Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Batavia. We found 188 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 3-4 May. 21, 1685 Resolution Date: Jan. 29, 1686
file 900, folios 45-52
Title: Extract resolutie(s) resolutie College van Schepenen inzake het uitdiepen van de grachten van Batavia.
Document type: Rekening
European names: Hurdt, Antoni; Riebeeck, A. D
Place names: Batavia; India
file 1196, folio 5-8 1686 Resolution Date: Feb. 5, 1686
file 900, folios 61-62
Title: Rekest van de gildebroeders van het schoenmakersgilde.
Document type: Rekest
European names: Riebeeck, A; Camphuys, Johannes
Place names: India; Batavia
file 1196, folio 9-10 Mar. 10, 1682 Resolution Date: Feb. 1, 1686
file 900, folios 54-58
Title: Extract resolutie(s) uit de resoluties van Casteel Orange (Ternate) inzake dienstverband Andries Olofsz. Lofsang.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Pad, Robbertus; Lobs, Jacobus; Ackersdijk, Jacobus; Boting, Wilhelm; Gerbrandt; Hoorn, Pieter; Boudens, Abraham; Lofzang Olofsz. , Andries;
Place names: Castele Oranje; Batavia; Ternaten
file 1196, folio 35-48 Dec. 28, 1685 Resolution Date: Feb. 8, 1686
file 900, folios 63-66
Title: Advies van raden Rijkloff van Goens en Marten Pit over de jaarlijkse retourschepen van Bengale, Coromandel, Madras, Ceilon, Malabar en Suratte naar Nederland.
Document type: Remonstrantie
European names: Goens, Rijkloff van; Pit, Marten
Place names: Bengale; Coromandel; Madras; Ceilon; Malabar; Suratte; Vaderland; Persia; Zeeland; Batavia; Amsterdam; Doorn; Enkhuijsen
file 1196, folio 49-50 Feb. 7, 1686 Resolution Date: Feb. 12, 1686
file 900, folios 67-69
Title: Extract resolutie(s)en resoluties van Chinese boedelmeesters over opvolging bode Lim-Lyenko.
Document type: Rapport
European names: Riebeeck, A; Cops, Jan; Becom, Adraen van; Simonsz, Joseph; Bingam, Martinus
Asian names: Lim-Lijenko; Si-Lokoko
Place names: Batavia; Supia
file 1196, folio 65-65 Jan. 30, 1686 Resolution Date: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van Martinus Bingam, christen Chinees.
Document type: Rekest
European names: Bingam, Martinus
Place names: Batavia
file 1196, folio 93-96 Feb. 9, 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Brief van de Bataviase kerkenraad aan de synodes van Noord- en Zuid Holland.
Document type: Rapport
European names: Riebeeck, A. V; Francisco; Sluijs, van der; Voogt, Joannes de; Hochepilo, Isaac
Place names: Zeeland; Amboina; Amsterdam; Batavia; Banda;
file 1196, folio 249-272 1686 Resolution Date: Apr. 14, 1686
Title: Proclamatie dat de inwoners van de landen tussen de rivieren Karawang en Pamanukan (in 1677 bij contract door de Susuhunan aan de VOC gegeven) zich voortaan moeten houden aan de wetten, orders en bevelen uit Batavia, zonder aan andere autoriteiten (koningen, prinsen of regenten) tribuut te mogen sturen. Bij twisten tussen de Preanger regenten, zijn deze gehouden naar Batavia te komen. Last om van alle mensen onder hun gezag een namenlijst te maken.
Document type: Proclamatie
Asian names: Susuhunan
Place names: Rivier Karawang; Rivier Pamanukan; Batavia; Preager
file 1196, folio 413-414 1686 Resolution Date: May. 1686
file 900, folios 193-197
Title: Rekest van Calestri van Batavia, gentiefs zilversmit, inzake borgstelling voor Papea, insgelijks gentief.
Document type: Rekest
Asian names: Calestri van Batavia
Place names: Batavia; Papea
file 1196, folio 431-451 1686 Resolution Date: May. 24, 1686
file 900, folios 233-243
Title: Reglement voor het nieuwgebouwde armenhuis van Batavia.
