Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Grand, Jan le. We found 15 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 473-474 1686 Resolution Date: May. 28, 1686
file 900, folios 244-249
Title: Rekest van Kiey Aria Martanata, gewezen syahbandar van Banten, inzake een lening aan Nakhoda Bantam Chinees in Padang.
Document type: Rekest
Asian names: Kiey Aria Martanata; Nakhoda Bantam Chinees
Place names: Banten; Padang
file 1196, folio 489-489 1686 Resolution Date: May. 31, 1686
file 900, folios 250-258
Title: Lijstje van koopmanschappen door Malim Caya en Radja Itam afgezonden door Panglima Radja te Padang.
Document type: Lijst
Asian names: Malim Caya; Raja Itaml Panglima Radja
Place names: Padang
file 1197, folio 249-253, 256 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Notie van hetgeen in de geldkamer berust aan verkregen geschenken (goudwerken, krissen en andere kostbare voorwerpen) die naar het vaderland gezonden zouden kunnen worden.
Document type: Notitie
Ship names: Langerak
European names: De bevere; Schuer, van der; B, Houtuijn
Asian names: Soesoehoenang; Coning van Bantam; Coning van Borneo; Pangerang Depatty; Radja Troeffang; Radja Parampoeang; Sultan Riaij; Coning van Boeij; Sourabayse Grooten; Coning van Candia; Pangerang Nallaningrat; Paducca Radja Crain Bouls Singo; Crain Sima; Radja Goa; Radja Bonij; Salang Lousa Danos Banda; Palembang Coning pangerang Depatty
Place names: Vaderland; Bantam; Borneo; Zambij; Padang; Bouij; Sourabaya; Thimor; Candia; Jambi; Goa; Macassa; Batavia; Casteel
file 1197, folio 281-284 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie betreffende de ontfangen diplomatieke geschenken in 6 maanden tijds.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, J
Asian names: Radja Baroe; Radja Benglos; Pangerang Depatty; Sabandaar; Depatty Djaja; Onderkoning van Borneo; Radja Sarat
Place names: Nederlands India; Jambi; Palembang; Joahralongong; Borneo; Padang; Batavia; Casteel
file 1198, folio 443-446, 446 Oct. 24, 1718 Resolution Date: Dec. 2, 1718
Title: Zaken betreffende de Westkust van Sumatra. Brief van A. Heinsius aan de Hoge Regering over de gebrekkige administratie in Padang.
Document type: Brief
European names: Heinsius, A
Place names: Westkust van Sumatra; Padang
file 1198, folio 447-448, 450 Oct. 24, 1718 Resolution Date: Dec. 2, 1718
Title: Zaken betreffende de Westkust van Sumatra. Brief van A. Heinsius aan de Hoge Regering over hoe gebrekkig in Padang met het ongesmolten goud werd omgegaan in de boekhouding.
Document type: Brief
European names: Heinsius, A
Place names: Westkust van Sumatra; Padang
file 1198, folio 501-502, 504 Apr. 14, 1718 Resolution Date: 1718
Title: Extract brief van de gezaghebber en raad te Padang aan de Hoge Regering inzake abuizen in de boekhouding.
Document type: Brief
Place names: Padang
file 1198, folio 599-600, 602 1718 Resolution Date: Dec. 9, 1718
file 944, folios 620-627
Title: Rekest van François van Spijk onderkoopman en gewezen administrateur te Padang, gedetineerd in de boeien.
Document type: Rekest
European names: Spijk, François van
Place names: Padang
file 1199, folio 367-368, 378 Apr. 29, 1720 Resolution Date: Apr. 30, 1720
Title: Memorie van het meerder en minder bedragen van het goud Jongst met de brigantijn de Hoop van Padang al aangebragt
Document type: Memorie
Ship names: de Hoop
European names: Schuer, J.E. van der
Place names: Padang; Casteels Batavia
file 1200, folio 197-200 Resolution Date: Jul. 9, 1720
Title: Rekest van Oeytonko Chinees voor permissie om terug te keren naar Padang
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Oeytonko Chinees
Place names: Padang; Sumatra
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 361-364 Title: Rekest van Pieter Blok, onderkoopman in den dienst van d'Edele Compagnie voor het verkrijgen van de functie van Fiscaal in Souratta, Padang of Bengalen
Document type: Rekest
European names: Blok, Pieter
Place names: Souratta; Padang; Bengalen
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 367-370 Title: Rekest van Tsjoea Ting Chinees om terug te keren naar Padang
Document type: Rekest
Asian names: Tsjoea Ting Chinees
Place names: Padang
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 605-608 Resolution Date: Aug. 12, 1720
file 948, folios 110-113
Title: Rekest van Hendrik Dupree om naar Padang over te varen en aldaar bij vrunden te mogen blijven
Document type: Rekest
European names: Dupree, Hendrik
Place names: Padang
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 703-706 Resolution Date: Aug. 20, 1720
file 948, folios 146-149
Title: Extract Rolle van de geene manschap militairen voor de welcke de versending naar Padang versoght maer alleen ten deele gecommendeert worden
Document type: Rolle
European names: Domburgh
Place names: Padang
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon; signed by: N. Mettenius;
file 1201, folio 559-560 Resolution Date: Oct. 15, 1720
file 948, folios 324-331
Title: Rekest van Tsjoea Ting Chinees inwoner tot Padang over de naarlatingschap van leutenant Tjoe Boug
Document type: Rekest
European names: Vos, Pieter de
Asian names: Tsjoea Ting Chinees; Tjoe Bout
Place names: Padang