Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Casteel. We found 29 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 173-176, 201, 202, 203, 204 Sep. 22, 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Consumptierekening en korte sterkte van het schip de Generaale Vreede voor de Kamer Amsterdam.
Document type: Consumptierekening
Ship names: Generaale Vreede
European names: Regeboogh, Jacob; Gijsbert, Pieter; Zorgen, Anthonij Willem; Winste, Cornelis
Place names: India; Amsterdam; Caabo de Goede Hoop; Bantham; Batavia; Casteel
file 1197, folio 193-198, 200 Sep. 19, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Consumptierekening en korte sterkte van het schip Barbices voor de Kamer Zeeland.
Document type: Consumptierekening
Ship names: Barbices
European names: Heijpe, Reijnier; Bake, David Johan; Hogerwerff, Samuel Martinus
Place names: Cabo de Goede Hoop; Straat Sunda; Batavia; Casteel; Zeeland
file 1197, folio 229-230, 236 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rapport betreffende de tekort bevondene goederen bij het openen van diverse vaten en kisten in de kleine winkel.
Document type: Rapport
Ship names: Spiering; Generale Vreede; Schellenberg; Margaretha; Barneveld; Doornik; Horstendaal; Westerdijkshoorn
European names: Sermento, Maria; Valck, Hendrik; Schuer, van der; B, Houtuijn
Place names: Nederlands-India; Patria; Batavia; Casteel; Amsterdam; Delft; Zeeland; Enkhuizen; Limburg
file 1197, folio 231-232, 238 Jun. 30, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rapport betreffende de tekort bevondene goederen bij het openen van diverse vaten en kisten in de kleine winkel.
Document type: Rapport
Ship names: Barnevelt; Luchtenburg; Vrieswijk; Huis ten Donk; Raadhuijs
European names: Castelijn, Frans; Limburg
Place names: Nederlands-India; Patria; Amsterdam; Zeeland; Limburg; Delft; Enkhuizen; Rotterdam; Batavia; Casteel
file 1197, folio 233-234, 240 Aug. 31, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rapport betreffende de tekort bevondene goederen bij het openen van diverse vaten en kisten in de kleine winkel gedurende 6 maanden.
Document type: Memorie
Ship names: Waarde; Spiering; Generale Vreede; Margaretha; Westerdijkshoorn; D'vis; Rijssele; Engewormer; Huis ten Donk; Barnevelt; Kockengen; Neptunis
European names: Castelijn, Frans; Limburg
Place names: Nederlands India; Patria; Amsterdam; Delft; Enkhuizen; Zeeland; Rotterdam; Casteel; Batavia
file 1197, folio 249-253, 256 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Notie van hetgeen in de geldkamer berust aan verkregen geschenken (goudwerken, krissen en andere kostbare voorwerpen) die naar het vaderland gezonden zouden kunnen worden.
Document type: Notitie
Ship names: Langerak
European names: De bevere; Schuer, van der; B, Houtuijn
Asian names: Soesoehoenang; Coning van Bantam; Coning van Borneo; Pangerang Depatty; Radja Troeffang; Radja Parampoeang; Sultan Riaij; Coning van Boeij; Sourabayse Grooten; Coning van Candia; Pangerang Nallaningrat; Paducca Radja Crain Bouls Singo; Crain Sima; Radja Goa; Radja Bonij; Salang Lousa Danos Banda; Palembang Coning pangerang Depatty
Place names: Vaderland; Bantam; Borneo; Zambij; Padang; Bouij; Sourabaya; Thimor; Candia; Jambi; Goa; Macassa; Batavia; Casteel
file 1197, folio 263-265 Oct. 3, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Rekest van Pieter Pietersz om te worden benoemd tot koster van de Kasteelkerk in plaats van zijn overleden vader Pieter van Eymuy.
Document type: Rekest
European names: Mansdales, J.H; Swoll, Christoffel van; Pietersz, Pieter; Eymuy, Pieter van;
Place names: Nederlands India; Batavia; Casteel; Kasteelkerk
file 1197, folio 277-280 Oct. 1, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Bericht betreffende de bij de artillerie ontvangen handgranaten van diverse in 1718 aangekomen schepen.
