Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Timor. We found 5 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 941-944 1686 Resolution Date: Nov. 1686
file 900, folios 500-504
Title: Rekest van matroos Jan Perera om passage naar Malakka na het verongelukken van het Portugese jacht (van Timor naar Macao) waarop hij voer omtrent Rembang.
Document type: Rekest
European names: Perera, Jan
Place names: Malakka; Timor; Portugal; Macao; Rembang
file 1196, folio 1051-1054 1686 Resolution Date: Dec. 1686
file 900, folios 551-552
Title: Rekest van Jacobus Couper? om naar Timor verzonden te mogen worden.
Document type: Rekest
European names: Couper, Jacobus
Place names: Timor
file 1197, folio 285-287, 288 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 1 inzake de aanvulling van dranken aangevoerd door schepen uit patria sedert 1 juni 1718.
Document type: Memorie
Ship names: Amsterdam; Elizabeth; Boekenroode; Hogenes; Valkenisse; Standvastigheid; Berbies; Raad van Cliff; Vrieswijk
European names: Castelijn, Frans; Sely, W.J; Versluijs; Beverse, Janszoon; Van der Scheur, J.E; Houtuijn, J; Goossens, A
Place names: Patria; Amsterdam; Zeelant; Hoorn; Bengalen; Macassen; Banda; Timor; Batavia; Casteel
file 1198, folio 637-637 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 16, 1718
Title: Rekest van burger Leendert Grim, gehuwd met Aletta van Coepang en al in de zestig jaar, om met zijn vrouw na Timor te mogen gaan om daar te wonen.
Document type: Rekest
European names: Grim, Leendert; Coupang, Aletta van
Place names: Timor
file 1201, folio 381-384 Oct. 3, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Extract uyt de factur van de panctcliallang Bonerata gedateert Timor 31en augustus 1720 en alhier ontfangen den 3en october daar aan
Document type: Extract
Ship names: Bonerata
European names: Redens, J
Place names: Timor; Batavia