Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Asian name is Moor Nina Mira. We found 1 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 881-884 1686 Resolution Date: Oct. 1686
file 900, folios 455-457
Title: Rekest van Joan Josepsz van Batavia, zoon van Joseph de Cosme lieutenant van de Papangers, om uit de boeien bevrijd te mogen worden omdat hij door de Moor Nina Mira valselijk is beschuldigd van fraude.
Document type: Rekest
European names: Josepsz. Joan; Cosme, Joseph de
Asian names: Moor Nina Mira