Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Java. We found 23 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 97-98 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Robbert Hill en Charles Todd op het schip St. Nicolas in 1683 uitgekomen.
Document type: Rekest
Ship names: St. Nicolas
European names: Hill, Robbert; Todd, Charles; Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes
Place names: Nederlants-India; Engelant; Patria; Java's Oostcust; Serbon
file 1196, folio 101-102 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Ingerahan Wollit, Nathaniel Bitrehem, Thomas Flemming etc. van het Engelse schip St. Nicolas.
Document type: Rekest
Ship names: St. Nicolas
European names: Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes; Wollit, Ingeraham; Bitrehem, Nathaniel; Flemming, Thomas; Happel, Ritsert; Bordem, Nicolaes; Bart, Samuel; Eatan, Joan; Langeraar, Jacob;
Place names: Nederlants-India; Engelant; Java; Zeribon; Bengalen
file 1196, folio 159-159 Mar. 11, 1686 Resolution Date: Mar. 12, 1686
file 900, folios 116-119
Title: Extract resolutie(s) uit de notulen van de kerkenraad om de predikant Ds. Vosmeer mee op expeditie naar de Oostkust van Java te zenden.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Vosmeer
Place names: Java's Oostkust
file 1196, folio 495-496 1686 Resolution Date: Jun. 14, 1686
file 900, folios 277-283
Title: Rekest van de Mardijker Joan Ferdinandus van Batavia wegens schade aan het vaartuig van Hendrick Wacker opgedaan in een gevecht met een roofvaartuig bij Java's Oostkust.
Document type: Rekest
European names: Wacker, Hendrik
Asian names: Joan Ferdinandus
Place names: Batavia; Java's Oostkust
file 1196, folio 497-501 1686 Resolution Date: Jun. 12, 1686
file 900, folio 276
Title: Attestatie van vier Mardijkers ter requisitie van Joan Ferdinandus wegens het voorgevallene bij Java's Oostkust.
Document type: Attestatie
Asian names: Joan Ferdinandus
Place names: Java's Oostkust
file 1196, folio 829-830 1686 Resolution Date: Sep. 28, 1686
file 900, folios 453-454
Title: Notitie van de ondervraging ten huize van de Directeur Generaal van kapitein Joan Ruys over zeker gebergte met goud en zilver, gezien tijdens de achtervolging van Sjeik Yusuf.
Document type: Notitie
European names: Ruys, Joan; Berlinghof, Frederick Matthias van
Asian names: Sjeik Yusuf; Cheeg Gosejol;
Place names: Java; Tagal
file 1196, folio 903-904 1686 Resolution Date: Nov. 1686
file 900, folios 500-504
Title: Rekest van Quesieko, Ongkoko, Oeko, Paulo en Nioko nakhoda's van Makasser om ook op Java's Noordoostkust te mogen handelen.
Document type: Rekest
Asian names: Quesieko; Ongkoko; Oeko; Paulo; Nioko; Nakhoda's van Makassar
Place names: Mkassar; Java's Noordoostkust
file 1196, folio 1089-1090 1686 Resolution Date: Dec. 27, 1686
file 900, folio 582, 584-589
Title: Berekening van de hoeveel ingevoerde rijst door vaartuigen van Java's Oostkust.
Document type: Rekening
Place names: Java's Oostcust
file 1197, folio 155-158, 160 Resolution Date: Sep. 20, 1718
file 944, folios 487-489
Title: Rekest van de Chinees Goey Tsjangko om naar Surabaya te mogen gaan ter oplossing van zijn handelsconflict met Sithongko.
Document type: Rekest
Asian names: Chinees Goeytsjangko; Chindor Sihiatio; Chinees Sithongko; Goeytsjangko; Sihiatio; Sithongko
Place names: Nederlands India; Sourrabaya; Oostcust van Java
file 1197, folio 205-206, 208 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rekest van Jeronimus van Campen om wegens ziekte niet naar Java's Oostkust te worden verzonden.