Document type: Order
Place names: Batavia
file 1196, folio 495-496 1686 Resolution Date: Jun. 14, 1686
file 900, folios 277-283
Title: Rekest van de Mardijker Joan Ferdinandus van Batavia wegens schade aan het vaartuig van Hendrick Wacker opgedaan in een gevecht met een roofvaartuig bij Java's Oostkust.
Document type: Rekest
European names: Wacker, Hendrik
Asian names: Joan Ferdinandus
Place names: Batavia; Java's Oostkust
file 1196, folio 597-598, 606 1686 Resolution Date: Jul. 19, 1686
file 900, folios 328-330
Title: Rekest van Tsoabiautse van Batavia weduwe van de Chinese suikermaler Limlooko.
Document type: Rekest
Asian names: Limlooko; Tsoabiautse van Batavia
Place names: Batavia
file 1196, folio 599-606 May. 2, 1686 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Diverse Extract resolutie(s)-resoluties College van Boedelmeesters inzake de nagelaten goederen (suikermalerij) aan Tsoabiautse van Batavia.
Document type: Extract resolutie(s)
Asian names: Tsoabiautse van Batavia
Place names: Batavia
file 1196, folio 633-634 Jul. 23, 1686 Resolution Date: Jul. 23, 1686
file 900, folios 331-337
Title: Bijlage rakende de buurt- of wijkmeesters die op voordracht van Heemraden buiten de stad zijn aangesteld.
Document type: Ordonnantie
Place names: India; Batavia; Ommelanden
file 1196, folio 637-645 Jul. 23, 1686 Resolution Date: Jul. 23, 1686
file 900, folios 331-337
Title: Ordonnantie voor de wijkmeesters van de landerijen en wegen buiten de stad Batavia in de Ommelanden.
Document type: Ordonnantie
Place names: Batavia; Ommelanden; India
Notes: Zie Plakkaatboek Volume 3, pp. 190-191, 23 juli 1686.
file 1196, folio 653-653 Oct. 26, 1685 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Extract resolutie(s) missive van de Politieke Raad van de Kaap aan Batavia inzake de klachten van de schipper van de Helder Gijsbert van Crayesteyn over het kwade gedrag van opperstierman Jan de Haen.
Document type: Extract resolutie(s)
Ship names: Helder
European names: Crayesteyn, Gijsbert van; Haen, Jan de; Riebeek, Jan van
Place names: Kaap de Goede Hoop; Batavia
file 1196, folio 655-657 Oct. 19, 1685 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Attestatie van opvarenden van de Helder ter requisitie van Gijsbert van Crayesteyn.
Document type: Attestatie
Ship names: Helder
European names: Crayesteyn, Gijsbert van; Haen, Jan de; Trede, Willem Jansz; Temsinck, Frans; Linnes, Cornelis; Bengh, Adloff; Kemels, Melchior
Place names: Amsterdam; Texel; Batavia
file 1196, folio 661-663 Oct. 19, 1685 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Interrogatie van Jan de Haen opperstuurman op de Helder.
Document type: Interrogatie
Ship names: Helder
European names: Crayesteyn, Gijsbert van; Haen, Jan de; Linnes, Cornelis; Kemels, Melchior
Place names: Amsterdam; Batavia
file 1196, folio 667-670 Feb. 21, 1686 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Attestatie van diverse opvarenden van de Helder ter requisitie van Jan de Haen.
Document type: Attestatie
Ship names: Helder
European names: Haen, Jan de; Michauls, Frederick; Hande, Claas d'; Rooswijk, Johannes; Rem, Jan; Cuyper, Jacob Lucas Roelant; Crayesteyn; Gijsbert van; Temmingh, Frans; Janz, Jan; Richault
Place names: Hoek van Hollandt; Gravenhage; Batavia; India; Ternaten; Caap de Bona; Caap
file 1196, folio 677-680 1686 Resolution Date: Jul. 30, 1686
file 900, folios 342-348
Title: Brief van Johanna Marshall aan haar ouders (geadresseerd Johannes de Wilde, Tijgersgracht).
Document type: Brief
European names: Marshall, Johanna; Wilde, Johannes de; Harekman
Place names: Tijgersgracht; Batavia