Document type: Bericht
Ship names: Westerdijkshoorn; Lugtenberg; Wijnendaal; Huis ten Donk; Ouwerkerk
European names: Swoll, Christoffel van; Beijt, W.M
Place names: Nederlands India; Patria; Amsterdam; Zeeland; Rotterdam; Hoorn; Enkhuijzen; Batavia; Casteel
file 1197, folio 281-284 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie betreffende de ontfangen diplomatieke geschenken in 6 maanden tijds.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, J
Asian names: Radja Baroe; Radja Benglos; Pangerang Depatty; Sabandaar; Depatty Djaja; Onderkoning van Borneo; Radja Sarat
Place names: Nederlands India; Jambi; Palembang; Joahralongong; Borneo; Padang; Batavia; Casteel
file 1197, folio 285-287, 288 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 1 inzake de aanvulling van dranken aangevoerd door schepen uit patria sedert 1 juni 1718.
Document type: Memorie
Ship names: Amsterdam; Elizabeth; Boekenroode; Hogenes; Valkenisse; Standvastigheid; Berbies; Raad van Cliff; Vrieswijk
European names: Castelijn, Frans; Sely, W.J; Versluijs; Beverse, Janszoon; Van der Scheur, J.E; Houtuijn, J; Goossens, A
Place names: Patria; Amsterdam; Zeelant; Hoorn; Bengalen; Macassen; Banda; Timor; Batavia; Casteel
file 1199, folio 83-88 Apr. 6, 1720 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Memorie over de diverse extraordinaire processen de welke bij de Raad van Justitie des Casteels Batavia zijn afgedaan
Document type: Memorie
European names: Karstensz, Jan; Laurensz, Andries; Caab, Hans de; Batavia, Coulop van; Cranendonk, Clara; Hofman, Coenraat Frederik; Abrahamsz, Abraham; Torant, Jacob; Block, Barent; Volckman, Ludolph; Krouse, Johannes de; Boek, Matthijs; Heere, Jan de; Brand, Jan; Nicodemus, Gillis; Hof, Arij 't; Jacobsz, Jacob; Schutten, Gualter
Asian names: Intje Rantam; Khoeteeko; Tan Hienko; Tan Ineko; Balpa Joeding; Draman Oedjon
Place names: Casteels Batavia
file 1199, folio 99-106 Apr. 9, 1720 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Brief van Gualter Schutten secretaris over de zaken binnen de Raad van Justitie onder andere absentie en uitval van leden
Document type: Brief
European names: Zwaardecroon, Henric; Eelten, Willem van; Schutten, Gualter
Place names: India; Nederlands India; Casteels Batavia; Mallabaar
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 121-128 Apr. 6, 1720 Title: Rekening en notitie van de reparatie van het stadshuis van Batavia aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekening
European names: Zwaardecroon, Henric; Diodati
Place names: Nederlands India; Casteels Batavia; Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 157-158 Nov. 17, 1719 Title: Extract van de generale resolutien des Casteel Batavia genomen in Rade van India betreffende de gevlekte en beschadigde goederen
Document type: Extract resolutie(s)
Ship names: Koning Carel
Place names: Casteels Batavia; India; Coramandel
file 1199, folio 161-162, 166 Apr. 15, 1720 Title: Publique verkoop der beschadigde goederen uit de kleine winkel
Document type: Verkoop
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Rooj, Paulus de
Place names: Nederlands India; Casteels Batavia
file 1199, folio 167-170 Feb. 23, 1720 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Vendu-Rolle van de Palembangse aangehaalde goederen verkocht op den 13 april 1720
Document type: Rolle
Asian names: Soussang van Palembang
Place names: Palembang; Casteels Batavia
file 1199, folio 273-278 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Consideratien van wegens den Agtb: Raad van Justitie des Casteels Batavia aan Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Extract resolutie(s) Raad van Justitie
European names: Zwaardecroon, Henric; Tolling, Laurens; Vuijst, Petrus; Hofman, Coenraad Frederick; Noot, Pieter Gijsbert; Rhijn, Adam van; Abeleven, Johannes
Place names: Casteels Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 367-368, 378 Apr. 29, 1720 Resolution Date: Apr. 30, 1720
Title: Memorie van het meerder en minder bedragen van het goud Jongst met de brigantijn de Hoop van Padang al aangebragt
Document type: Memorie
Ship names: de Hoop
European names: Schuer, J.E. van der
Place names: Padang; Casteels Batavia
file 1199, folio 471-478 May. 6, 1720 Resolution Date: May. 7, 1720
Title: Verkoop van 292 kisten amphioen op den 6 Maij 1720
Document type: Verkoop
Place names: Batavia; Casteel
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 561-561 May. 23, 1720 Title: Extract Uijt de factuur van 't schip Charlois
Document type: Extract
Ship names: Charlois
European names: Dijkhov, Jacob
Place names: Bengalen; Batavia; Casteel
Notes: adressed to: Frans Castelijn, Directeur General;