Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Document type is Attestatie. We found 25 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 181-181 Jan. 23, 1686 Resolution Date: Mar. 1686
file 900, folios 100-102, 96-99
Title: Attestatie van Jacob Langeraer te Cirebon.
Document type: Attestatie
European names: Langeraar, Jacob
Place names: Cirebon
file 1196, folio 183-183 Jan. 31, 1686 Resolution Date: Mar. 1686
file 900, folios 100-102, 96-99
Title: Attestatie van Joan Hidden kapitein van het Engels jacht St. Nicolas te Cirebon.
Document type: Attestatie
Ship names: St. Nicolas
European names: Hidden, Joan
Place names: Cirebon
file 1196, folio 279-281 Mar. 29, 1686 Resolution Date: Apr. 23, 1686
file 900, folios 180-186
Title: Attestatie uit Jepara over een persoonlijke twist in Kartasura.
Document type: Attestatie
Place names: Jepara
file 1196, folio 331-333 Apr. 21, 1685 Resolution Date: 1686
Title: Attestatie bij notaris Dionys van Es ter requisitie van schipper Stephen Claerbout.
Document type: Attestatie
European names: Es, Dionys van; Claerbout, Stephen
file 1196, folio 361-362, 368 May. 16, 1686 Resolution Date: May. 17, 1686
file 900, folios 218-221
Title: Attestatie bij notaris Pieter Mathias Tessemaecker ter requisitie van kapitein Jacob Jansz de Roy.
Document type: Attestatie
European names: Tessenmaecker, Pieter Mathias; Roy, Jacob Jansz de
file 1196, folio 497-501 1686 Resolution Date: Jun. 12, 1686
file 900, folio 276
Title: Attestatie van vier Mardijkers ter requisitie van Joan Ferdinandus wegens het voorgevallene bij Java's Oostkust.
Document type: Attestatie
Asian names: Joan Ferdinandus
Place names: Java's Oostkust
file 1196, folio 523-523 Jun. 4, 1686 Resolution Date: Jun. 11, 1686
file 900, folios 268-275
Title: Attestatie van Teuw Souwko en Teuw Seenko, Chinese kooplieden, ter requisitie van Nio Hoeyko.
Document type: Attestatie
Asian names: Teuw Souwko; Teuw Seenko; Nio Hoeyko
file 1196, folio 573-574 Jul. 2, 1686 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Attestatie van Claas Jansz en Enkhuizen onderstuurman, Lieve de Vos van ter Goes constapel, Cornelis Poulusz van Amsterdam opperzeilmaker, Jan Willemsz van Amsterdam opperkuiper, Anthony Spijckers van Delft, Tierye Pietersz van Alkmaar, Hendrick Jacobsz van Amsterdam, Pieter Bamme van Middelburg, Jacob de Clerck van Vlissingen, Jan de Rooy van Amsterdam alle op het schip Sparwoude, ter requisitie van Evert Hendrick de Berttry.
Document type: Attestatie
Ship names: Sparwoude
European names: Jansz, Claes; Vos, Lieve de; Poulusz, Cornelis; Willemsz, Jan; Spijckers, Anthony; Pietersz, Tierye; Jacobsz, Hendrick; Bamme, Pieter; Clerck, Jacob de; Rooy, Jan de; Berttry, Evert Hendrick de
Place names: Enkhuizen; Goes; Amsterdam; Delft; Alkmaar; Middelburg; Vlissingen
file 1196, folio 627-628 Jul. 16, 1686 Resolution Date: Jul. 23, 1686
file 900, folios 331-337
Title: Attestatie van enkele opvarenden van 't Land Schouwen ter requisitie van Cornelis Sman schipper.
Document type: Attestatie
Ship names: Land Schouwen
European names: Sman, Cornelis
file 1196, folio 655-657 Oct. 19, 1685 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Attestatie van opvarenden van de Helder ter requisitie van Gijsbert van Crayesteyn.
