Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.


Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 97-98 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Robbert Hill en Charles Todd op het schip St. Nicolas in 1683 uitgekomen.
Document type: Rekest
Ship names: St. Nicolas
European names: Hill, Robbert; Todd, Charles; Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes
Place names: Nederlants-India; Engelant; Patria; Java's Oostcust; Serbon
file 1196, folio 101-102 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Ingerahan Wollit, Nathaniel Bitrehem, Thomas Flemming etc. van het Engelse schip St. Nicolas.
Document type: Rekest
Ship names: St. Nicolas
European names: Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes; Wollit, Ingeraham; Bitrehem, Nathaniel; Flemming, Thomas; Happel, Ritsert; Bordem, Nicolaes; Bart, Samuel; Eatan, Joan; Langeraar, Jacob;
Place names: Nederlants-India; Engelant; Java; Zeribon; Bengalen
file 1196, folio 105-105 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Robbert Sonderland van het schip St. Nicolas.
Document type: Rapport
Ship names: St. Nicolas
European names: Sonderland, Robbert
file 1196, folio 107-113 1686 Resolution Date: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Title: Lijst van aanwezige stoffen en andere manufacturen in de negotiepakhuizen.
Document type: Memorie
file 1196, folio 115-116 Feb. 22, 1686 Resolution Date: Feb. 22, 1686
file 900, folios 83-87
Title: Rapport over de slechte gesteldheid van het jacht de Tijger, van Javaanse makelij zijnde.
Document type: Rapport
Ship names: Tijger
file 1196, folio 117-118 1686 Resolution Date: Feb. 26, 1686
file 900, folios 88-92
Title: Rekest van Jacob Jansz de Roy.
Document type: Rekest
European names: Roy, Jacob Jansz de
file 1196, folio 121-123 1686 Resolution Date: Feb. 26, 1686
file 900, folios 88-92
Title: Rekest van Jacob Langeraar inzake de verkoop van zijn chialoup aan de Engelsen in Cirebon.
Document type: Rekest
European names: Langeraar, Jacob
Place names: Cirebon
file 1196, folio 125-126 1686 Resolution Date: Feb. 26, 1686
file 900, folios 88-92
Title: Rekest van Jan Poveret om te worden benoemd tot binnenregent van het armenhuis.
Document type: Rekest
European names: Poveret, Jan
file 1196, folio 129-132 Jan. 25, 1686 Resolution Date: Feb. 26, 1686
file 900, folios 88-92
Title: Rekest van Andries Jacobsz om te worden benoemd tot binnenregent van het armenhuis.
Document type: Rekest
European names: Jacobsz, Andries
file 1196, folio 133-133 1686 Resolution Date: Feb. 26, 1686
file 900, folios 88-92
Title: Rekest van krankenbezoeker Johannes van Dam aan de diakonie om te worden benoemd tot binnenregent van het armenhuis.
Document type: Rekest
European names: Dam, Johannes, van
file 1196, folio 137-140 1686 Resolution Date: Feb. 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van Jan Poveret om te worden benoemd tot binnenregent van het armenhuis.
Document type: Rekest
European names: Poveret, Jan
file 1196, folio 141-141 1686 Resolution Date: Feb. 26, 1686
file 900, folios 88-92
Title: Lijstje van aangenomen Mardijker officieren.
Document type: Lijst
file 1196, folio 145-145 1686 Resolution Date: Mar. 1, 1686
file 900, folios 100-102, 96-99
Title: Extract resolutie(s) resolutie uit de notulen van het College van Diakenen.
Document type: Extract resolutie(s)
file 1196, folio 147-147 1686 Resolution Date: Mar. 6, 1686
file 900, folios 104-111
Title: Rekest van Anthony Brabander en enkele andere Mardijker officieren om loonsverhoging.
Document type: Rekest
European names: Brabander, Antony
file 1196, folio 151-153 1686 Resolution Date: Mar. 1686
file 900, folios 100-102, 96-99
Title: Rekest van Elisabeth Bargejus weduwe van de predikant Hermanus Busschoff.
Document type: Rekest
European names: Bargejus, Elisabeth; Busschoff, Hermanus
file 1196, folio 155-156 1686 Resolution Date: Mar. 12, 1686
file 900, folios 116-119
Title: Rekest van lieutenant Lim Kinqua en enkele andere Chinezen inzake hun uitstaande schulden in Palembang bij Kiayi Damang.
Document type: Rekest
Asian names: Lim Kinqua
Place names: Palembang; Kiayi Damang
file 1196, folio 159-159 Mar. 11, 1686 Resolution Date: Mar. 12, 1686
file 900, folios 116-119
Title: Extract resolutie(s) uit de notulen van de kerkenraad om de predikant Ds. Vosmeer mee op expeditie naar de Oostkust van Java te zenden.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Vosmeer
Place names: Java's Oostkust
file 1196, folio 163-163 1686 Resolution Date: Mar. 12, 1686
file 900, folios 116-119
Title: Rekest van Jan Bitter inzake 'de malle curen van zijn huysvrouw'.
Document type: Rekest
European names: Bitter, Jan
file 1196, folio 165-165 1686 Resolution Date: Mar. 12, 1686
file 900, folios 116-119
Title: Rekest van Pieter de Walsche van Rotterdam.
Document type: Rekest
European names: Walsche, Pieter de
Place names: Rotterdam
file 1196, folio 167-167 1686 Resolution Date: Mar. 12, 1686
file 900, folios 116-119
Title: Kerkelijke acte van benoeming van Jan Boers tot krankenbezoeker.
Document type: Acte
European names: Boers, Jan; Slicker, Thomas; Vosmaer, Jacobus