Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Almeida, Ferreira d'. We found 15 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 769-769 Aug. 10, 1686 Resolution Date: Aug. 20, 1686
file 900, folios 374-380
Title: Verklaring over het doorzoeken op smokkelwaar van het schip Honsholredijk.
Document type: Verklaring
Ship names: Honsholredijk
Place names: Hoorn
file 1197, folio 59-63, 66 Oct. 24, 1718 Resolution Date: Oct. 28, 1718
file 944, folios 561-565
Title: Consumptierekening en korte sterkte van het schip 't Huis te Vlotter voor de Kamer Hoorn.
Document type: Consumptierekening
Ship names: Huis te Vlotter
Place names: Hoorn
file 1197, folio 241-241, 244 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Bericht betreffende de tekort bevondene gereetschappen op de aanbreng uit het vaderland sinds 1 maart 1718.
Document type: Bericht
Ship names: Neptunis; Vrieswijck
European names: Castelijn, Frans; Sibersma, Joan; Beeck, Willem van
Place names: Vaderland; Rotterdam; Hoorn; Batavia
file 1197, folio 277-280 Oct. 1, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Bericht betreffende de bij de artillerie ontvangen handgranaten van diverse in 1718 aangekomen schepen.
Document type: Bericht
Ship names: Westerdijkshoorn; Lugtenberg; Wijnendaal; Huis ten Donk; Ouwerkerk
European names: Swoll, Christoffel van; Beijt, W.M
Place names: Nederlands India; Patria; Amsterdam; Zeeland; Rotterdam; Hoorn; Enkhuijzen; Batavia; Casteel
file 1197, folio 285-287, 288 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 1 inzake de aanvulling van dranken aangevoerd door schepen uit patria sedert 1 juni 1718.
Document type: Memorie
Ship names: Amsterdam; Elizabeth; Boekenroode; Hogenes; Valkenisse; Standvastigheid; Berbies; Raad van Cliff; Vrieswijk
European names: Castelijn, Frans; Sely, W.J; Versluijs; Beverse, Janszoon; Van der Scheur, J.E; Houtuijn, J; Goossens, A
Place names: Patria; Amsterdam; Zeelant; Hoorn; Bengalen; Macassen; Banda; Timor; Batavia; Casteel
file 1198, folio 165-165, 171 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 11, 1718
file 944, folios 579-583
Title: Rekest van de Franse kapitein Viellerumond Gardin aangaande het kielen van zijn schip de Graaf van Toulouse op het eiland Hoorn.
Document type: Bericht
Ship names: Graaf van Toulouse
European names: Gardin, Villeaumont
Place names: Eiland Hoorn
file 1198, folio 167-168, 170 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 11, 1718
file 944, folios 579-583
Title: Bericht wegens de onkosten ten laste van kapitein Villerumont Gardin aangaande het Franse schip Graaf van Toulouse op het eiland Hoorn.
Document type: Bericht
Ship names: Graaf van Toulouse
European names: Gardin, Villeaumont
Place names: Eiland Hoorn
file 1198, folio 405-407 Dec. 22, 1717 Resolution Date: Nov. 25, 1718
file 944, folios 605-608
Title: Notariële verklaring te Hoorn (notaris Joan Veldhuysen) door Pieter Cravoet en Jan de Goede.
Document type: Rekest
European names: Veldhuysen, Joan; Cravoet, Pieter; Goede, Jan de
Place names: Hoorn
file 1198, folio 417-418, 422 Nov. 29, 1718 Resolution Date: Nov. 29, 1718
file 944, folios 609-612
Title: Brief van J. E. Van der Scheur c.s. aan Frans Chastelein inzake de excessieve ondergewichten op de thee uit de Witsburg, in Hoorn vastgesteld bij naweging.
Document type: Brief
Ship names: Witsburg
European names: Scheur, J.E. van der; Chastelein, Frans
Place names: Witsburg; Hoorn
file 1198, folio 419-420 Dec. 16, 1717 Resolution Date: Nov. 29, 1718
file 944, folios 609-612
Title: Extract uit een brief van bewindhebbers in Hoorn aan de Hoge Regering.
Document type: Brief
Place names: Hoorn
file 1198, folio 615-615, 618 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 13, 1718
file 944, folios 628-634
Title: Rekest van Nicolaas Crul van Hoorn om tot notaris te worden benoemd.
Document type: Rekest
European names: Crul van Hoorn, Nicolaas
Place names: Hoorn
file 1199, folio 243-243 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Extract uit het boekje van over en te kort op de aangebrachte ladingen der schepen in den jare 1720 aan het schip Stadt Leijden en het schip Rijksdorf
Document type: Extract
Ship names: Stadt Leijden; Rijksdorf
Place names: Amsterdam; Hoorn
file 1199, folio 281-288 Resolution Date: Apr. 26, 1720
Title: Consumtie rekest van het Schip Rijxdorf van de kamer van Hoorn verantwoord door schipper Maarten Crijnsen
Document type: Rekest
Ship names: Rijxdorf
European names: Crijnsen, Maarten
Place names: Hoorn
file 1201, folio 427-432, 434 Oct. 7, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Consumptie rekening van het schip Magdalena van de kamer Hoorn
Document type: Consumptierekening
Ship names: Magdalena
Place names: Hoorn; Batavia; Casteels Batavia
file 1201, folio 741-744 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Bemanning op het schip Vrijburgh en op het jaghtie de Schotse lorrendraaijer
Document type: Lijst
Ship names: Vrijburgh; Horstendaal; de Unie; Meerhuijsen; Meervliet; de Schotse Lorrendraaijer
European names: Blom, Cornelis Cornelisz; Bleeker, Pieter Nanning; Harlingen; Augustijn, Jan; Ginkel, Frans van
Place names: Hoorn; Amsterdam