Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is India. We found 73 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 1-2 1686 Resolution Date: Jan. 29, 1686
file 900, folios 45-52
Title: Rekest van Harman Wanderpoel c.s. om ten nutte van de stad een gracht te mogen graven omtrent Poele Gadon (Pulo Gadung)
Document type: Rekest
European names: Wanderpoel, Harman; Camphuys, Johannes; Mandet, Carel; Jaquelini, Jaques; Verdion, Gode; Hanevan, Christophel
Place names: India; Poele Gadon; rivier Soutar; rivier Anchiol; rivier Zikias; rivier Bacassie
file 1196, folio 3-4 May. 21, 1685 Resolution Date: Jan. 29, 1686
file 900, folios 45-52
Title: Extract resolutie(s) resolutie College van Schepenen inzake het uitdiepen van de grachten van Batavia.
Document type: Rekening
European names: Hurdt, Antoni; Riebeeck, A. D
Place names: Batavia; India
file 1196, folio 5-8 1686 Resolution Date: Feb. 5, 1686
file 900, folios 61-62
Title: Rekest van de gildebroeders van het schoenmakersgilde.
Document type: Rekest
European names: Riebeeck, A; Camphuys, Johannes
Place names: India; Batavia
file 1196, folio 51-51 1686 Resolution Date: Feb. 12, 1686
file 900, folios 67-69
Title: Rekest van Chinese Boedelmeesters Quepauqua en Limjako tegen de benoeming van de christen-Chinezen Martinus Bingam en Josua Symonsz als nieuwe boden.
Document type: Rekest
European names: Riebeeck, M; Camphuijs, Joannes; Bingam, Martinus; Sijmonsz, Josua
Asian names: Quepauqua; Limjako; Silocko
Place names: Nederlants-India
file 1196, folio 55-56 1686 Resolution Date: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van Josua Simonz, christen Chinees.
Document type: Rekest
European names: Camphuys, Joan; Simonsz, Josua;
Place names: India
file 1196, folio 63-63 Jan. 30, 1686 Resolution Date: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van Martinus Bingam (zoon van de overleden Kapitein Bingam), christen Chinees.
Document type: Rekest
European names: Bingam, Martinus; Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes; Kapitein Bingam;
Place names: Nederlants-India
file 1196, folio 71-71 1686 Resolution Date: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van 25 Chinezen in het hospitaal om geen christen tot deurwaarder van Chinese Boedelmeesters te benoemen.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Camphuys, Joannes
Place names: Nederlants-India
file 1196, folio 79-79 1686 Resolution Date: Feb. 12, 1686
file 900, folios 67-69
Title: Rekest van Cornelis Cnoll inzake zijn huiselijke twisten.
Document type: Rekest
European names: Camphuys, Joannes; Cnoll, Cornelis; Bitter, Joan
Place names: India
file 1196, folio 81-84 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Gerrit de Heere.
Document type: Rekest
Ship names: de Tijger; Spierrijck
European names: Riebeeck, A. V; Camphuis, Joannes; Heere, Gerrit de; Lucasz, Adriaan; Helsdingen, Pieter van; Schagheu, Nicolaas; Pinck, G
Place names: India; Malakka
file 1196, folio 85-85 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Verzoek van chirurgijn Nicolaes Oldenvliet van de fluit Nierop uit Enkhuizen om zijn vrouw over te laten komen.
Document type: Rapport
Ship names: Nierop
European names: Oldenvliet, Nicolaes; Riebeeck, A. V; Camphuys, Johannes; Letten, Peternella
Place names: Enkhuizen; India
file 1196, folio 97-98 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Robbert Hill en Charles Todd op het schip St. Nicolas in 1683 uitgekomen.
Document type: Rekest
Ship names: St. Nicolas
European names: Hill, Robbert; Todd, Charles; Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes
Place names: Nederlants-India; Engelant; Patria; Java's Oostcust; Serbon
file 1196, folio 101-102 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Ingerahan Wollit, Nathaniel Bitrehem, Thomas Flemming etc. van het Engelse schip St. Nicolas.
