Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Asian name is Nio Hoeyko. We found 5 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 511-514 1686 Resolution Date: Jun. 21, 1686
file 900, folios 295-298
Title: Rekest van Chinees koopman Nio Hoeyko wegens zijn kwade behandeling te Jepara.
Document type: Rekest
Asian names: Nio Hoeyko
Place names: Jepara
file 1196, folio 521-522, 521,522,528 1686 Resolution Date: Jun. 11, 1686
file 900, folios 268-275
Title: Rekest van Nio Hoeyko wegens zijn kwade behadeling door de Kapitein China van Jepara en het hem afgenomen geld.
Document type: Rekest
Asian names: Nio Hoeyko
Place names: China; Jepara
file 1196, folio 523-523 Jun. 4, 1686 Resolution Date: Jun. 11, 1686
file 900, folios 268-275
Title: Attestatie van Teuw Souwko en Teuw Seenko, Chinese kooplieden, ter requisitie van Nio Hoeyko.
Document type: Attestatie
Asian names: Teuw Souwko; Teuw Seenko; Nio Hoeyko
file 1196, folio 529-531 1686 Resolution Date: Jun. 21, 1686
file 900, folios 295-298
Title: Rekest van Oeiphinqua, Kapitein der Chinezen in Jepara, tegen de bijeengeraapte leugens en valse beschuldigingen van Nio Hoeyko.
Document type: Rekest
Asian names: Oeiphinqua; Nio Hoeyko
Place names: Jepara
file 1196, folio 537-539 Jun. 19, 1686 Resolution Date: Jun. 21, 1686
file 900, folios 295-298
Title: Bericht van Joannes Cops met nadere informatie over Nio-Hoeyko (voormalig syahbandar van Demak) en Nio-anko
Document type: Bericht
European names: Cops, Joannes
Asian names: Nio-Hoeyko; Nio-anko
Place names: Demak