Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Asian name is Siau Bieho. We found 1 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1201, folio 495-496, 498 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Rekest betreffende de Chinees Siau Bieho, die pachter is van het beesthal en niet aan de pachtprijs van de compagnie kan voldoen, wegens een mislukte pacht en de daardoor gedwongen verkoop of verpanding van zijn eigendommen
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Siau Bieho
Place names: Nederlands India