Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.


Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 715-717 Jul. 24, 1674 Resolution Date: Aug. 6, 1686
file 900, folios 354-361
Title: Extract resolutie(s) resoluties Hoge Regering wegens het maken van het inlandse kerkhof.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Riebeeck
Place names: Batavia; Rotterdammerpoort
Notes: Plakkaatboek, Volume 3 p. 192, 6 augustus 1686.
file 1196, folio 363-364 1682 Resolution Date: May. 17, 1686
file 900, folios 218-221
Title: Lijst van inheemse militairen onder Jacob de Roy op 's Compagnies bakeleiprauwen in 1682.
Document type: Lijst
European names: Roy, Jacob
file 1196, folio 9-10 Mar. 10, 1682 Resolution Date: Feb. 1, 1686
file 900, folios 54-58
Title: Extract resolutie(s) uit de resoluties van Casteel Orange (Ternate) inzake dienstverband Andries Olofsz. Lofsang.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Pad, Robbertus; Lobs, Jacobus; Ackersdijk, Jacobus; Boting, Wilhelm; Gerbrandt; Hoorn, Pieter; Boudens, Abraham; Lofzang Olofsz. , Andries;
Place names: Castele Oranje; Batavia; Ternaten
file 1196, folio 345-347 Jul. 23, 1682 Resolution Date: 1686
Title: Extract resolutie(s) uit de provisionele memorie meegeven aan schipper Jan Mulder voor de bekruising van het vaarwater omtrent de hoek van Karawang.
Document type: Memorie
European names: Mulder, Jan
Place names: Hoek van Karawang
file 1196, folio 349-351 Dec. 12, 1682 Resolution Date: 1686
Title: Extract resolutie(s) uit de missive van majoor Isaac St. Martin en raad te Banten.
Document type: Brief
European names: st. Martin, Isaac
Place names: Banten
file 1196, folio 791-792 1684 Resolution Date: Sep. 20, 1686
file 900, folios 429-435
Title: Extract resolutie(s)en uit de negotieboeken van Jepara uit 1684 en 1685 inzake de suiker.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Bartels, Cornelis; Dortsman, Anthonij; Cops, Joannes; Coesaart, Jan
Place names: Japara;
file 1199, folio 207-214 Jun. 16, 1684 Title: Extract van de generale Resolutiën genomen in de Raede van India betreffende de uitbetaling van verschillende compagnieleden
Document type: Extract
European names: Hoorn, Joan; Caseanius, Casparus; Rijswijke, Pieter van; Baalde, Michiel
file 1196, folio 753-755 Jun. 20, 1684 Resolution Date: Aug. 9, 1686
file 900, folios 366-368
Title: Extract resolutie(s) missive van Resident Willem Sabelaar te Palembang betreffende het verzoek van Pangeran Diepa om een van zijn dienaren in Batavia uit de ketting te ontslaan.
Document type: Extract resolutie(s)
Ship names: Griffioen; Soussang; Oosterblocker
European names: Sabelaar, Willem; Jong, Hendrik de
Asian names: Pangeran Diepa; Moechgootje
Place names: Palembang; Batavia; Baca; Bantam; Toelongbauwang
file 1196, folio 327-328 Apr. 9, 1685 Resolution Date: May. 3, 1686
file 900, folios 198-207
Title: Eerste Extract resolutie(s) uit een missieve door Directeur Reynier Casambroot en raad ter rede van Gamron aan de Hoge Regering.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Casambroot, Reynier
Place names: Gamron
file 1196, folio 761-762 Apr. 16, 1685 Resolution Date: Aug. 9, 1686
file 900, folios 366-368
Title: Extract resolutie(s) missive van Resident Willem Sabelaar te Palembang over de aangehaalde roofvaartuigen.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Sabelaar, Willem; Jong, de
Asian names: Keey Maes Ranga Titadjiwa; Intje Batour
Place names: Palembang
file 1196, folio 331-333 Apr. 21, 1685 Resolution Date: 1686
Title: Attestatie bij notaris Dionys van Es ter requisitie van schipper Stephen Claerbout.
Document type: Attestatie
European names: Es, Dionys van; Claerbout, Stephen
file 1196, folio 911-912 Apr. 27, 1685 Resolution Date: Nov. 8, 1686
file 900, folios 514-521
Title: Attestatie ten behoeve van Christiaan van Helsdingen, kasteel Oranje, Ternate.
Document type: Attestatie
European names: Helsdingen, Christiaan van
Place names: kasteel Oranje, Ternate
file 1196, folio 15-18 May. 8, 1685 Resolution Date: Jan. 29, 1686
file 900, folios 45-52
Title: Brief van Joh. van der Haer (Hoge Raad) 's-Gravenhage.
Document type: Brief
European names: …, Nicolaes; Hillerisberch, Cornelis; Scheven, Pautieus Charles; Buijs; Pauwe, Antony; Ypelaer, David; Tollingh; Paauwe, Cornelia; Leuoeson, Jan; Paauwe, Nicolaes; Haer, Johannes van
Place names: Amsterdam; Amersfoort
file 1196, folio 3-4 May. 21, 1685 Resolution Date: Jan. 29, 1686
file 900, folios 45-52
Title: Extract resolutie(s) resolutie College van Schepenen inzake het uitdiepen van de grachten van Batavia.
Document type: Rekening
European names: Hurdt, Antoni; Riebeeck, A. D
Place names: Batavia; India
file 1196, folio 323-323 May. 25, 1685 Resolution Date: May. 3, 1686
file 900, folios 198-207
Title: Verklaring van goed functioneren van Gerrit Jansz Dreuningh van Scholarchen.
Document type: Verklaring
European names: Dreuningh, Gerrit Jansz
Place names: Scholarchen
file 1196, folio 757-759 Jul. 25, 1685 Resolution Date: Aug. 9, 1686
file 900, folios 366-368
Title: Extract resolutie(s) missive van Resident Willem Sabelaar te Palembang over twee geconfisceerde vaartuigen bij Bangka.
Document type: Extract resolutie(s)
Ship names: Griffioen
European names: Sabelaar, Willem; Jong, Hendrik de
Asian names: Naegoda; Pangong Agurgaale
Place names: Bangka; Palembang; Banca
file 1196, folio 533-536 Aug. 27, 1685 Resolution Date: Jun. 21, 1686
file 900, folios 295-298
Title: Extract resolutie(s) uit het dagregister van het comptoir Jepara.
Document type: Extract resolutie(s)
Place names: Jepara
file 1196, folio 329-330 Sep. 27, 1685 Resolution Date: May. 3, 1686
file 900, folios 198-207
Title: Tweede Extract resolutie(s) uit een missieve door Directeur Reynier Casambroot en raad ter rede van Gamron aan de Hoge Regering.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Casambroot, Reynier
Place names: Gamron
file 1196, folio 655-657 Oct. 19, 1685 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Attestatie van opvarenden van de Helder ter requisitie van Gijsbert van Crayesteyn.
Document type: Attestatie
Ship names: Helder
European names: Crayesteyn, Gijsbert van; Haen, Jan de; Trede, Willem Jansz; Temsinck, Frans; Linnes, Cornelis; Bengh, Adloff; Kemels, Melchior
Place names: Amsterdam; Texel; Batavia
file 1196, folio 661-663 Oct. 19, 1685 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Interrogatie van Jan de Haen opperstuurman op de Helder.
Document type: Interrogatie
Ship names: Helder
European names: Crayesteyn, Gijsbert van; Haen, Jan de; Linnes, Cornelis; Kemels, Melchior
Place names: Amsterdam; Batavia