie(s)
Ship names: Griffioen; Soussang; Oosterblocker
European names: Sabelaar, Willem; Jong, Hendrik de
Asian names: Pangeran Diepa; Moechgootje
Place names: Palembang; Batavia; Baca; Bantam; Toelongbauwang
file 1196, folio 801-804 Sep. 24, 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Advies en bericht van Advocaal-fiscaal Gualter Zeeman aan de Hoge Regering betreffende de dieverij van stoffen door het doorbreken van de muur van 's Compagnies kledenwinkel in de oude loge te Bantam.
Document type: Bericht
European names: Zeeman; Gualter; Johannes Camphuys; Salomon Lesage
Asian names: Abdul Ragma
Place names: Bantam; Bengala; Souratta
file 1196, folio 805-805 Sep. 13, 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Extract resolutie(s) resolutie Hoge Regering inzake de kledendiefstal te Bantam.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Riebeeck, A. V;
Place names: Bantam
file 1196, folio 807-812 Jun. 22, 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Extract resolutie(s)en uit diverse missiven betreffende kledendiefstal van commandeur Salomon Lesage te Bantam.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Salomon Lesage; Caaff; Pedel; Riebeeck, A. V
Asian names: Pangeran Diepa Nirgrat; Sidal Aldul, Machman
Place names: Bantam; Batavia
file 1197, folio 249-253, 256 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Notie van hetgeen in de geldkamer berust aan verkregen geschenken (goudwerken, krissen en andere kostbare voorwerpen) die naar het vaderland gezonden zouden kunnen worden.
Document type: Notitie
Ship names: Langerak
European names: De bevere; Schuer, van der; B, Houtuijn
Asian names: Soesoehoenang; Coning van Bantam; Coning van Borneo; Pangerang Depatty; Radja Troeffang; Radja Parampoeang; Sultan Riaij; Coning van Boeij; Sourabayse Grooten; Coning van Candia; Pangerang Nallaningrat; Paducca Radja Crain Bouls Singo; Crain Sima; Radja Goa; Radja Bonij; Salang Lousa Danos Banda; Palembang Coning pangerang Depatty
Place names: Vaderland; Bantam; Borneo; Zambij; Padang; Bouij; Sourabaya; Thimor; Candia; Jambi; Goa; Macassa; Batavia; Casteel
file 1199, folio 45-48 Apr. 2, 1720 Resolution Date: Apr. 9, 1720
Title: Extract uijt de notulen van het gebesoigneerde en geresoveerde in Rade Van India betreffende de uitgaven van de schipper en onderkoopman van het schip De Stad Leiden voor verversing in de Straat Zunda
Document type: Notulen
Ship names: De Stad Leiden
European names: Tolling, Laurens; Corijn, Jacob; Kortenbrosch, Jan van; Hudop, J.A
Place names: Straat Zunda; Bantam; Cabo de Goede Hoop
file 1199, folio 965-970 Jun. 20, 1720 Resolution Date: Jun. 25, 1720
Title: Relaas Door den Javaan Derma aan den gecommitteerde
Document type: Verslag
Asian names: Derma
Place names: Sourabaya; Bantam
file 1200, folio 307-320 Jul. 5, 1720 Resolution Date: Jul. 16, 1720
file 948, folios 10-21, 6-9
Title: Rapport betreffende de verrigting van Petrus Vuyst op Bantam, contact met het hof van de sultan van Bantam
Document type: Rapport
Ship names: Sleuteldrager
European names: Vuyst, Petrus; Zwaardecroon, Henric; Buijk, Emond; Cool, Hendrik; Grand, Jan de
Asian names: Sultan van Bantam; Pangerang Tisnagara; Pangerang Proeba Nagara
Place names: Bantam; Speelwijk
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 575-578 Jul. 16, 1720 Resolution Date: Aug. 9, 1720
file 948, folios 106-109
Title: Rapport betreffende de beantwoorden van interrogatien van den Capiteyn Jan Le Grand op 16 july
Document type: Interrogatie
European names: Grand, Jan le
Place names: Bantam
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 579-588 Jul. 8, 1720 Resolution Date: Aug. 9, 1720
file 948, folios 106-109
Title: Interrogatie pro fisco rat. off. beantwoord bij Ongswoako Capiteyn den Chineese natie tot Bantam, opgesteld door advocaat fiscaal Petrus Vuyst
Document type: Interrogatie
European names: Vuyst, Petrus
Asian names: Ongswoako
Place names: Bantam
file 1200, folio 899-900 Aug. 30, 1720 Resolution Date: Aug. 30, 1720
file 948, folios 190-205
Title: Extract van ontmoeting op Bantam
Document type: Extract
Place names: Bantam
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 901-904 Aug. 30, 1720 Resolution Date: Aug. 30, 1720
file 948, folios 190-205
Title: Extract van reise van Bantam naar Batavia
Document type: Extract
Place names: Bantam; Batavia
file 1200, folio 905-910 Aug. 30, 1720 Resolution Date: Aug. 30, 1720
file 948, folios 190-205
Title: Extract over visitatie op Bantam
Document type: Extract
European names: Zwaardecroon, Henric; Mansdale
Place names: Bantam
file 1201, folio 445-445 Nov. 27, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Extract betreffende het besluit om het bericht af te wachten van de fabrijc en quartierboekhouder, voordat slaaf Pajangan van Bali uit de ketting wordt ontslagen
Document type: Extract
Asian names: Safan Ibrahim; Pajangan van Bali; Ledjo
Place names: Bantam; Bali
file 1201, folio 489-490, 492 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Rekest betreffende de Chinees Ong Hooko die pachter van de vismarkt is en zijn pachtsom niet kan betalen, aangezien vissers wegblijven wegens de oorlog op Java
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Ong Hooko
Place names: Nederlands India; Bantam; Tanara; Tagal; Java