Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Asian name is koning van Siam. We found 2 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1200, folio 461-464 Jul. 26, 1720 Resolution Date: Jul. 26, 1720
file 948, folios 48-61
Title: Memorie van Geschenken van den Siam en Oya Bercquelang als van den Conink
Document type: Memorie van geschenken
Asian names: Koning van Siam; Oya Bercquelang
Place names: Siam
file 1200, folio 655-656 May. 10, 1720 Resolution Date: Aug. 13, 1720
file 948, folios 114-141
Title: Extract uyt de notulen van 't geresolveerde en gebesoigneerde in Rade van India voor het senden van een aanbesteding van de goederen van de koning van Siam naar Cormandel
Document type: Extract
Asian names: koning van Siam
Place names: Siam; Cormandel