Document type: Rekest
European names: Swoll, Christoffel van; Campen, Jeronimus van
Place names: Java's Oostkust; Nederlands Indie; Batavia
file 1198, folio 55-56 1718 Resolution Date: Sep. 4, 1718
Title: Rekest van de Chinees Nithionko pachter om surseance van de pacht op de inkomende rijst inzake van het wegblijven van de rijstvaartuigen ter oorzake van de oorlog op Java.
Document type: Rekest
Asian names: Chinees Nithionko; Nithionko
Place names: Java
file 1198, folio 113-114 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 8, 1718
Title: Rekest van de Chinees Niokancko pachter van de kleine handelsvaartuigen om surseance van de pacht wegens het dagelijks verminderen van kleine handelsvaartuigen, 'zijnde meest Zalijers' die naar Java zijn vertrokken.
Document type: Rekest
Asian names: Chinees Niokancko; Niokancko
Place names: Java
file 1198, folio 123-124, 126 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 8, 1718
Title: Rekest van de Chinees Niokancko pachter van de kleine handelsvaartuigen om surseance van de pacht vanwege 'het agterblijven der Chineese jonken, met het stremmen van den smallen handel hier ter plaatse, en vertrek der Balyers en andere inlanders na Java' (in dienst van de Compagnie).
Document type: Rekest
Asian names: Chinees Niokancko; Niokancko
Place names: Java
file 1198, folio 209-210, 212 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 11, 1718
file 944, folios 579-583
Title: Rekest van Tsoa Soenko Chinees inwoner van Sombar of Java's Oostkust inzake de lading (deels bedorven) poedersuiker waarvoor hij tol moet betalen.
Document type: Notitie
Asian names: Tsoa Soenko
Place names: Sombar; Java's Oostkust
file 1198, folio 755-756, 758 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 20, 1718
file 944, folios 644-650
Title: Rekest van de burger Fredrik Ribalt om al zijn vijf suikermolens te mogen verkopen vanwege 'den aanwas van Java, en andere plaatsen' waardoor de suikerproductie 'genougsaam in decadentie is'.
Document type: Rekest
European names: Ribalt, Fredrik
Place names: Java
file 1198, folio 833-833 Nov. 21, 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Extract uit het Inlandse Militair boek dat Pieter Manuelsz in 1714 op Java's oostkust tot drie jaar ketting is veroordeeld wegens het kwetsen van een vrouw.
Document type: Extract
Asian names: Pieter Manuelsz; Manuel van Colombo
Place names: Java's Oostkust
file 1199, folio 29-30, 36 Resolution Date: Apr. 9, 1720
Title: Rekest van den arakbranders Tsieuw-Bitia c.s. aan den Gouverneur Generaal Hendric Zwaar de Croon betreffende een verhoging van de prijs van arak
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Tsieuw Bitsia; Ong-Waqua; Lim-Somqua, Lim-Tsoequa; Tan-Saijqua
Place names: Oostcust van Java
file 1199, folio 131-134 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Rekest Van Abraham de Vieq aangaande ontslag uit dienst compagnie aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Vieq, Abraham de
Place names: Batavia; Java's Oostkust
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 579-582 May. 27, 1720 Resolution Date: May. 28, 1720
Title: Rekest van de zuppliant Braban van Balij aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon, betreffende een slaaf
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Haften, Nicolaas van
Asian names: Slaaf Soebagau; Braban van Balij
Place names: Bali; Oostcust van Java
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1200, folio 333-334, 338 Jun. 28, 1720 Resolution Date: Jul. 16, 1720
file 948, folios 10-21, 6-9
Title: Rekest van Joeragan Bajan, Takim, Saron, Passia, Sangkol, Astro Wangso, Sati, en Soeta Wangso, Javanen met betrekking tot uitkeringe
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Joeragan Bajan; Takim; Saron; Passia; Sangkol; Astro Wangso; Sati; Soeta Wangso; Bagus Carta
Place names: Java
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;