Document type: Attestatie
Ship names: Helder
European names: Crayesteyn, Gijsbert van; Haen, Jan de; Trede, Willem Jansz; Temsinck, Frans; Linnes, Cornelis; Bengh, Adloff; Kemels, Melchior
Place names: Amsterdam; Texel; Batavia
file 1196, folio 667-670 Feb. 21, 1686 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Attestatie van diverse opvarenden van de Helder ter requisitie van Jan de Haen.
Document type: Attestatie
Ship names: Helder
European names: Haen, Jan de; Michauls, Frederick; Hande, Claas d'; Rooswijk, Johannes; Rem, Jan; Cuyper, Jacob Lucas Roelant; Crayesteyn; Gijsbert van; Temmingh, Frans; Janz, Jan; Richault
Place names: Hoek van Hollandt; Gravenhage; Batavia; India; Ternaten; Caap de Bona; Caap
file 1196, folio 689-693 Jul. 31, 1686 Resolution Date: Jul. 27, 1686
file 900, folios 339-341
Title: Attestatie Geertruyd Favorel e.a. ter requisitie van Gualter Zeeman over het wangedrag van twee Engelsen in haar logement.
Document type: Attestatie
European names: Favorel, Geertruyd; Zeeman, Gualter; Reguleth, David; Prins, Hendrik Theunisz; Harweijer, Jan; Roosendaal, Pieter Dirck van; Harmansz, Pieter; Jansz, Gerrit
Place names: Batavia
file 1196, folio 843-844 1686 Resolution Date: Oct. 8, 1686
file 900, folios 458-461
Title: Notariële verklaring door Djawi Soeta Javaan wonende op Prahang Moedjang.
Document type: Attestatie
Asian names: Djawi Soeta Javaan
Place names: Prahang Moedjang
file 1196, folio 911-912 Apr. 27, 1685 Resolution Date: Nov. 8, 1686
file 900, folios 514-521
Title: Attestatie ten behoeve van Christiaan van Helsdingen, kasteel Oranje, Ternate.
Document type: Attestatie
European names: Helsdingen, Christiaan van
Place names: kasteel Oranje, Ternate
file 1196, folio 965-965, 968 1686 Resolution Date: Nov. 1686
file 900, folios 500-504
Title: Notariële acte van consent voor Elisabeth Havermans opgetekend door vrijburger Fredrik Vegter.
Document type: Attestatie
European names: Havermans, Elisabeth; Vegter, Fredrik
file 1198, folio 185-190 Oct. 31, 1718 Resolution Date: Nov. 11, 1718
file 944, folios 579-583
Title: Sententie door de Raad van Justitie voor Hendrik Jurriansz Ben.
Document type: Attestatie
European names: Ben, Hendrik Jurriansz
file 1198, folio 191-191, 194 Nov. 5, 1718 Resolution Date: Nov. 11, 1718
file 944, folios 579-583
Title: Attestatie wegens de tekort bevonden ammunitie op het schip de Mossel.
Document type: Attestatie
Ship names: Mossel
file 1198, folio 429-432 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 29, 1718
file 944, folios 609-612
Title: Attestatie ten behoeve van Cornelis Dobbel en Hendrik Andrew inzake problemen met Bengaalse peperzakken ("gonny") in de Prattenburg.
Document type: Attestatie
Ship names: Prattenburg
European names: Dobbel, Cornelis; Andrew, Hendrik
Place names: Bengalen
file 1198, folio 433-435 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 29, 1718
file 944, folios 609-612
Title: Attestatie ten behoeve van Cornelis Dobbel en Hendrik Andrew inzake lekke biervaten in de Prattenburg.
Document type: Attestatie
Ship names: Prattenburg
European names: Dobbel, Cornelis; Andrew, Hendrik
Place names: Prattenburg
file 1198, folio 829-830, 832 Oct. 26, 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Attestatie ter requisitie van de mardijker Pieter Manuelsz waarin buren van Manuel van Colombo verklaren dat Pieter een "huisinboorling" van Manuel van Colombo is geweest.
Document type: Attestatie
Asian names: Pieter Manuelsz; Manuel van Colombo