Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is China. We found 7 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 209-209, 226 1686 Resolution Date: Apr. 2, 1686
file 900, folios 149-151
Title: Rekest inzake de scheepskist van Tsio Jko, Chinese tolk in 1684 per het jacht Sillida van hier naar China vertrokken en met de Merwede weer thuis gekomen.
Document type: Rekest
Ship names: Sillida; Merwede
Asian names: Tsio Jko
Place names: China
file 1196, folio 273-273 Apr. 19, 1686 Resolution Date: Apr. 19, 1686
file 900, folios 170-174
Title: Toestemming voor de Chinese tolk Hieko (in 1684 met het jacht Sillida naar Amoy vertrokken) om vrachtvrij goederen mee naar China te nemen.
Document type: Approbatie
Ship names: Sillida
Asian names: Hieko
Place names: Amoy; China
file 1196, folio 521-522, 521,522,528 1686 Resolution Date: Jun. 11, 1686
file 900, folios 268-275
Title: Rekest van Nio Hoeyko wegens zijn kwade behadeling door de Kapitein China van Jepara en het hem afgenomen geld.
Document type: Rekest
Asian names: Nio Hoeyko
Place names: China; Jepara
file 1196, folio 1049-1049 Dec. 9, 1686 Resolution Date: Dec. 20, 1686
file 900, folios 569-572
Title: Extract resolutie(s) uit de kerkelijke resoluties inzake de Chinese tempel op het Chinese kerkhof.
Document type: Extract resolutie(s)
Place names: China
file 1198, folio 317-320 1718 Resolution Date: Nov. 22, 1718
file 944, folios 598-604
Title: Rekest van de aan de Kaap verbannen Chinezen Kan Janko, Tsokieuwko en Goeysoeko om terug naar Batavia te mogen komen en van daar terug naar China.
Document type: Rekest
Asian names: Chinees Kan Janko; Chinees Tsokieuwko; Chinees Goeysoeko; Kan Janko; Tsokieuwko; Goeysoeko
Place names: Kaap; Batavia; China
file 1198, folio 373-374, 376 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 25, 1718
file 944, folios 605-608
Title: Rekest van de Chinees Ho-hiensay of Onglonko en Ho-Quanko van verbanning naar de Kaap terug mogen keren naar hun ouders in China.
Document type: Rekest
Asian names: Chinees Ho-Hiensay; Chinees Onglonka; Chinees Ho-Quanko; Ho-Hiensay; Onglonka; Ho-Quanko
Place names: Kaap; China
file 1199, folio 199-202 Apr. 19, 1720 Resolution Date: Apr. 19, 1720
Title: Bericht van de opperkooplieden betreffende de prijs van de gedroogde wortel (Radix China)
Document type: Bericht
European names: Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Castelijn, Frans
Asian names: Oeinwanko
Place names: Palembang; China
Notes: adressed to: Frans Castelijn, Directeur Generale;