Document type: Rekest
Ship names: St. Nicolas
European names: Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes; Wollit, Ingeraham; Bitrehem, Nathaniel; Flemming, Thomas; Happel, Ritsert; Bordem, Nicolaes; Bart, Samuel; Eatan, Joan; Langeraar, Jacob;
Place names: Nederlants-India; Engelant; Java; Zeribon; Bengalen
file 1196, folio 633-634 Jul. 23, 1686 Resolution Date: Jul. 23, 1686
file 900, folios 331-337
Title: Bijlage rakende de buurt- of wijkmeesters die op voordracht van Heemraden buiten de stad zijn aangesteld.
Document type: Ordonnantie
Place names: India; Batavia; Ommelanden
file 1196, folio 637-645 Jul. 23, 1686 Resolution Date: Jul. 23, 1686
file 900, folios 331-337
Title: Ordonnantie voor de wijkmeesters van de landerijen en wegen buiten de stad Batavia in de Ommelanden.
Document type: Ordonnantie
Place names: Batavia; Ommelanden; India
Notes: Zie Plakkaatboek Volume 3, pp. 190-191, 23 juli 1686.
file 1196, folio 667-670 Feb. 21, 1686 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Attestatie van diverse opvarenden van de Helder ter requisitie van Jan de Haen.
Document type: Attestatie
Ship names: Helder
European names: Haen, Jan de; Michauls, Frederick; Hande, Claas d'; Rooswijk, Johannes; Rem, Jan; Cuyper, Jacob Lucas Roelant; Crayesteyn; Gijsbert van; Temmingh, Frans; Janz, Jan; Richault
Place names: Hoek van Hollandt; Gravenhage; Batavia; India; Ternaten; Caap de Bona; Caap
file 1196, folio 683-684 May. 17, 1686 Resolution Date: Jul. 30, 1686
file 900, folios 342-348
Title: Extract resolutie(s) uit de aparte Colombose negotieboeken.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Duijn, Cornelis van der; Marrijn; Halda, Jan d'n; Wendk
Place names: Colombo; Ceylon; India; Batavia; Pallicatta; Nagapatnam
file 1196, folio 731-732 Jul. 26, 1686 Resolution Date: Aug. 6, 1686
file 900, folios 354-361
Title: Bericht en consideratie van kerkmeesters over het slavenkerkhof aan de oostzijde buiten de stad waar in de tijd van 11 jaar 1494 volwassenen en 1324 kinderen zijn begraven.
Document type: Bericht
European names: Alvis, Abraham; Coningk, Jacob
Place names: India
Notes: Plakkaatboek, Volume 3 p. 192, 6 augustus 1686.
file 1196, folio 797-798 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Rekest van de Javaan Marta Naya, in december 1685 door François Tack van Cirebon naar Batavia gezonden, om van de ketting verlost te worden.
Document type: Rekest
European names: Tack, François; Camphuys, Joannes
Asian names: Marta Naya; Xyla Javana Sura Naija; Wanga Naija; Kima Souda Jondra
Place names: Cirebon; Batavia; India
file 1197, folio 151-151, 154 1718 Resolution Date: Sep. 20, 1718
file 944, folios 487-489
Title: Rekest van Johannes Jonck om zijn zoontje Willem Christiaen Jonck naar het vaderland te mogen sturen.
Document type: Rekest
European names: Jonck, Johannes; Jonck, Willem Christiaen;
Place names: Vaderland; Mansurije; Nederlands India
file 1197, folio 155-158, 160 Resolution Date: Sep. 20, 1718
file 944, folios 487-489
Title: Rekest van de Chinees Goey Tsjangko om naar Surabaya te mogen gaan ter oplossing van zijn handelsconflict met Sithongko.
Document type: Rekest
Asian names: Chinees Goeytsjangko; Chindor Sihiatio; Chinees Sithongko; Goeytsjangko; Sihiatio; Sithongko
Place names: Nederlands India; Sourrabaya; Oostcust van Java