Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Malakka. We found 6 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 81-84 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Gerrit de Heere.
Document type: Rekest
Ship names: de Tijger; Spierrijck
European names: Riebeeck, A. V; Camphuis, Joannes; Heere, Gerrit de; Lucasz, Adriaan; Helsdingen, Pieter van; Schagheu, Nicolaas; Pinck, G
Place names: India; Malakka
file 1196, folio 309-310 1686 Resolution Date: Apr. 30, 1686
file 900, folio 192
Title: Rekest van Pieter Leenderts inzake een octrooi op het bakken van dakpannen in Malakka.
Document type: Rekest
European names: Leenderts, Pieter
Place names: Malakka
file 1196, folio 777-777 1686 Resolution Date: Aug. 1686
file 900, folios 349-350
Title: Rekest van Simon van der Schalke van Haarlem om overplaatsing naar Malakka.
Document type: Rekest
European names: Schalke van Haarlem, Simon van der; Camphuys, Joannes
Place names: Haarlem; Malakka
file 1196, folio 941-944 1686 Resolution Date: Nov. 1686
file 900, folios 500-504
Title: Rekest van matroos Jan Perera om passage naar Malakka na het verongelukken van het Portugese jacht (van Timor naar Macao) waarop hij voer omtrent Rembang.
Document type: Rekest
European names: Perera, Jan
Place names: Malakka; Timor; Portugal; Macao; Rembang
file 1197, folio 27-27, 34 1718 Resolution Date: Oct. 25, 1718
file 944, folios 554-560
Title: Rekest van Abraham Alewijn, burger van Malakka, om permissie om arak en suiker naar herwaards te vervoeren.
Document type: Rekest
European names: Alewijn, Abraham
Place names: Malakka
file 1198, folio 769-769, 772 Dec. 17, 1718 Resolution Date: Dec. 20, 1718
file 944, folios 644-650
Title: Rapport wegens het in zee geworpen vlees en spek per Velserhooft van Malakka gebracht.
Document type: Rapport
Ship names: Velserhooft
Place names: Malakka