Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Asian name is Wira. We found 4 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1201, folio 343-345, 350 Oct. 1, 1720 Resolution Date: Oct. 1, 1720
file 948, folios 302-307
Title: Rekest van Siboa Singa en Wira, beide Javanen, over dat zij als slaven zijn aangezien en aan de ketting zijn geslagen
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Siboa Singa; Wira
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 443-444 Jun. 14, 1715 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Extract betreffende de opvang van vrouwen en kinderen van landlopers
Document type: Extract resolutie(s)
Ship names: Huijs ten Duin
Asian names: Souba Mangala; Denpantaha; Wira Widana
Place names: Cheribon; Soucapoura
file 1201, folio 507-507 Oct. 1, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Extract uit de notulen over een rekest betreffende de Javanen Sabdinga en Wira die ontslagen willen worden uit de ketting omdat ze hun banissement hebben uitgediend
Document type: Notulen
European names: Burgh, Jan van den
Asian names: Sabdasinga; Wira
Place names: India
file 1201, folio 617-620 Oct. 18, 1720 Resolution Date: Oct. 18, 1720
file 948, folios 336-347
Title: Project wedergeschenken aan de Cheribonse princen en Priangse hoofden
Document type: Geschenk
Asian names: Pangeran Aria; Pangerang Ratoe; Pangerang de Patty Anum; Pangerang Maas Cheribon; Demang Timbangganten; Tommengong Tanoe Baija; Ranga Gompoe; Demang Marta Singa; Radeen Wangsa Dita; Pangerang Nata Koesoema; Tommongong Wira Dadara