Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Samarang. We found 16 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1198, folio 77-77 Oct. 17, 1718 Resolution Date: Sep. 4, 1718
Title: Extract brief Politieke Raad te Samarang inzake de overgezonden slaaf Soloor van Manacabo.
Document type: Extract
Asian names: Soloor van Manacabo
Place names: Manacabo; Samarang
file 1198, folio 131-132, 134 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 11, 1718
file 944, folios 579-583
Title: Rekest van de Chinezen Tswa Tsoenko van Sumbar, Tan Tjieko van Samarang en Que Hooko van Pagarongan waarin zij protesteren tegen de tol die zij moesten betalen op de ingebrachte suiker.
Document type: Rekest
Asian names: Chinees Tswa Tsoenko; Chinees Tan Tjieko; Chinees Que Hooko; Tswa Tsoenko; Tan Tjieko; Que Hooko
Place names: Sumbar; Samarang; Pagarongan
file 1198, folio 805-807, 808 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Rekest van de Chinese vrouw Pouwassa van Japara, veroordeeld voor 25 jaar kettingstraf door de raad van Semarang in 1711 wegens het vervoeren van iemand anders slaaf, verzoek vrijlating wegens ouderdom en blindheid.
Document type: Rekest
Asian names: Pouwassa
Place names: Japara; Samarang
file 1199, folio 407-407 Apr. 22, 1720 Resolution Date: May. 3, 1720
Title: Brief betreffende de impotente krankzinnige vaandrager Cassimerus van Dorts
Document type: Brief
Ship names: Geertruijd
European names: Zwaardecroon, Henric; Bergman; Landtman, Pieter; Dorts, Cassimerus van
Place names: Samarang; Batavia
file 1199, folio 409-409 Apr. 20, 1720 Resolution Date: May. 3, 1720
Title: Inventaris Van sodanige goederen van den vaandrager Cassimerus van Dorts
Document type: Inventaris
European names: Dorts, Cassimerus van
Place names: Samarang
file 1199, folio 411-411 Apr. 20, 1720 Resolution Date: May. 3, 1720
Title: Ordonnantie voor de overheden van het schip Geertruijd om deze naar Batavia te laten zeijlen of verslepen
Document type: Ordonnantie
Ship names: Geertruijd
Place names: Samarang; Batavia
file 1199, folio 445-447 May. 7, 1720 Resolution Date: May. 7, 1720
Title: Brief aan Henric Zwaar de Croon over inspectie van twee vaartuigen uit Samarang
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Berg, Hans Frederik
Place names: Nederlands India; Batavia; Samarang; Malacca; Ziam
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 453-453 Mar. 1, 1720 Resolution Date: May. 7, 1720
Title: Extract Uijt de notulen genomen in rade tot Samarang, betreffende de verwondingen van soldaat Cornelis van Akkeren van Bruggen
Document type: Notulen
European names: Akkeren van Brugge, Cornelis van; Slnigerland, Johannes; Baijen, Harmen van
Place names: Samarang; Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 455-455 Feb. 24, 1720 Resolution Date: May. 7, 1720
Title: Verklaring dat de soldaat Cornelis van Akkeren van Bruggen tijdens een aanval in zijn rechter arm is geschoten
Document type: Verklaring
European names: Slingerland, Johannes; Baijen, Harmen van; Akkeren van Brugge, Cornelis van; Haije, Robbert de la
Asian names: Pangerang Kidul
Place names: Damak; Samarang
file 1199, folio 595-602 Oct. 29, 1716 Resolution Date: May. 28, 1720
Title: Extract Uijt unbrief geschreven door haar den gouverneur generaal in den Raden van India tot Batavia aan den gesaghebber Casper Hertogh en Raad tot Samarang
Document type: Extract
European names: Hertogh, Casper
Place names: Samarang; India; Batavia
Notes: adressed to: Casper Hertogh, gesaghebber;
file 1199, folio 689-692 May. 16, 1720 Resolution Date: Jun. 11, 1720
Title: Extract Van een brief door den Heer Joan Fredrik Gobius en den Raad tot Samarang
Document type: Brief
European names: Gobius, Joan Fredrik
Place names: Samarang
file 1200, folio 867-874 Aug. 30, 1720 Resolution Date: Aug. 30, 1720
file 948, folios 190-205
Title: Rekest van Que Heengko Chinees cs om zijn verkoop uit te breiden op Samarang
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Mansdale; Bergman, Fredrick; Gobius, Joan Fredrick
Asian names: Que Heengko
Place names: Samarang; Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 891-898 Aug. 30, 1720 Resolution Date: Aug. 30, 1720
file 948, folios 190-205
Title: Translaat van rijse naar Samarang
Document type: Translaat
Place names: Samarang
file 1201, folio 469-469, 472 Sep. 20, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Memorie van de ongetaxeerde geweren te kort ontfangen in de wapenkamer sedert primo maart verleeden tot ultimo augustus 1720
Document type: Memorie
Ship names: Westhoven; Horstendael
European names: Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Roos, A.L; Rijtgeldt, J
Place names: Samarang; Cochin; Casteels Batavia; Batavia
file 1201, folio 499-499 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Rekest betreffende Joeda die sinds vijf jaar aan de ketting wordt gehouden na het begaan van een misdrijf en nu verzoekt om daar uit ontslagen te worden
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Joeda
Place names: Nederlands India; Samarang; Batavia
file 1201, folio 679-679, 682 Oct. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Brief van J. D. van d'Hoff en Jan van den Burgh aan Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Brief
European names: Zwaar de Croon, Henric; Oosten, Adriaan van; Burgh, Jan van den; Hoff, van d'
Place names: Samarang