Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.


Archive Reference Document Date Description
file 1201, folio 719-724 Oct. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Request van suppl. Elias Mosesz. aan de Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Mosesz, Elias
Place names: Cheribon
file 1201, folio 725-728 Oct. 23, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Verkoop van de rompen en scheepen Bredenhof en Meervliet
Document type: Verkoop
Ship names: Bredenhoff; Meervliet
European names: Dubbeldekop, Jacob Willem; Mansdale, Jasper van; Abeleven, Arnoldus
Asian names: Opie Baugria
Place names: Batavia
file 1201, folio 729-1732 Oct. 23, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Rapport wegens 't onbequame buskruijt met 't jagt de Leijdstrigt uijt Ternaten aangebragt op den 23 october 1720
Document type: Rapport
Ship names: Leijdstrigt
European names: Castelijn, Frans; Gallard, J
Place names: Batavia; Ternaten
file 1201, folio 733-736 Oct. 24, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Bericht over de handel met de siabandhaar en de naghoda
Document type: Bericht
European names: Castelijn, Frans; Schuer, van der; Houtuijn; Burgh, Jan van den; Hoff, D. van d'
Place names: Batavia
file 1201, folio 737-740 Oct. 10, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Berigt wegens de kaart van de banken van de Bataviase groote rivier
Document type: Bericht
European names: Zwaardecroon, Henric; Hubing, Boudewijn; Backer, H; Bersiers
Place names: Batavia
file 1201, folio 741-744 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Bemanning op het schip Vrijburgh en op het jaghtie de Schotse lorrendraaijer
Document type: Lijst
Ship names: Vrijburgh; Horstendaal; de Unie; Meerhuijsen; Meervliet; de Schotse Lorrendraaijer
European names: Blom, Cornelis Cornelisz; Bleeker, Pieter Nanning; Harlingen; Augustijn, Jan; Ginkel, Frans van
Place names: Hoorn; Amsterdam
file 1201, folio 745-748 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Request van Ang Peengko van Batavia, anders ook genoemt Hadje Abdul Gaffoer, om uit de ketting te mogen
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Swaerdecroon, Hendrik
Asian names: Ang Peenko; Hadje Abdul
Place names: Batavia
file 1201, folio 749-752 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Attestatie van Ang Peengko van Batavia, anders ook genoemt Hadje Abdul Gaffoer
Document type: Attestatie
European names: Mansdale; Crul, Nicolaas
Asian names: Abdul Carim; Ang Peenko; Hadje Abdul
Place names: Batavia
file 1201, folio 753-762 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Request van Pan Piangko Chinees over zijn gijseling door Angilla Hendriks
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Zwaardecroon, Henrick; Hendriks, Angilla; Paulus, Cornelis; Andriesz, Jan
Asian names: Pan Piangko; Nio-Kooko
file 1201, folio 763-764 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Verslag van de koning van Cheribon in de ketting gehouden
Document type: Verslag
European names: Zwaardecroon, Henric
Place names: Cheribon
file 1201, folio 765-768 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Verslag van Abraham Moese van Pannakattau
Document type: Verslag
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Moese, Abraham
Place names: Pannakattau
file 1201, folio 769-770 Oct. 29, 1720 Resolution Date: Oct. 29, 1720
file 948, folios 360-363
Title: Verslag van het kopen van goederen op Java
Document type: Verslag
Place names: Batavia; Java
file 1201, folio 771-774 Oct. 29, 1720 Resolution Date: Oct. 29, 1720
file 948, folios 360-363
Title: Request van Claas Root, baas der timmerlieden, om benevens sijn wettige dogter, patria te mogen vertrecken
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Zwaardecroon, Henric; Root, Claas; Lemmens, Dirk