Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Mallabaar. We found 8 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 1-4 Apr. 4, 1720 Resolution Date: Apr. 5, 1720
Title: Rekest Van Susanna Louis aan den Gouverneur Generaal Henric Swaar de Croon betreffende haar zoon Thomas Adriaansz
Document type: Rekest
European names: Louis, Susanna; Zwaardecroon, Henric; Adriaansz, Thomas; Cornelisz, Thomas
Place names: Mallabaar
file 1199, folio 99-106 Apr. 9, 1720 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Brief van Gualter Schutten secretaris over de zaken binnen de Raad van Justitie onder andere absentie en uitval van leden
Document type: Brief
European names: Zwaardecroon, Henric; Eelten, Willem van; Schutten, Gualter
Place names: India; Nederlands India; Casteels Batavia; Mallabaar
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 843-844 Jun. 18, 1720 Resolution Date: Jun. 18, 1720
Title: Notitie met de namen van vier ambtenaars die op 5 maart 1720 zijn aangekomen met de schepen Delfland en Zuijderbeek
Document type: Notitie
Ship names: Delfland; Zuijderbeek
European names: Juilien, Louis Joseph
Place names: Mallabaar; Zouratta
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1200, folio 803-806 Aug. 27, 1720 Resolution Date: Aug. 27, 1720
file 948, folios 174-189
Title: Rekest van Key Mondjong om haar zoon Abdul Bata als zoldaat te laten dienen
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Key Mondjong; Abdul Bata
Place names: Mallabaar
file 1200, folio 807-810 Aug. 1720 Resolution Date: Aug. 27, 1720
file 948, folios 174-189
Title: Rekest van Anromoena over het terugkeren van haar man Joemat Manipa in dienst van de Edele Compagnie onder de Amboinse luitenant Kowafa Jonken op Mallabaar
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Anromoenal; Joemat Manipa; Kowafa Jonken
Place names: Mallabaar
file 1200, folio 815-818 Aug. 27, 1720 Resolution Date: Aug. 27, 1720
file 948, folios 174-189
Title: Rekest van Draman Oedjong over terugkeer van zijn vader Wajalan uit het leger van Mallabaar, omdat hij verminkt wordt
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Draman Oedjong; Wajalan
Place names: Mallabaar
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 839-842 Aug. 27, 1720 Resolution Date: Aug. 27, 1720
file 948, folios 174-189
Title: Bericht van den E. Storm betreffende de goed staande gagie van 14 overledene Inlandse militairen
Document type: Bericht
European names: Zwaardecroon, Henric; Storm, E
Place names: Mallabaar; Cormandel; Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 189-192 Sep. 20, 1720 Resolution Date: Sep. 20, 1720
file 948, folios 274-283
Title: Monture en bemanningh van de suijker fluiten naar 't Vaderlant de scheepen naar Mocha en de scheepen naar Mallabaar
Document type: Monture
Place names: Mocha; Mallabaar; Vaderland
Notes: written by: Mansdale; adressed to: Hendric Zwaardecroon;