Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Asian name is Sultan van Bantam. We found 2 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 249-253, 256 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Notie van hetgeen in de geldkamer berust aan verkregen geschenken (goudwerken, krissen en andere kostbare voorwerpen) die naar het vaderland gezonden zouden kunnen worden.
Document type: Notitie
Ship names: Langerak
European names: De bevere; Schuer, van der; B, Houtuijn
Asian names: Soesoehoenang; Coning van Bantam; Coning van Borneo; Pangerang Depatty; Radja Troeffang; Radja Parampoeang; Sultan Riaij; Coning van Boeij; Sourabayse Grooten; Coning van Candia; Pangerang Nallaningrat; Paducca Radja Crain Bouls Singo; Crain Sima; Radja Goa; Radja Bonij; Salang Lousa Danos Banda; Palembang Coning pangerang Depatty
Place names: Vaderland; Bantam; Borneo; Zambij; Padang; Bouij; Sourabaya; Thimor; Candia; Jambi; Goa; Macassa; Batavia; Casteel
file 1200, folio 307-320 Jul. 5, 1720 Resolution Date: Jul. 16, 1720
file 948, folios 10-21, 6-9
Title: Rapport betreffende de verrigting van Petrus Vuyst op Bantam, contact met het hof van de sultan van Bantam
Document type: Rapport
Ship names: Sleuteldrager
European names: Vuyst, Petrus; Zwaardecroon, Henric; Buijk, Emond; Cool, Hendrik; Grand, Jan de
Asian names: Sultan van Bantam; Pangerang Tisnagara; Pangerang Proeba Nagara
Place names: Bantam; Speelwijk
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;