Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.





You searched for: Asian name is Manuel van Colombo. We found 7 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1198, folio 813-814 Dec. 19, 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Bericht van schepenen inzake de nalatenschap van de mardijker Manuel van Colombo.
Document type: Bericht
Asian names: Manuel van Colombo
file 1198, folio 815-818, 820 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Testament van Manuel van Colombo.
Document type: Testament
Asian names: Manuel van Colombo
file 1198, folio 821-820, 824 Aug. 29, 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Rekest van Susanna Ventura, weduwe en boedelhoudster van de burger Carel Anthonisz die testementair executeur was van de mardijker Manuel van Colombo.
Document type: Rekest
European names: Ventura, Susanna; Anthonisz, Carel
Asian names: Manuel van Colombo
file 1198, folio 827-827 Dec. 2, 1710 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Extract resolutie Diakenen inzake het verkochtte erfje van Manuel van Colombo waarvan een deel ten goede kwam aan de armen.
Document type: Extract resolutie(s) Diakenen
Asian names: Manuel van Colombo
file 1198, folio 829-830, 832 Oct. 26, 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Attestatie ter requisitie van de mardijker Pieter Manuelsz waarin buren van Manuel van Colombo verklaren dat Pieter een "huisinboorling" van Manuel van Colombo is geweest.
Document type: Attestatie
Asian names: Pieter Manuelsz; Manuel van Colombo
file 1198, folio 833-833 Nov. 21, 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Extract uit het Inlandse Militair boek dat Pieter Manuelsz in 1714 op Java's oostkust tot drie jaar ketting is veroordeeld wegens het kwetsen van een vrouw.
Document type: Extract
Asian names: Pieter Manuelsz; Manuel van Colombo
Place names: Java's Oostkust
file 1198, folio 835-840, 840 1718 Resolution Date: Oct. 14, 1718
file 944, folios 532-540
Title: Rekest van de mardijker Pieter Manuelsz zoon van zijn overleden lijfheer Manuel van Colombo om diakenen te ordonneren het geld van het verkochte erf van zijn vader te restitueren.
Document type: Rekest
Asian names: Pieter Manuelsz; Manuel van Colombo